TMMOB MMO II. İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

27-28 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul‘da gerçekleştirilecek olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası İletim Teknolojileri Kongresi I. Düzenleme Kurulu toplantısı 16 Ekim 2004 tarihinde İstanbul Şube‘de yapıldı.

Toplantı Oda Saymanı Ahmet Eniş başkanlığında gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Şahin‘in yanı sıra toplantıya çeşitli şubelerden gelen 12 Düzenleme Kurulu üyesi katıldı.

Toplantının başında, bir önceki dönemde yine İstanbul‘da gerçekleştirilen İletim Teknolojileri Kongresi hakkında genel bilgiler alındıktan sonra sempozyum yürütme kurulu, sempozyum sekreteri, destekleyecek kurum ve kuruluşlar, bildiri konuları, sempozyum bütçesi ve düzenleme kurulu takvimi görüşülerek karar altına alındı. 

II. İletim Teknolojileri Kongresi İlk Duyuru ve Bildiri Çağrısı

Kongre Düzenleme Kurulu
Ahmet ENİŞ Genel Merkez
Haydar ŞAHİN Genel Merkez
Erkan ABACIOĞLU Genel Merkez
Nazan KAYA Ankara Şube
Musa ÖZATA Antalya Şube
Oğuz Ali AVCI Denizli Şube
Ahmet ÇET Diyarbakır Şube
İbrahim ÖZÇAKIR Eskişehir Şube
Ünsal SOLMAZOĞLU İzmir Şube
Selçuk ERKAYA Kayseri Şube
Şahin YILDIRIM Kayseri Şube
Bülent Naci DEVECİ Kocaeli Şube
Süleyman ALTAY Konya Şube
Yrd. Doç. Dr. Onur GÜVEN Mersin Şube
Arzu BORAN Trabzon Şube
Birhan ŞAHİN Zonguldak Şube
Tevfik PEKER İstanbul Şube
Battal KILIÇ İstanbul Şube
Erhan DEMİR İstanbul Şube
Saim GÜR İstanbul Şube

Kongre Yürütme Kurulu
Erhan DEMİR Sefa TARGIT
C.Erdem İMRAK Tansu ŞARLAK
Serpil KURT Seyfettin AKBAŞ
Vedat OKAY Ayhan GÖZCÜ
İsmail TÜRKMEN

Kongre Danışmanlar Kurulu
Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Süleyman Demirel Ün.
Prof.Dr. Fatih BABALIK Uludağ Üniversitesi
Prof. Mustafa ALIŞVERİŞÇİ Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY Dokuzeylül Üniversitesi
Prof.Dr. Remzi ARSLAN Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. C. Erdem İMRAK İstanbul Teknik Ün.
Doç. Dr. Hadi SARIL Yıldız Teknik Ün.
Doç.Dr. Mine DEMİRSOY Dokuzeylül Ün.
Doç.Dr. Serpil KURT İstanbul Teknik Ün.
Doç.Dr. Vahdet UÇAR Sakarya Ün.
Yrd.Doç.Dr.İsmail GERDEMELİ İstanbul Teknik Ün.
Yrd.Doç.Dr.Muharrem BOĞUŞLU Yıldız Teknik Ün.
Yrd.Doç.Dr.Serpil KARAKUŞ Karaelmas Ün.
Ar.Gör. Mustafa ÖZKIRIM İstanbul Teknik Ün.
Ersan BARLAS lek. Müh.
Serdar TAVASLIOĞLU Elek. Müh. 
Hayati AKIN Mak.Y.Müh..
Sami DAĞAŞ Mak.Y.Müh.
Umur ÖZARAR Mak.Y.Müh.
Ahmet TÜRSEN Mak. Müh.
Alaattin ODUNKESENLER Mak. Müh.
Erhan BARLAS Mak. Müh.
Cem CİHAN Mak. Müh.
Fatih ACAR Mak. Müh.
Gökhan AYBAT Mak. Müh.
Hüseyin KAPLAMA Mak. Müh.
Hüseyin TAŞKIN Mak. Müh. 
İ.Murat SARAÇOĞLU Mak. Müh.
Okan BIYIK Mak. Müh
Osman ÇAKMAK Mak. Müh.
Sefa TARGIT Mak.Müh.
Sefa TORUN Mak. Müh.
Süheyl ERBOZ Mak. Müh.
Tolga KARAKAŞ Mak. Müh. 
Yılmaz GÜRAY Mak. Müh.
Yusuf ÖZDEMİR Mak. Müh.
(20/10/2004 itibariyle)

Kongre Sekreteri
Nilgün İLİK EREN
Sedat GÜMÜŞKAYA

AMAÇ

1. Ülkemiz genelinde üretilerek veya ithal edilerek kullanıma sunulan konveyörlerin, yürüyen merdivenlerin, asansörlerin, vinçlerin ve özel transport sistemlerinin teknoloji ve normlara uygunluğunun sağlanması.

2. AB Teknik Mevzuatı'na uyum sürecinde standartlar, yönetmelikler, CE işaretlemesi ile ulusal kurum ve kuruluşların akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesi.

3. Belirtilen ürünlerin uluslararası güvenlik sistemlerine bağlı olarak işaretlendirilmesi, güvenlik ve koruma sistemlerinde alınacak önlemlerin geliştirilmesi.

4. Kongre sonunda oluşacak bilgi ve görüşlerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, üniversiteler, ilgili meslek odaları,TSE ve ilgili kuruluşlara iletilerek bilgi paylaşımının sağlanması.

