DEPREMLERİN VE SELLERİN OLUŞTURDUĞU BÜYÜK YIKIM, İKTİDARIN BİLİM, TEKNİK, PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK GEREKLİLİKLERİNE AYKIRI UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Depremlerin ve Sellerin Oluşturduğu Büyük Yıkım, İktidarın Bilim, Teknik, Planlama ve Mühendislik Gerekliliklerine Aykırı Uygulamalarından Kaynaklanmaktadır

Kahramanmaraş merkezli ve on bir ilimizde yaşanan depremlerle birlikte oluşan büyük yıkımlara, siyasi iktidarın rant uğruna sürdürdüğü yanlış politika ve uygulamalar yol açmıştır, İmar afları, zeminleri inşaat yapmaya uygun olmayan alanların imara açılması, çok yetersiz yapı denetimleri ve bilime-tekniğe aykırı inşaatlar sonucu yüzbinlerce bina yıkılmış, resmi rakamlara göre 50 bine yaklaşan, ancak kayıtlara geçmeyen ölüm ve definlerle daha da çok sayıda yurttaşımız canını yitirmiş, aileler parçalanmış, milyonlarca insan evsiz barksız kalmış, büyük göçler yaşanmıştır.

Depremlerin ardından Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya’da yaşanan sellerde de can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıpları olmuştur. Sellerden, başta çadır alanları olmak üzere bütün toplumsal yaşam alanları etkilenmiştir. Deprem sonrası kurulan çadır alanlarının yer seçimlerinin bile, tıpkı yerleşim alanlarında olduğu gibi bilim, teknik, mühendislik, planlama ölçütleri dışında gelişigüzel yapıldığı görülmüştür. Bırakalım selleri, olağan yağışların bile çadır alanlarındaki yaşamı güçleştirdiği bilinmektedir.

Oturduğu evi yıkıldığı, ağır veya orta hasarlı olduğu için evsiz kalan, çalıştığı işyerleri yıkılması, kapanması vb. nedenlerle işsiz kalan çok sayıda yurttaş yaşamlarını toplumsal dayanışma ağlarının destekleri ve çok sınırlı devlet yardımlarıyla sürdürmeye çalışmaktadır. Yüzbinlerce insan, yaşamlarını, altyapıları yetersiz, su baskınları ve sellere hedef olan, yer seçimleri doğru yapılmamış, yanlış yerlere kurulmuş olan çadır ve konteyner alanlarında çok zor koşullarda yaşam savaşı vermektedir.

Barınma temel bir haktır. Depremzedelerin barınma ve yaşamlarını sürdürmesi ihtiyaçlarının (enerji, su, internet, beslenme vb.) karşılanması devletin yükümlülüğüdür. Bilinmelidir ki depremzede temel ihtiyaçlarının bedelsiz olarak temini kamunun görevidir ve bunlar şirketlerden temin ediliyorsa, şirketlerin muhatapları kamu kuruluşlarıdır. Kendi yazdıkları “afet planı”nın gereklerini bile yerine getir(e)meyen iktidar, depremzedeleri bir de piyasa koşullarına mahkum eden uygulamalara da sebep olmaktadır. Çadırlara elektrik sayacı bağlanması, taahhütname imzalatılması, bahçe/tarlalarına kurmak istedikleri geçici barınma yapılarına enerji, su, pissu bağlanmaması gibi birçok görevini yerine getir(e)meyen kamu kurum yönetici ve sorumluları sorgulanmalı ve hesap vermelidirler.

Evlerinden olan yurttaşların geçmiş elektrik, gaz, su, internet vb. borçları iptal edilmelidir.

Yetersiz çadır ve konteyner alanlarında kalan yurttaşların yaşam koşulları iyileştirilmeli, bir an önce geçici yaşam alanları (konteyner kent, prefabrik ev vb.), “yaşayanların” sosyal ve ticari alanlar dahil bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmalı; ve elektrik, su, gaz, iletişim (telefon ve internet) ihtiyaçları bedelsiz olarak kamu tarafından karşılanmalıdır.

Kamusal hizmetler, kamu kuruluşları eliyle, yurttaş ve toplum çıkarları doğrultusunda verilmeli, yıkılan veya kullanılmaz hale gelen konutlar için alınan kredi borçları iptal edilmelidir.

Yeni inşaat faaliyetlerinde yerbilimlerinin, şehir planlama, mühendislik, mimarlık disiplinlerinin gerekliliklerine uyulmalı, meslek örgütleri ve ilgili uzmanlar birinci derecede söz sahibi olmalı, tüm aşamalarda Odaları tarafından belgelendirilen, sicili tutulan uzman yetkili mimar mühendis ve şehir plancıları görev almalı, işler bunların eliyle yürütülmelidir.

Yeni toplumsal yıkımlar yaşanmaması için rant peşindeki bu iktidar mutlaka değişmelidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2023-03-17 04:45:00