SANAYİ VE TOPLUM BÜLTENİ İLK SAYISI YAYIMLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Odası olarak periyodik yayınlarımıza yeni bir yayın daha ekledik: Sanayi ve Toplum. Editörlüğünü akademisyen dostumuz Anıl Aba’nın yaptığı Sanayi ve Toplum, üç ayda bir yayımlanacak.

Değerli iktisatçı, toplumbilimci, akademisyen, istatistikçi, araştırmacı, meslektaş ve uzman dostlarımızın özel katkılarıyla hazırlanacak olan Sanayi ve Toplum’un ilk sayısında MMO Başkanı Yunus Yener ile Editör Anıl Aba, “Yeni Bir Yayın ile Merhaba” ve “Sanayi ve Toplum bülteninin ilk sayısından merhaba” başlıklı yazılarıyla yayının içeriği üzerine bilgiler veriyorlar.

İlk sayıda üç makale bulunuyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD’ın Ticaret ve Kalkınma Raporları’nı düzenli olarak takip eden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Küresel Güney Öncülüğünde Entegrasyon” başlıklı makalesinde kurumun 2022 yılı raporundaki önemli başlıkları yorumluyor.

21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu üyesi Dr. Oktay Küçükkiremitçi, “Yurtiçi Katma Değer Zinciri ve İthal Bağımlılığı Açısından Türkiye Sanayisinin Bazı Ülkelerle (Kore, Çin, Almanya ve İtalya) Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi” başlıklı makalesinde kapsamlı veriler sunuyor.

Prof. Dr. Aziz Konukman, “Önceki İki Yılın Uygulama Sonuçları ve 2023 Bütçe Teklifi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde 2021 ve 2022 yıllarının bütçe uygulaması sonuçları üzerinden 2023 yılının bütçesi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıyor.

MMO Başkanı Yunus Yener, Sanayi ve Toplum’un, “Dışa bağımlılıktan kurtulmuş, sömürüyü yok etmiş, emek ve bilim dünyasını seferber edecek, kamucu temelde öz kaynaklarıyla sanayileşip kalkınacak, tam istihdamı sağlayacak, hakça bölüşümün hakim olacağı laik ve demokratik Türkiye’ye duyduğumuz özlemin köprülerini bugünden yarına eleştirellik ve kuruculuk yaklaşımıyla oluşturma çabası içinde olacak yayınımızın bütün aydınlık beyinlere ve meslektaşlarımıza açık olduğunu” belirtti.

Yeni sayılarda buluşmak üzere ilk sayımızı kamuoyuna sunuyoruz.