ODA DANIŞMA KURULU 48. DÖNEM 1. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Oda Danışma Kurulu 48. Dönem 1.Toplantısı, 3 Ekim 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, 48. Dönem Çalışma Programına ilişkin 120 Danışma Kurulu üyesi ile görüş alışverişinde bulunuldu. Danışma Kurulu toplantısı Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, 48. Dönem Çalışma Programı üzerine sunum yaptı. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in açış konuşması şöyle: 

Sayın Birlik Başkanlarım,

Sayın Danışma Kurulu Üyeleri,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 48. Dönem Birinci Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Bildiğimiz üzere 8-9 Şubat’ta yapılan Şube genel kurulları ve 22-23 Ağustos’ta yapılan genel kurulumuz ülkemizi, halkımızı, kamu ve meslek/meslektaş yararını ana eksen olarak kabul eden; mesleki ve demokratik mücadeleyi birlikte yürüten çalışma anlayışımızın örgütümüz genelinde benimsendiğini bir kez daha göstermiştir. Genel kurullarımız totaliter iktidara karşı cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

Şimdi yeni ve yoğun bir çalışma dönemine başlarken rehberimiz yine Oda Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları ve genel kurul sonuç bildirisi olacaktır. 

Bugün de ağırlıklı olarak bu çerçevede hazırlanan ve bu toplantı öncesinde Şubelerimize gönderilen 48. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine görüşecek, gelen görüşler doğrultusunda son halini Oda Yönetim Kurulu’nda vererek çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Birazdan OYK Sekreteri Elif Öztürk arkadaşımız Çalışma Programı Taslağını özetleyerek sunacak, ardından görüşmelere geçeceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye’yi de etkileyen dünya durumuna genel kurul konuşmamda değinmiştim, Çalışma Programı taslağında da yer verdik. Bu nedenle tekrarlara girmeksizin, günümüz dünyasının bütün ülkeleri etkileyen iktisadi, siyasi, toplumsal ve uluslararası hukuk itibarıyla mevcut sistem içinde aşılması imkansız bir bunalım içinde olduğunu belirtmek istiyorum. Emperyalist hegemonya stratejilerinin kan gölüne çevirdiği Yakın Doğu/Orta Doğu ve Kuzey Afrika bu gerçekliğin canlı örnekleriyle doludur.

Gerek emperyalist işgal ve yayılma politikalarının, gerek neoliberalizmin yıkıcı sonuçlarının, gerekse Covid-19 salgınının gösterdiği acı gerçekler, dünyanın toplumsal ihtiyaçları esas alan halkçı toplumcu/kamucu bir yönelim dışında barış ve refaha erişemeyeceğini göstermektedir.

Dünya kapitalizmi/emperyalizmin belirlediği uluslararası işbölümü içinde yer alan ülkemizde de durum benzerdir. Gerek bu nedenle gerekse yeni çalışma dönemimizin başında, sorumluluk ve görevlerimizin tespiti açısından ülkemizdeki duruma kısaca değinmek istiyorum.

Her gün tanık olduğumuz üzere; Cumhuriyet vetoplumsal gelişme süreçlerinin iktisadi-sosyal kazanımları, barışçı dış politika, laiklik, bilim, aydınlanma, modern toplumsal yaşam, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, 150 yıllık Anayasal gelişmeler ve tüm sosyal haklar tasfiye edilerek kişi egemenliğine dayalı siyasal İslamcı yeni bir rejim tesis edilmeye çalışılmaktadır.

Daha öncesi de var ama iktidar özellikle 2013 Gezi direnişinden bu yana iktidardan düşmemek için devlet şiddetine özellikle başvurmaktadır. Bu temelde sosyalistler, CHP’liler, gazeteciler, kadınlar, sosyal medya kullanıcıları ve HDP, kısaca toplumsal muhalefetin her kesimi sürekli olarak uygulanan baskı ve şiddete maruz kalmaktadır.

