ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANKARA YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Ankara Yerel Kurultayı, “Akıllı İşletmeler ve Endüstri Mühendisliği’nin Geleceği” ana temasıyla, 13 Nisan 2019 tarihinde ASO Sürekli Eğitim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Başkanı Tülay Yener tarafından yapılan kurultay, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, katılımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı 120 kişi tarafından izlendi. Kurultaya Oda Merkezi'nden ayrıca Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Oda Teknik Görevlisi Cem Şavur katıldı.

MMO Ankara Şube Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından organize edilen kurultayda; “Teknolojik Gelişmeler ve Mühendisliğin Yeri”, “Parti Üretimi mi, Tek Parça Akışı mı?: BOX SIMULATION”,  “Endüstri Mühendisliği ve Endüstri 4.0: Öğrencilik ve Sonrasında Yeni Sanayi Devrimi”, “Endüstri 4.0’da Bugün ve Gelecek” konularında dört özel oturum ve serbest kürsü konuşmaları gerçekleştirildi.

Kurultayın ilk oturumunda; Oturum Başkanlığını MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Teknolojik Gelişmeler ve Mühendisliğin Yeri” konusu, Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’nun sunumu ve örnekli anlatımıyla gerçekleştirildi.  İkinci oturumunda ise oturum başkanlığını MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz’ın yaptığı, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Serdar Tütek ile Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Direktörü Ufuk Kaya’nın ortak sunumuyla gerçekleştirilen “Parti Üretimi mi, Tek Parça Akışı mı?: BOX SIMULATION” konusu işlendi. Bu oturumda ayrıca izleyicilerin katılımıyla “Box Simulation” oyunu ve Model Fabrika Gezisi gibi renkli etkinlikler yer almış, katılımcıların interaktif bir şekilde kurultayımıza dâhil olmaları sağlanmıştır.

Kurultayın öğleden sonraki bölümünde, Oturum Başkanlığını MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve MMO EİM MEDAK Başkanı Tülay Yener’in yaptığı üçüncü oturuma geçildi. Oturumda, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Dengiz tarafından “Endüstri Mühendisliği ve 4.0: Öğrencilik ve Sonrasında Yeni Sanayi Devrimi” konulu sunum gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını MMO Ankara Şube EİM MDK Komisyonu Yazman Üyesi Mahmut Akkaya’nın yaptığı dördüncü ve son oturumda Ulusoy Elektrik A.Ş. Operasyonel Mükemmellik ve Stratejik Planlama Müdürü Doğukan Şimşek tarafından “Endüstri 4.0’da Bugün ve Gelecek” konulu sunum gerçekleştirildi.

Oturumların ardından, MMO Ankara Şube EİM MDK Komisyonu Teknik Görevlisi Mualla Özgür Özkan tarafından sonuç bildirgesi okunarak, kurultay sonlandırıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in açış konuşması şöyle:

Değerli Hocalarım

Değerli Meslektaşlarım,

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Yerel Kurultayı’na hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde makina mühendisleri yanı sıra endüstri, işletme, uçak, havacılık, uzay, mekatronik, enerji sistemleri, otomotiv, raylı sistemler ve diğer bazı mühendislik disiplinleri de bulunmaktadır.

Odamızın üye sayısı bugün 111 bin 816’ya ulaşmıştır. Odamıza kayıtlı ikinci büyük meslek disiplini olan endüstri ve işletme mühendislerinin sayısı ise 8 bin 203’e ulaşmıştır.

Endüstri ve işletme mühendisliğine yönelik etkinliklerimize, Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayları yanı sıra geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, 6 Sigma Yalın Konferansları, Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi ile KAIZEN Paylaşımları Etkinliğini de eklemiş bulunuyoruz.  

Bu etkinliklerden süzülen görüşlerin, Odamızın endüstri ve işletme mühendisliklerine yönelik çalışma programlarının şekillenmesinde önemli bir rolü bulunduğunu belirtmek isterim.

