ODAMIZ 47. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TASLAĞI YAYIMLANDI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 47. Dönem (2018-2020) Çalışma Raporu taslağı yayımlandı. 

SUNUŞ:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 47. Çalışma Dönemini geride bırakıyor. Örgütümüz 47. Genel Kurul’da önüne koyduğu ve dönem içerisinde ülke gündeminde yaşanan değişimler ve meslek alanlarımızdaki gelişmelerle güncellediği çalışma programını kararlı bir şekilde hayata geçirmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa ile değişik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Odamız, 1954 yılından bugüne 18 Şube, 56 İl, 43 İlçe Temsilciliği ve 7 Mesleki Denetim Bürosu, Akredite Muayene Kuruluşu, Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu, Akredite Deney Laboratuvarı, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Kaynak ve Muayene Merkezi, Eğitim merkezi ve 5 Uygulamalı Eğitim Merkezinde somutlanan yaygın örgütlülüğe sahip,  kamu kurumu niteliğinde bir Meslek Odasıdır. 1954’te 902 olan üye sayısı Nisan 2020’de 116 bine  yaklaşmıştır.

47. Dönemin başladığı 25 Mart 2018’den bugüne MMO olarak;

 • Üyelerimizin sorunlarının ülke sorunlarından ayrılamayacağı gerçeğinden hareketle tüm çalışmalarımızda toplum ve kamu yararını meslek ve meslektaş çıkarlarıyla birlikte düşündük.
 • Yaratılan özgür platformlarla meslek alanlarımıza yönelik konularda ilgili tarafları bir araya getiren, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin aktarıldığı, sorunların tespit edilerek çözüm yollarının önerildiği ilk defa uluslararası bir kongre ile ulusal ölçekli 6 Kongre, 3 Kurultay, 2 Sempozyum gerçekleştirdik.
 • Bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan dergi ve kitaplar; toplumu bilinçlendirmeye yönelik bülten ve broşürler yayımlamayı sürdürdük.
 • Piyasaya açılan mühendislik uygulama alanlarını düzenlemek ve yok edilen denetim mekanizmalarını yeniden yaratmak amacıyla teknik hizmetlerimizi; üyelerimize yeni iş olanakları yaratmak amacıyla da eğitimlerimizi arttırdık.
 • Sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu dile getirdiğimiz kamusal hizmetlerin serbestleştirme ve özelleştirilmesine karşı mücadelemizi sürdürdük.
 • İktidarın kamusal denetimi gerileten yasal düzenlemelerinden savaş ve katliamlara, iş cinayetlerinden çalışma alanlarımızın daraltılması ve sanayisizleşmeye kadar çeşitli konularda basın açıklamaları yaptık, alanlara çıkarak tepki gösterdik; TMMOB çatısı altında, Anayasa referandumunda, Adalet Yürüyüşü ve tüm demokratik eylemliliklerde halkımızın demokratik tepkilerinin yanında yer aldık.

47. Dönem Çalışma Raporu’nda: Üye durumu, Oda yapısı, Oda toplantıları, komisyon çalışmaları, kongre-kurultay ve sempozyum etkinlikleri, eğitim, belgelendirme ve SMM hizmetleri, mesleki denetim, teknik hizmetler ve akreditasyon çalışmaları, yayın, basın, hukuk ve Oda Bilgi İşlem Birimi çalışmaları, öğrenci üye çalışmaları, kurum/kuruluşlarla ilişkiler, TMMOB çalışmalarında ve demokrasi mücadelesinde Odamız ve Onur Kurulu çalışmaları konularına yer verilmiştir.

48. Olağan Genel Kurulumuz ve seçimlerimiz ise pandemi süreci sonrası uygun bir tarihte Oda Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Geçmiş dönemlerden 48. Döneme taşıyacağımız anlayışımız; ülkemizin demokratikleşmesi, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam ve refah politikalarını oluşturması, üyelerimizin ve kamuoyunun duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla; “birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme” anlayışıyla, ortak özlemimiz olan “çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye” için daha güçlü daha etkin bir “Makina Mühendisleri Odası” yaratmaktır.

Demokrasi geleneğimizle ve çalışma anlayışımızla, örgütlülüğümüzün, kurumsallığın ve teknik altyapının geliştirilmesinde, “Çalışma İlkelerimiz” yol göstericimiz olacaktır. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de “Oda çalışmalarımız halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülecektir. Gün, demokratik mevzileri korumak için birlik olma günüdür. Delegelerimizi, Genel Kurulda söz üstüne söz katmaya, Oda birliği ve örgütlülüğünü koruma ve geliştirmeye çağırıyoruz.

Emeğimiz üzerindeki sermaye sömürüsü son buluncaya, halkımıza bilim ve teknikle işlenen sağlıklı, kaliteli, güvenli yaşam koşulları sağlanıncaya, ülkemizde dinci gericiliğin, ırkçılığın, çağ dışı dogmaların değil, aydınlanmanın, demokrasinin, barışın sesi yükselinceye kadar; savaşa karşı barışın, otoriter rejime karşı demokrasinin, kamu yararının tasfiyesine karşı kamu ve toplum yararının, kamusal hizmet ve denetimin, bilimin ve tekniğin egemen kılınması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

47. Çalışma Döneminde hep yanımızda olan, TMMOB kurullarında yer alan Oda temsilcilerimize, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, İl-İlçe Temsilciliklerimize, Oda ve Şube komisyonları ile çalışma gruplarında, etkinliklerimiz ve eğitimlerimizde görev alarak katkı sağlayan üyelerimize, Oda örgütlülüğünde yer alan öğrenci üyelerimize ve bu Raporda yer alan bütün çalışmaları hayata geçirmek için özveriyle çalışan bütün Oda çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

47. Dönem Yönetim Kurulu

PDF icon İÇİNDEKİLER 

PDF icon SUNUŞ 

PDF icon ODA YAPISI 

PDF icon BÜRO ÇALIŞMALARI 

PDF icon ODA TOPLANTILARI 

PDF icon KOMİSYON, ÇALIŞMA GRUBU VE KURUL ÇALIŞMALARI 

PDF iconETKİNLİKLER 

PDF icon EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 

PDF icon SMM HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM UYGULAMALARI 

PDF icon TEKNİK HİZMETLER 

PDF icon ODA BİLGİ İŞLEM BİRİMİ ÇALIŞMALARI 

PDF icon YAYIN ÇALIŞMALARI 

PDF icon BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 

PDF iconHUKUK BİRİMİ ÇALIŞMALARI 

PDF icon ÖĞRENCİ ÜYE ÇALIŞMALARI 

PDF icon KURUM KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 

PDF icon TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 

PDF icon DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ODAMIZ 

PDF icon ODA ONUR KURULU ÇALIŞMALARI

PDF icon DENETLEME KURULU ÇALIŞMALARI