Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği Komisyonu

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Ziya Haktan Karadeniz - Görkem Teneler
Sorumlu Çalışanlar: Cansu Kökey Gökelma - Mustafa Sevim

Üyeler:

7550 Hüseyin Şalvarlı
8885 Halil Can
29480 Bahattin Vardar
33800 Levent Tuncer
35350 Zekiye Aydemir
39399 Can Ersoy
39403 Bülent İlleez
41255 Ayhan Aydın
42064 Sebahat Serin
43590 Kaan Baknalı
50061 Okan Ulay
51495 Serkan Özüm
54462 Bahadır Kula
56394 Şafak Günyar
64508 Celal Şakar
64732 Osman Hisarcıklıoğlu
81351 Ekin Uğur
98427 Emre Türker
102889 Ahmet Cem Çipil
114879 Mehmet Bahattin Kıyılmaz
115048 Muratcan Küçüksakal
115588 Celal Uslu
125894 Güven Nergiz
128854 Ramazan Tayfur
130069 Selçuk Karagöz
Yeni Kayıt Evin Egeli

 


YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOMİSYONU 31. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubumuz bir sonraki dönem Uzmanlık Komisyonumuz tarafından yapılabilecek çalışmaları aşağıdaki başlıklar altına toplamıştır.

1. Komisyon faaliyetlerinin geliştirilmesi

a) Katılım ve sunulacak aktif katkıyı artırmak için Enerji Verimliliği Uzmanlık Komisyonu bir birlikte çalışmalar yapılması, ortak bir komisyonun kaldırılması ayrı iki komisyon olarak devam edilmesi,
b) Komisyon içerisinde ve tüm oda üyelerine yönelik olarak farklı Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanlarında bilgilendirme, eğitim, teknik gezi gibi faaliyetlerin planlanması,
c) Komisyon üyelerinin katıldığı sektörel etkinliklerin değerlendirilmesi
d) Uzmanlık Komisyonlarına süre gelen düşük katılım ve faaliyet durumu için inceleme yapılmalı,

 • YEK ve EV komisyonlara başvuru ve komisyon dönemi boyunca katılım durumun azalmasının nedenlerinin tespit edilmesi ve sorunların giderilmesi,
 • Bu kapsamda katılımcıların komisyondan beklentilerinin ve MMO olarak katılımcılardan beklentilerinin uyumunun değerlendirilmesi,
 • Komisyon faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Sorunlar, engeller ve nedenlerinin tespit edilerek çözüm bulunması,

2. Daha önceki özellikle bir öceki (29 Dönem) komisyonlarda tavsiye edilen faaliyetlerin diğer dönemlerde ne kadar uygulanabildiğinin değerlendirilmesi
3. Komisyonca seçilen faaliyet ve hedeflerin ulaşılabilir hedefler olarak belirlenmesine dikkat edilmesi, ve mutlaka zaman ve üyeler olarak eylem planının hazırlanması ve takip edilmesi
4. Bir önceki dönemde verilen aşağıdaki önerilere gelecek dönemde devam edilmesi,

a) Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında çalışan üyelerimizin faaliyetlerinin artırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar;

 • Sektörel bazda, üyelerin aktif olarak yer aldığı kısımların (üretim, mühendislik, danışmanlık vb.) belirlenmesi,
 • Mevcut SMM faaliyetlerinin ve imza yetkisi dahilinde sunulan hizmetlerin belirlenmesi,
 • Standart ve mevzuat dahilinde, yeni SMM ve imza yetkisi dahilide sunulabilecek kısımların belirlenmesi ve tanımlanması
 • Sektör özelinde bilirkişilik tanımının yapılması için çalışmaların gerçekleştirilmesi

b) Oda bünyesindeki kuruluşların yetkinliklerinin artırılması (*)

I. Kalibrasyon, Sertifikasyon ve Test (KALMEM, Merkez Lab.)

• 17025 Akreditasyonu kapsamındaki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla ilgili kısımların belirlenmesi
• Ölçüm cihazları kalibrasyonu
• Rüzgâr enerjisi ölçüm ve performans testleri (deney)

II. Muayene, Gözetim ve Denetim (MK)

 • 17020 akreditasyonu kapsamındaki ilgili kısımların belirlenmesi
 • Yeni kısımların eklenmesi üzerine çalışmalar yapılması

III. Personel Belgelendirme (PBK)

 • MYK kapsamında sektörde çalışan personelin belirlenmesi ve bu konuda çalışma yapılması

(*) Odamızın da bu alanda yürüttüğü faaliyetler kapsamında bu çalışmalara öncelik verilmesinde fayda
görülmektedir.

c) TMMOB ve MMO’yu sektörde söz sahibi bir konuma taşımak

 • Sektöre yönelik etkinliklerin (İzmir Rüzgâr Sempozyumu, vs) yerel ve ulusal niteliklerde düzenlenmesi ve bu etkinliklerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması.
 • İlgili mevzuatlara uzman görüşlerinin bildirilmesi
 • TBMM Enerji Komisyonu ve ilgili milletvekilleri ile sıkı iletişim sayesinde mevzuat değişikliğinde etki
 • Sektör raporlarının içerik ve kalitesinin artırılması, komisyon içerisinde yayım kanallarının genişletilmesi
 • Oda Enerji Komisyonu tarafından yayınlanan “Türkiye’nin Enerji Görünümü” yayının içeriklerinin güncellenmesi için merkezi düzeyde çalışmaların yapılması,

d) Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin tanıtımına yönelik faaliyetler

 • Üniversitelerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Teknolojilerinin tanıtımına dair sunumların yapılması,
 • Şube bülteninde ve diğer yayın organlarında gerek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve teknolojilerinin tanıtıma dair, gerek sektörel bazda yazılar kaleme alınması,

5. Yeşil mutabakat ve emisyon ticaret sistemi konusunda çalışmalar yapılarak sektöre destek verilmesi,
6. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği konusundaki en son eylem planlarının takip edilmesi, gelişim durumunun açıklanması,
7. Özellikle iklim değişikliği gibi konular olmak üzere ile farklı uzmanlık komisyonları ile koordineli ve müşterek çalışmalar yapılması,