MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE PERSONEL ALIMINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILIYOR!!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BASINA VE KAMUOYUNA 
13.11.2004

2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kamu Kurumlarına ilk defa atanacaklar için ek yerleştirme kılavuzu hazırlanarak, buna göre tercihlerin yapılması gerektiği ilan edilmiştir. Bilindiği gibi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ihtiyaç duydukları kadrolar ile bu kadrolar için aranılacak koşulları Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte, bu kadrolar Devlet Personel Başkanlığı adına yerleştirmeyi yapacak olan ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulmakta ve sınav puanına göre yerleştirmeler yapılmaktadır. 

08.11.2004 tarihinde dağıtımına başlanan Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Merkez teşkilatına yerleştirilmesi yapılacak mühendis kadroları için koşullar belirtilmiştir. 

Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne alınacak Elektrik, Harita, Jeofizik, Maden, Makina, Petrol Mühendisliği için toplam 13, Jeoloji mühendisliği için de 75 kadroya erkek olmak şartı getirilmiştir. Sadece 5 jeoloji mühendisliği kadrosu için, kadın olma koşulu aranmaktadır. 

İşsizlik olgusunun yaygın olduğu meslek alanlarımızda yapılan personel alımları olumlu bir gelişme olsa da, mühendislik alanlarında yapılacak başvurularda gündeme getirilen cinsiyet ayrımcılığı, tüm olumlulukları örtmüştür. 

Aranan diğer şartlar arasında kadın ve erkek jeoloji mühendisleri için de "seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak" koşulunun getirilmiş olması, yapılan bu ayrımcılığın nedeninin, masum olmayan düşüncelerde aranmasını gerektirmektedir. Geçen yıl, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan personel alımında da benzeri cinsiyet ayrımcı politikalarla karşılaşılmıştır. 

Üniversitelerimiz bünyesindeki bölümlere öğrenciler, kadın erkek ayırımı yapılmadan alınmakta, mesleğinin gerektirdiği zor arazi koşullarında bile çalışabileceği bilinciyle mezun olmaktadırlar. Aynı iş koşullarında erkeklerle eşit çalışma gücüne sahip kadın meslektaşlarımız aleyhine çalışma hayatına girişte ayırımcılık yapan bu zihniyet, kadınların üniversitelerin mühendislik bölümlerine alınmamalarını savunan bir anlayış ile özdeştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün alacağı mühendislik kadrolarından sadece 5 tanesini kadınlara ayırması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmakta ve Anayasa'da herkese tanınmış çalışma hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir. 

Politik ve yönetsel tercihlere bağlı olarak cinsiyet ayrımcılığı yapan bu uygulama, Anayasa'nın 10. Maddesi, İş Kanunu'nun 5. ve "BM kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi" 11. Maddelerine, Uluslararası Çalışma Örgütü mevzuatına aykırıdır. 

İş yaşamında kadın meslektaşlarımıza karşı yapılmış hiçbir hukuki zemini olmayan bu çağdışı ayrımcılığı, sessiz kalarak kabul etmek mümkün değildir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gereken, alınacak personelin sadece kadro ve pozisyonlarının ayrıntılı olarak belirtilmesi ve takdir yetkisinin başvuru sahiplerine bırakılmasıdır. 

Emeğini ve mesleki birikimini ülkesinin gelişimi toplumun çıkarı için harcamış kadın meslektaşlarımız, mesleklerinde en az erkek meslektaşları kadar başarılı olduklarını ispatlamışlardır. 

Hayatın her alanında önemli roller üstlenmiş kadın meslektaşlarımıza karşı iş hayatında uygulanan bu ayrımcılığı kınıyor, konuyla ilgili gerekli girişimleri sürdüreceğimizi belirtiyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayına Giriş Tarihi

2004-11-17 08:15:00