İktidar dünyanın büyük güçleri arasındaki çelişkiler ve  yayılmacı stratejilerin yol açtığı kaotik ortamdaki boşluklardan yararlanmaya çalışırken hem Suriye ve Libya örneklerinde olduğu gibi bu ülkelerin parçalanmasına hizmet etmekte hem de ülkemizin emperyalist devletlere bağımlılığının daha da pekişmesine yol açmaktadır.

İktidarın dış politikasının, bölge politikalarına doğrudan, (Mısır ve Suriye yönetimlerine duyulan İhvancı husumetten ötürü) Doğu Akdeniz sorununa da dolaylı bir şekilde yansıdığı üzere, İhvancılık ve siyasal İslamcılıkla belirlendiğini özellikle belirtmek gerekir.

İktidar dış politikada, içerideki toplumsal muhalefeti bastırmak için militarist öğeleri bilinçli olarak kullanmakta ve hep gördüğümüz üzere emperyalistlerin belirlediği sınırları aşmaya yöneldiğinde hizaya çekilmektedir.

İktisadi bağlamda ise en uç noktalarına kadar uygulanan neoliberalizm, yolsuzluk, kuralsızlık ve sınırsız rant politikaları, ülkemizin bugünü ve geleceğini yoksullaştırarak karatmaktadır. Dövizle yapılan dış borçlanma rekor meblağlara ulaşmışken “Kur benim için hiç önemli değil, ben hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. Kur meselesinden göreceksiniz, en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde” diyen aymazlıkla malul bir ülke ve ekonomi yönetimi Türkiye’yi mahvediyor.

Serbestleştirme–özelleştirmeler, amusal üretim, hizmet ve denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları bu iktidar döneminde ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiş, mühendisliği değersizleştirmiştir.

Bu sürecin bir halkası da meslek örgütlerimizi etkisizileştirme/tasfiye girişimleridir.

Bu olguların bütünü itibarıyla Türkiye’ye yeni bir yön gerekir diyor ve halk egemenliğine, kamucu/toplumcu politikalara, eşitlikçi, sömürüsüz, laiklik ve bilimin aydınlatıp geliştirdiği üreten, kalkınan, hakça paylaşan, barış ve kardeşlik içindeki bir Türkiye gerekliliğine işaret ediyoruz.

Sevgili Meslektaşlarım,

Bu ayın 23-24-25’inde yapılacak olan TMMOB genel kurulu pandemi nedeniyle zorunlu olarak ertelendi, Birlik Başkanımız değinecektir. Ben sadece, Odamızın TMMOB’nin motor gücü olması itibarıyla, delege arkadaşlarımızın, ne  zaman yapılırsa Birlik genel kurulu ve seçimlerine katılımına önem vermeliyiz demek istiyorum. Bu vesileyle Odamızı TMMOB Yönetim Kurulunda temsil eden Emin Koramaz arkadaşımıza, Birliğimize sunduğu mücadeleci katkılardan ötürü teşekkür ediyor ve kendisini kutluyorum.

Ayrıca belirtmek gerekir, iktidarın Barolar ve Türk Tabipleri Birliği’ne yaptığı saldırıların benzerlerine hazırlıklı olmalı; Odamız ve TMMOB’mizi geleceğe nasıl taşıyacağımız üzerinde düşünmeyi ihmal etmemeliyiz. Barolara yönelik düzenleme bizler için uyarıcı olmalı, gerekli hazırlıklarımızı bütün örgütümüzde yapmalıyız. Yeni çalışma döneminin en acil görevlerinden biri budur.

TMMOB’yi ve Odalarımızı dönüştürme çabası, kamu yararının tasfiyesi kapsamında gündeme gelmiştir. Kamu idari yapısındaki piyasacı otoriter dönüşümlerle kamusal üretim, hizmet ve denetimlerin tasfiyesi ve mevzuatımızda yapılmak istenen değişiklikler birbirleriyle bağlantılıdır ve  kamusal mesleki denetim fonksiyonlarımız ile özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetimizin yok edilmesine yöneliktir.