5. Ar-ge yatırımı yapan ve mühendislik etiğini doğru biçimde kullanan firmaların desteklenmesi. 

6. Sanayici ve kullanıcıya bilinçli seçim için doğru bilgilerin iletilmesinin sağlanması.

7. İletim makinaları ile ilgili, Makine Mühendisleri Odası tarafından yürütülen meslek içi eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi.

8. Sektörde ulusal sanayinin gelişimine katkıda bulunmak için Oda-Sanayi-Üniversite işbirliğinin arttırılması.

9. II. İletim Teknolojileri Kongresi'nin genel amacı; konusu ile ilgili ülke sanayisinde kaliteyi yükseltici gelişmeleri ve önerileri tartışmak, gelişmiş ülkelerdeki iletim teknolojilerinin ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin ortaya çıkarması öngörülen problemler için çözüm önerilerinin ortaya konulması, siyasi iktidara, ulusal sanayimize ve üniversitelerimize öneriler sunulması.

KONGRE BİLDİRİ KONULARI

• Asansörler (insan asansörleri, yük asansörleri, yürüyen merdivenler)
• Vinçler, krenler (tavan vinçleri ve portallar,liman ve gemi vinçleri,kule vinçler, mobil vinçler, vb.)
• Sürekli Taşıyıcılar (konveyörler, elavatörler, vidalı götürücüler, teleferik, telesiyej ve özel transport sistemleri)
• Pnomatik ve hidrolik taşıyıcılar
• Sonlu elemanlarla analiz
• Transport sistemlerinin modellenmesi ve simülasyon
• Kumanda ve kontrol sistemleri
• Mekanik titreşim
• Kalite güvencesi, CE
• Bakımlar, periyodik kontroller
• İletim Teknolojilerinin dünü, bugünü ve geleceği
• İletim Teknolojilerinin verimli kullanımı
• Yerli üretimin rekabet düzeyi
• Eğitim, belgelendirme ve sertifikasyon
• İş sağlığı ve iş güvenliği
• İletim teknolojilerinin kalite ve sayısal yeterliliği
• Avrupa Birliği coğrafyasında yerli sanayinin konumu
• İşletme-bakım personelinin eğitimi
• İletim Teknolojileri ile ilgili diğer konular

BİLDİRİ SUNMA KOŞULLARI

· Bildiri Dili Türkçe'dir. Birden çok bildiri verilebilir. 
· Bildiriler A4 formunda kağıda tek yüz, tek satır aralığı kullanılarak yazılacaktır. Ancak WORD 6.0 ve üst versiyon yazılımlarından herhangi biri ile Türkçe klavyede yazılarak 3.5'' disketle iki çıktı alınarak gönderilen bildiriler dizgi düzeltmelerini ortadan kaldıracağı için tercih nedenidir.
· Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış ve bir yayın organında yayımlanmamış, özgün çalışmaların ürünü olmalıdır.
· Bildiri metni yaklaşık 3000 sözcükten fazla olmamalıdır. Başlıklar büyük harfle yazılacaktır. Başlığın altına yazarın "Ad ve Soyadı", varsa "Ünvan", "Adres ve şehir" yazılacaktır.
· Alt konu başlıkları kodlamasında 1.,1.1,1.2.1,……. Dizilimi kullanılacaktır. 1.,2. ile kodlanan alt konu başlıkları büyük harflerle; varsa ikinci konu başlıkları sözcüklerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle yazılacaktır. 
· Şekiller ve grafikler lazer yazıcı çıktısı olmalı, aydınger ya da beyaz kağıda çini mürekkebi ile çizilmelidir.
· Fotoğraflar net ve temiz olmalı, olanaklar ölçüsünde renkli resim ve fotoğraflar için; dia pozitif, siyah beyaz fotoğraflar için negatif film gönderilmelidir. Fotokopi kabul edilme-yecektir.
· Metin içinde yer alan her türlü görsel düzenleme bir "Resim". "Şekil" ya da "Tablo" yazısıyla yer alacaktır. Bunların dışında deyim kullanılmayacaktır. Şekillerde ve resimlerde alt yazı, tablolarda ise tablo başlığı (üst yazı) bulunacak, her biri için ayrı sıra numarası verilecektir.
· Dipnotlar sayfasından bir çizgi ile ayrılacak ve metin içinde (*) ile belirlenecektir.
· Kaynakça bildiri metninin hemen sonunda yer alacak, kaynakçaya sıra numarası verilmeyecektir.
· Yazar soyadına göre alfabetik dizin olacak, her birini başına (-) işareti konulacaktır. Aynı yazarın birden çok yazısı varsa tarih sırası;birden çok yazar varsa dizinde ilk yazarın soyadı esas alınacaktır. Kaynakçanın veriliş sırası (Yazar Soyadı, Yazar Adını Baş harfi, Tarihi, Yazının Adı, Yayınevi, Yayınlandığı Yer, Şehir) biçiminde olacaktır.
· Yazılar, şekiller ve fotoğrafların arkasına yazarın adı, soyadı, yazının ilgili sayfa numarası kurşun kalemle yazılacaktır. Bildiri metinleri üç nüsha olarak gönderilecek, şekil ve fotoğrafların ikinci ve üçüncü nüshaları için fotokopileri çekilecektir.

Bildiri özetleri, yazarın kısa özgeçmişi ve yazışma adresi 17 ARALIK 2004 akşamına dek yazışma veya e-posta adresine gönderilmiş olacaktır. Bildirilerin son gönderilme tarihi 01 NİSAN 2005 günü akşamıdır.

Yayına Giriş Tarihi

2004-10-28 07:00:00