29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak; eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, kamu-toplum yararının, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir Türkiye özlemiyle bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte bağımsızlık kazanılmış, ülkemizi yüzyıllarca geri bırakan hilafet, saltanat ve yarı-sömürge ekonomisi zincirlerinden kurtuluş sağlanmıştı. 98. yıldönümünü kutladığımız bu devrimci-modernleşmeci dönüşümde laiklik, çağdaş toplumsal yaşam ve eğitim-öğretim birliğinin tesisi, tarihsel bir kurucu öneme sahiptir. 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte de planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine geçiş ve bu çerçevedeki sanayileşme hamleleri ile kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti. Ülkemiz böylece ciddi bir gelişme sürecine girmişti. Bilimsel temellere dayalı mesleğimiz mühendislik bu süreçte inşacı-imarcı, kurucu, sanayileşmeci işlevlerle saygın bir yer edinmiş, giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı. Ancak kuruluşunun 98. yılında ülkemiz; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerleri ve bütün tarihsel toplumsal kazanımlardan hayli uzaklaştırılmıştır.

Ülkemiz bugün, Cumhuriyeti parantez içine almak isteyen mevcut iktidar altında plansızlığın, sanayisizleşmenin, kamu yararının tasfiyesinin, hukuk dışılığın, kuralsızlaşma, yolsuzluk ve büyük rant talanlarının acı sonuçlarını yaşamaktadır. Tarihi gelişmenin düşmanı olan dinci gericilik, sosyal hukuk devleti gereklerine, cumhuriyetçi, laik, eşitlikçi, sömürü karşıtı kesimlere karşı açık bir mücadele yürütmektedir. Saltanat-hilafet-şeriat özlemleri, ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, baskı ve şiddet politikaları eşliğinde dile getirilmektedir. Yasama erki, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Geleneksel “yurtta sulh, cihanda sulh” politikası terk edilmiştir. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin, adaletsizliğin mekânı olmuştur. Mühendislik bilimlerinin gerekleri terk edilmiştir. Mesleklerimiz itibarsızlaştırılmaya, meslek örgütlerimiz tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

Cumhuriyetin ilanının 98. yılını böylesi bir ortamda, siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığına karşı direnç ve kararlılıkla, geçmişin kazanımlarını daha üst bir seviyede, halkçı toplumcu bir çerçevede tesis edeceğimizin bilinciyle kutluyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak; eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, kamu-toplum yararının, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir Türkiye özlemiyle bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

 

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2021-10-29 05:30:00