Ayrıca, Odamızın düzenlediği, makine imalatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sanayi, bakım teknolojileri, enerji verimliliği vb. konulardaki kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin önemli bir bölümü endüstri ve işletme mühendisliği uygulama alanları ile doğrudan ilişkilidir. Bütün bu etkinliklerde verimlilik, Ar-Ge, tasarım, planlama, inovasyon, teknoloji, mühendislik vb. konular irdelenmekte; genç meslektaşlarımızın mesleki-sosyal gelişimine önemli katkılar sunulmaktadır.

Değerli Katılımcılar,

Önceki kurultaylarda üzerinde en çok durulan konuların başında, endüstri ve işletme mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını ve serbest meslek uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin bulunmaması ve meslek içi eğitim ve belgelendirme programlarının yetersizliği konuları gelmekteydi. Bu konuda Odamızca sonuç alıcı çalışmalar yürütülmüş; Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi üzerine hazırladığımız iki ayrı yönetmelik 2008 yılı başında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Odamızın enerji verimliliği mevzuatına yönelik yürüttüğü ısrarlı çalışmalar sonucunda da, endüstri ve işletme mühendisleri, endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi olma olanağına kavuşmuştur. Ayrıca endüstri ve işletme mühendislerinin yetki alanlarının tanımlanması kapsamda, Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizde stratejik planlama, yatırım hizmetleri yönetimi, enerji yöneticiliği, iş güvenliği ve makine değerleme bilirkişilik eğitim ve belgelendirmesi yapılmaktadır.

Şubelerimiz aracılığıyla da kalite sağlama sistemleri, çevre güvenliği, istatistiksel süreç kontrolü, kalite planlaması, iç denetçi, 6 sigma, satın alma yönetimi, stok yönetimi, üretim kaynak planlaması, iş etüdü, yalın üretim, ergonomi, işçi sağlığı ve güvenliği, veri madenciliği seminerleri düzenlenmektedir.

Yeri gelmişken, meslek içi eğitim faaliyetlerimizde, öğretim üyelerimiz ve konusunda yetkin meslektaşlarımızın desteğini beklediğimizi burada özellikle belirtmek istiyorum.

Endüstri ve işletme mühendislerine yönelik yayın çalışmalarımız da artırılarak sürdürülmektedir. 1989 yılından beri yayımlanan Endüstri Mühendisliği Dergisi yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimize ek olarak altı yıldır düzenli olarak çıkardığımız EİM Bülteni sürekliliğinin sağlanması için önümüzdeki dönemde katkılarınıza ihtiyaç duymaktadır.

Değerli Meslektaşlarım,

Kısaca özetlediğim bu çalışmalar, Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu ve Şubelerimizdeki Meslek Dalı Komisyonlarımız aracılığıyla yürütülmektedir.

Meslek Dalı Komisyonları, Odamızda Endüstri ve İşletme Mühendisliği örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu komisyonlarda görev alan üyeler, şubelerimizde tüm endüstri ve işletme mühendislerinin katılımı ile yapılan seçimlerle belirlenmektedir.

Endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların başarıya ulaşması, büyük çoğunluğu örgütsüz olan endüstri ve işletme mühendislerinin Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarına destek vermesinden, verdiğiniz desteği artırmanızdan, örgütsel yapımızın güçlendirilmesinden geçmektedir.

Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşmanızı, Oda çalışma gruplarında, komisyonlarda görev almanızı istiyoruz. Henüz Odamıza üye olmamış meslektaşlarımızı Oda çalışmalarına yönlendirmenizi bekliyoruz. Oda yönetimi olarak, bu alanda yürütülecek çalışmalara bütün olanaklarımızla destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Son olarak birikimlerini bizlerle paylaşacak olan konuşmacı hocalarımız, firma temsilcileri ve uzman dostlarımız ile etkinliği düzenleyen Ankara Şube Yönetim Kurulu, Ankara Şube EİM MEDAK üyelerine ve etkinlik sekreterimize Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğin verimli geçmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.