BURSA ŞUBE GECESİNE KATILDIK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bursa Şube, Oda’nın 65. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Podyum Davet’te düzenledi. Etkinliğe Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bedri Tekin de katıldı. 

Geleneksel gecede meslekte 50, 40 ve 25 yılını dolduran MMO Bursa Şube Üyeleri onur plaketi ile ödüllendirildi.

“Makina Mühendisleri Odası Kuruluş Yıldönümü Etkinliğimize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, Bugün TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir yaklaşımla, bütün birikimlerini, ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmektedir” ifadelerini kullandı.

Geceye katılan Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin de konuşma yaptı. “TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleği, mesleki gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bunlar yasamızla da verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki etkinlik alanlarımız, Oda/Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız bugün saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini kıllanan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler olarak bugün sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen siyasi ve ekonomik politikalarla karşı karşıyayız.

Birçok tarihsel kazanımı olan Cumhuriyetin 97. yılına böylesi bir ortamda girdik. Oldukça karanlık bir dönemde yaşadığımızı hepimiz biliyor ve bu gerçekliği her gün hissediyoruz.

Bu koşullarda ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için mücadele ve dayanışma gerekliliği ilk hareket noktamız olmalıdır. Her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-toplum yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Sanayisizleşmeye, rant politikalarına, kamu idari yapısındaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Aranızda geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”

Konuşmaların ardından, meslekte 50, 40 ve 25 yılını dolduran makina ve endüstri mühendislerinin onur plaketleri sunuldu.