ÇAĞRIMIZDIR! ÖZELLEŞTİRME SALDIRILARINI DURDURABİLİRİZ!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Küresel sermayenin uluslar arası örgütleri olan IMF ve Dünya Bankası talimatlarına tam anlamıyla teslim olan AKP iktidarı, kendisinden önceki hükümetleri kat kat aşan bir saldırı politikasıyla kamusal alanı talan etmek istiyor. Arkasına aldığı medyanın da desteğiyle tüm kamusal hizmetlerin piyasa koşullarına açılmasını ve devletin elindeki Kurumların satılmasının zorunlu olduğunu halkımıza her türlü yöntemi kullanarak anlatıyor.

DİSK ve KESK‘e bağlı sendikalar ile TMMOB‘ye bağlı odalar 28.04.2005 tarihinde ortak basın açıklaması yaptı.

ÇAĞRIMIZDIR!

ÖZELLEŞTİRME SALDIRILARINI DURDURABİLİRİZ!

Küresel sermayenin uluslar arası örgütleri olan IMF ve Dünya Bankası talimatlarına tam anlamıyla teslim olan AKP iktidarı, kendisinden önceki hükümetleri kat kat aşan bir saldırı politikasıyla kamusal alanı talan etmek istiyor. Arkasına aldığı medyanın da desteğiyle tüm kamusal hizmetlerin piyasa koşullarına açılmasını ve devletin elindeki Kurumların satılmasının zorunlu olduğunu halkımıza her türlü yöntemi kullanarak anlatıyor.

AKP iktidarı; Eğitim, Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Enerji, İletişim, Ulaşım ve Kültür gibi en temel insani hakları sadece parası olanların kullanabileceği imtiyazlar haline getirmek için ardı ardına düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması adıyla sürdürülen yasal hazırlıkların gerçek amacının toplam büyüklüğü trilyonlarca doları bulan sağlık ve sosyal güvenlik gibi en temel kamusal hizmetleri özel sermayeye açarak halkımızı özel sermayenin insafına terk etmek olduğu biliniyor.

Halkın ödediği vergilerle kurulan ve her biri ülkemizin en önemli kurumları olan TEKEL, PETKİM, TÜPRAŞ, TEDAŞ, TCDD, THY ve TELEKOM başta olmak üzere bir çok Kurum özelleştirme saldırılarıyla karşı karşıya. Bu kurumların yaptığı hizmetler halkın tamamını ilgilendirirken, yarattığı istihdamın önemi ve oluşan katma değerin bütçeye katkısı herkesçe biliniyor. Altın yumurtlayan tavuk olan bu kurumlar, özel sermayeye kar üstüne kar sağlamak için haraç-mezat satılmak isteniyor. 

Öncelikle bilinmesi gereken, bu uygulamaların sonucunda halkın tamamını ilgilendiren kamusal hizmetlerin parası olmayanlar tarafından satın alınamayacak olmasıdır. Ayrıca, bu kurumlarda çalışmakta olan yüz binlerce emekçinin iş güvencesi de yok edilmektedir.

Bu sürece DUR diyebilmek için;
- Özelleştirme kapsamına alınan kurumlardaki emekçiler tarafından bir karşı duruşun acilen başlatılması,
- Halkımızın zaten zorlukla ulaşabildiği kamusal hizmetlerin, bu kurumların özelleştirilmesi sonucunda yalnızca olanağı olanların kullanabileceği bir imtiyaz haline geleceğinin bilinciyle kurumlara sahip çıkan emekçilere destek vermesi,
gerekmektedir. 
Bizler; bu kurumlarda örgütlü işçi sendikaları, memur sendikaları ve meslek odaları olarak; 
Ülkemize ve halkımıza dayatılan özelleştirme ve talan sürecine karşı sürdürülecek mücadelede 2005 yılı 1 Mayıs' ının ciddi bir başlangıç olması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu inançla kurumlarımıza sahip çıkacağımızı, halkımızın emeği ve ödediği vergilerle yaratılan kurumlarımızı özel sermayeye peşkeş çektirmeyeceğimizi, işimizi, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini korumak için demokratik ve yasal her türlü hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

DİSK Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANK - SEN)
DİSK Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası (GENEL - İŞ)
KESK Basın, Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (HABER - SEN)
KESK Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS)
KESK Büro Emekçileri Sendikası (BES)
KESK Enerji, Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası (ESM)
KESK Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası (KÜLTÜR SANAT-SEN)
KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
KESK Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık İşkolu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN)
KESK Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL - SEN)
KESK Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası (YAPI YOL - SEN)
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

Yayına Giriş Tarihi

2005-04-28 08:45:00