12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlenen, Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal Kongre ve Sergisi (KAYKON 2021), 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Anfa Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KAYKON 2021’de bu yıl yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflendi.

Meslek ve uzmanlık alanlarıyla ilgili gelişmeleri tartışmaya açmak, görüş ve önerilerini yetkililere iletmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili taraflarla birlikte çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenlenen Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan taraflar aynı platformda buluştu. Birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen KAYKON 2021’de çok sayıda sektör temsilcisi firmanın katılımıyla iki gün boyunca süren bir de sergi düzenlendi. 

İki gün süren kongrenin açılış konuşmaları Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

“Eğitim ve belgelendirme en önemli ihtiyaçtır”

Oda Başkanı Yunus Yener açış konuşmasına Kaynak Mühendisliğinin toplumsal yaşamın her alanında çok önemli ve vazgeçilmez hizmetler veren meslek alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek başladı ve ilgili bütün Oda çalışmaları ve 24 yıldır düzenlenen kongrelerle, bu alandaki bilgi ve teknolojilerin özel ellerde tekelleşmesi ve piyasalaşmasının önüne geçmeyi, genç mühendisler ve tüm meslektaşlara gereksindikleri bilgi ve teknolojileri aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak teknolojileri uygulamalarında personel eğitimi eksikliğine dikkat çeken Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri, kalite güvence gereklilikleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile dijital dönüşüm ihtiyaçları ile mühendis ve ara teknik personel eğitimi ve belgelendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Bu gerekliliklerin yetkin bir şekilde karşılanması en başta gelen ihtiyaçtır.

“Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi” ile ilgili eksiklikleri kongrelerimizde yıllardır dile getirdiğimiz bilinmektedir. Bu eğitimleri ülkemizde çeşitli kurumlar verdiler ve bir nebze olsun eksiklikler giderildi ancak bir üst aşamada ve toplumsal fayda kıstasıyla yapılacak uygulamalara hâlâ ihtiyaç duyulduğu da açıktır. Bu yönde ciddi çalışmalarda bulunan Odamız, özellikle eğitim ve belgelendirme konusunda önemli bir altyapıya sahiptir. Bu altyapı daha da güçlendirilmektedir.”

“Hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi için sürekli çalışıyoruz”

MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM’i 2019 yılında açtıklarını hatırlatan Yener bu yıl da Tahribatlı Muayene Laboratuvarını açtıklarını belirtti ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, KEMM tarafından verilen-verilecek belgelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için sektöre ve meslektaşlarımıza destek vermekten mutluluk duyuyor; bu hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi için sürekli olarak çalışıyoruz. Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine inanıyoruz.”

“İşsizlik ve yoksulluk bir yanda, kayırmacı ve rant eksenli politikalar bir yanda”

Yener konuşmasının son bölümünde ülkemizin içinde olduğu sürece vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin, bugün kimsenin iyimser bakamadığı bir süreç içinde olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. Büyük borçlar, yüksek döviz kurları, yüksek enflasyon, büyük sosyal yaralara yol açan hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk bir yanda, kayırmacı ve rant eksenli ekonomi politikaları diğer yanda; ülkemizi, sanayimizi, meslektaşlarımızı ve halkımızı zorlayan bir toplu durum söz konusudur. Bu durumdan çıkışın, ülkemiz ve halkımızın çıkarlarını gözeten kamucu planlama, kalkınma, üretim, istihdam politikaları ve bu yöndeki bir demokratikleşme ile mümkün olacağını özellikle belirtmek isterim.”

“Endüstri 4.0 uygulamaları sektörü yeni bir boyuta taşıyor”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise teknolojik gelişmelerin giderek hızlanmasının, sanayinin ve her teknik alanın özgül gereksinimlerinin, bu gibi bilimsel kongre ve sergilerin önemini daha da artırdığına vurgu yaparak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiye, enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Biliyoruz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o teknolojiye sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ve sahip olanlar ile bağımlı olanlar arasındaki üretim ve gelişme hızını daha da artırıyor. Pek çok sektörde farklı kullanımları olan kaynak teknolojileri de bu hızlı değişimin en önemli unsurlarından biridir.

Endüstri 4.0 uygulamalarının kaynak teknolojileri ile entegrasyonu ve robotik uygulamaların yaygınlaşması sektörü yeni bir boyuta taşıyor. Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da yenilikler söz konusu. İki gün sürecek kongremizde tüm bunları uzman arkadaşlarımızı ve akademisyen konuklarımız tartışacaklar ve bu alandaki yeniliklerin sektördeki etkisini ele alacaklar.”

“İşsizlik ve yoksulluğun nedeni uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir”

Yaşanan derin ekonomik kriz ortamında ülkemizin geleceğine ilişkin umudumuzu büyütmek istiyorsak aklın ve bilimin yönlendiriciliğine çok daha fazla başvurmak gerektiğine vurgu yapan Koramaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aklın ve bilimin yolundan sapıldığı anda kendimizi kör bir karanlıkta, içinden çıkılmaz bir bataklıkta buluruz. Ülkemizde yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir ekonomik yapı oluşmuştur. Ülke paramız bu kadar değersizleştiyse, gelirlerimiz bu kadar düştüyse, işletmeler yatırım yapılamaz hale geldiyse, piyasada borçlar ödenemez hale geldiyse, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk bu denli arttıysa bunun nedeni yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir.

TMMOB olarak yıllardır her fırsatta,  uygulanan neoliberal politikaların ülkemizi üretimden uzaklaştırdığını, ekonomimizi ranta ve spekülasyona dayalı hale getirdiğini, ülke zenginliklerinin yanlış projelerle israf edildiğini dile getirdik. Sadece bu kadarla da yetinmedik, çözüm önerilerimizi de sıraladık. Üretimden yana kamucu politikaların hayata geçirilmesini istedik. Üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modeli önerdik. Ne yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir biçimde dikkate alınmadı.”

“Aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız”

Tüm sektörler ve tüm ülke halkı olarak yarınlardan endişeli olduklarını hatırlatan Koramaz konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir ülkede 8-10 yaşında çocuklar bile dolar fiyatlarını konuşuyorsa, harçlıklarını dövize yatırmanın planlarını yapıyorsa ülke ekonomisinin geleceği konusunda umutlar tükenmiş demektir. Ama en başında da dediğim gibi bizler bilim ve tekniğin ışığında yol göstermeye, azalan umutları çoğaltabilmek için kamucu, toplumcu  politikalar üretmeye devam edeceğiz. Burada bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Ülkemiz ve halkımızın gerek duyduğu şey toplumsal kalkınmadır.

Son 40 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir. Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için seferber edilmelidir. Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız.”

İki gün süren sempozyumun son oturumunda hazırlanan sonuç bildirisi ise kamuoyuna ayrıca açıklanacak.