İktidar böylece üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız ile mühendislik, mimarlık, şehir planlama alan ve hizmetlerini piyasa işleyişine doğru yönlendirmeyi, taşeronlaştırmayı, demokratik yollarla ele geçirilemeyen Odalarımızı bölmeyi, usulsüzlük ve kuralsızlaştırmalarla işleyen rant düzeni önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Bu noktada direnmek boynumuzun borcudur. Odamız ve TMMOB’nin yurtsever halkçı toplumcu mesleki çizgisi ile mesleğimizin demokratik mevzisi olan örgütlülüğümüzün korunarak sürdürülmesi tarihi bir sorumluluk, tarihi bir görevdir.

Bu açıdan önümüzdeki zorlu süreci, bütünlüğümüzü koruyarak, çalışmalar ve hedeflerimizi büyüterek ve örgütlü üye gücümüze dayanarak direngen, çalışkan bir tarzda göğüslemeliyiz.

Mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeyi, örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi ve kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi sürekli gündemimizde tutmalıyız. Çünkü Türkiye’nin bu perspektifteki hizmetlere çok ihtiyacı var.

Odamızın ve TMMOB’nin siyasi iktidarların tasarruflarını bilimsel teknik ölçütler ve kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçirmeye dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri durmadığı ve böylece ayakta kaldığı gerçekliği bizlere bundan sonra da rehber olmalıdır.

Bundan sonra da, hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan bu bağımsız tutum ile örgütsel varlık ve ilkelerimizi koruyan duruşumuzu uyum içinde sürdürmek, örgütlülüğümüzün devamını böylece her koşulda sağlamakla yükümlüyüz.

Çalışma Programı taslağının özü ve ekseni budur.

Değerli Arkadaşlar,

Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Bildiğimiz üzere Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte örgütsel bütünlüğümüzü, üyelerimizi ve çalışanlarımızı korumaya yönelik olarak çalışma düzenimizi değiştirerek birçok tedbir aldık.

Ayrıca Şubelerimiz, üyelerimiz ile iletişim kurarak dayanışma çabası içine girdiler. Çevrimiçi teknik söyleşiler düzenledik. Birçok üye ve Şubemiz, sağlık emekçileri ile dayanışma ve acil maske-siperlik gereksinimi için üretimler yaptılar.

Salgının daha da süreceğini gözeterek bütün bu vb. önlem ve çalışmalara devam etmeliyiz.

Hiç şeffaf olmayan, kötü ve gerçek verilerin gizlenerek yönetildiği bu süreçte insanların canlarını yetersiz bireysel önlemlerle piyasanın insafsızlığına bırakan, sermaye güçlerini destekleyen politikalara hep karşı çıktık. Salgına karşı izlenen ve izlenmesi gereken politikaların değişik yönleri ile gündemimizdeki bazı önemli konulara dair ilk günlerden itibaren birçok açıklama yaptık.

Odamızın öncülüğünde oluşan ve şu an on bir meslek kuruluşu ve hekim dostlarımızı kapsayan İklimlendirme Teknik Kurulu toplumsal yaşamın değişik alanlarına yönelik çok önemli teknik tedbirler açıkladı.

Bu noktada Şubelerimizin bu tür açıklamaları ve benzer yayınları faaliyet sahalarındaki bütün kurum, kuruluş, okul, sanayi tesislerine vb. ulaştırması çok önemlidir. Bizim merkezden bütün ülkeye yönelik dağıtım yapma olanaklarımız yok, olsa bile bu açıklama ve çalışmaların yerel-bölgesel ayaklarının kurulması, Şube-İl-İlçe Temsilcilik faaliyetleri ve toplumla temas açısından daha önemlidir diyerek konuşmamı tamamlıyor, sözü sizlere bırakıyorum.

Toplantı Katılımcı Listesi

Emin

Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Tevfik

Peker

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Battal

Kılıç

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

İlter

Çelik

TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi

Mehmet

Soğancı

Önceki Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus

Yener

Oda Yönetim Kurulu Başkanı

Elif

Öztürk

Oda Yönetim Kurulu Sekreteri

Bedri

Tekin

Oda Yönetim Kurulu Saymanı

Arife

Kurtoğlu

Oda Yönetim Kurulu

Selim

Ulukan

Oda Yönetim Kurulu

Deniz Alp

Yılmaz

Oda Yönetim Kurulu

Nazan

Irmak

Oda Yönetim Kurulu

Zafer

Öztürk

Oda Yönetim Kurulu

Erhan

İğneli

Oda Yönetim Kurulu

Ali Ekber

Çakar

Önceki Dönem Oda Yönetim Kurulu Başkanı

Evren

Sağ

Oda Müdürü

Aylin Sıla

Ağca

Oda Teknik Görevlisi

Bülent

Göksülük

Oda Teknik Görevlisi

Ceren

Yılmaz Aras

Oda Teknik Görevlisi

Derya

Baran

Oda Teknik Görevlisi

H. Cem

Şavur

Oda Teknik Görevlisi

Meltem

Özdemir Çınarel

Oda Teknik Görevlisi

İlhan Kamil

Turan

Oda Basın Danışmanı

Oğuz

Türkyılmaz

Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı

İbrahim

Mart

Onur Kurulu Üyesi

Erhan

Kutlu

Onur Kurulu Üyesi

Sadettin

Özkalender

Onur Kurulu Üyesi

Erdal

Taş

Denetleme Kurulu Üyesi

Fikret

Çaral

Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin

Kaya

Denetleme Kurulu Üyesi

Gürsel

Yayla

Denetleme Kurulu Üyesi

Ali

Aluç

Denetleme Kurulu Üyesi

Aydın

Güçkıran

Denetleme Kurulu Üyesi

Ahmet

İlbaşı

Denetleme Kurulu Üyesi

Adil

Kesten

Denetleme Kurulu Üyesi

Esra

Elitaş

Denetleme Kurulu Üyesi

Zeki

Baran

Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin

Kalantar

Denetleme Kurulu Üyesi

İbrahim

Özçakır

Denetleme Kurulu Üyesi

Sinan

Öztemel

Denetleme Kurulu Üyesi

Sultan

Arslan

Denetleme Kurulu Üyesi

Haluk

Altay

Denetleme Kurulu Üyesi

Metin

Dağıstanlı

Denetleme Kurulu Üyesi

İsmail

Odabaşı

Denetleme Kurulu Üyesi

Halit

Tatlısu

Denetleme Kurulu Üyesi

Zekai

Şahin

Denetleme Kurulu Üyesi

Ergin

Polat

EİM MEDAK

Ümit Galip

Uncu

Adana Şube

Kerem

Şahin

Adana Şube

Ataol

Öztorun

Adana Şube

Burcu

Kırkın

Adana Şube

Özgür Habip

Tuştaş

Adana Şube

Yılmaz

Yıldırım

Ankara Şube

Mehmet Serdar

Ulu

Ankara Şube

Seyit Ali

Korkmaz

Ankara Şube

Niyazi

Kantar

Ankara Şube

Tülay

Yener

Ankara Şube

Elif

Canlı

Ankara Şube

Evrin

Özgür

Ankara Şube

İzzet

Seferbeyoğlu

Ankara Şube

Tahsin

Akbaba

Ankara Şube

Serdar

Ulu

Ankara Şube

Cenk A.

Lişesivdin

Ankara Şube

Mustafa

Yazıcı

Ankara Şube

Ramazan

Aslan

Ankara Şube

İbrahim

Atmaca

Antalya Şube

Devrim

Kılıç

Antalya Şube

Şenay

Demiralay

Antalya Şube

Mehmet

Topçu

Antalya Şube

Duygu

Alkış

Antalya Şube

Mukaddes

Güler

Antalya Şube

Necdet

Taşkın

Antalya Şube

Fikri

Düşünceli

Bursa Şube

Ferudun

Tetik

Bursa Şube

Alpaslan

Gürbüzer

Bursa Şube

Ahmet İhsan

Taşkınsel

Bursa Şube

Emine

Kaya

Bursa Şube

Mehmet

Sarıbal

Bursa Şube

Harun Kemal

Öztürk

Denizli Şube

Cihan

Deligöz

Denizli Şube

Ali

Pala

Denizli Şube

Süleyman

Demirci

Denizli Şube

Burak

Ökünç

Denizli Şube

Beycan

Tekkoyun

Denizli Şube

Özge

Taner

Denizli Şube

Hatice Elvan

Erkan

Denizli Şube

Behice

Çetinkaya Dilbaz

Denizli Şube

Münnami

Özyurt

Denizli Şube

Tunç

Erlaçin

Denizli Şube

Semayi

Yaman

Denizli Şube

Mehmet Emin

Tümür

Diyarbakır Şube

Nevruz

Kayran

Diyarbakır Şube

Serdar

İşik

Diyarbakır Şube

Bermal

Altaş

Diyarbakır Şube

Ercan

Baturay

Diyarbakır Şube

Mustafa

Armağan

Diyarbakır Şube

Sıdık

Akman

Diyarbakır Şube

Aziz

Avukatoğlu

Edirne Şube

Fatih

Çimen

Edirne Şube

Atila

Tomsuk

Eskişehir Şube

Neşet

Aykanat

Eskişehir Şube

Esra

Turan

Eskişehir Şube

Nergis

Uygun

Eskişehir Şube

Süleyman Serkan

Varoğlu

Eskişehir Şube

Hakan

Öztürk

Eskişehir Şube

Melis

Arıcıoğlu

Eskişehir Şube

İlker

Özcan

Eskişehir Şube

Fadime

Gökkütük

Eskişehir Şube

Aykut

Kocalar

Gaziantep Şube

Kemal

Keskin

Gaziantep Şube

Çetin

Külah

Gaziantep Şube

Kerem

Yelekçi

Gaziantep Şube

İbrahim M.

Tataroğlu

İstanbul Şube

C. Ahmet

Akçakaya

İstanbul Şube

Aydan

Adanır

İstanbul Şube

Seyfettin

Avcı

İstanbul Şube

Tuncay

Korkmaz

İstanbul Şube

Ezgi

Kılıç

İstanbul Şube

Uğur

Ayken

İstanbul Şube

Bülent

Öntaş

İstanbul Şube

Özgür

Selçuk

İstanbul Şube

Şeref

Parlak

İstanbul Şube

Erkan

Özbakır

İstanbul Şube

Hasan

Özger

İstanbul Şube

Ümit

Ülgen

İstanbul Şube

Tülay

Bursalıoğlu

İstanbul Şube

Sadrettin

Aksoy

İstanbul Şube

Melih

Yalçın

İzmir Şube

Evrim

Aksoy Göçebe

İzmir Şube

Ziya Haktan

Karadeniz

İzmir Şube

Necmi

Varlık

İzmir Şube

Akif

Aksoy

Kayseri Şube

Murat

Kürekci

Kocaeli Şube

Taylan

Özkan

Kocaeli Şube

Mehmet Ali

Elma

Kocaeli Şube

Hüseyin

Çelik

Kocaeli Şube

Volkan

Çağlayan

Kocaeli Şube

Serkan

Demir

Kocaeli Şube

Alpaslan

Güven

Kocaeli Şube

Göksel

Genç

Kocaeli Şube

Sinan

Yücel

Kocaeli Şube

Aziz Hakan

Altun

Konya Şube

Nurettin

Yıldıran

Konya Şube

İbrahim

Yücesoy

Mersin Şube

Hasan

Bozal

Samsun Şube

Fulya

Bankoğlu

Trabzon Şube

Dilek

Denizci

Trabzon Şube

Birhan

Şahin

Zonguldak Şube

Melih

Başören

Zonguldak Şube

Ufuk

Ertek

Zonguldak Şube

Büşra

Dada

Zonguldak Şube

Ayhan

Hilalci

Zonguldak Şube

Özlem

Sarıkaya Aytaç

Zonguldak Şube