MEKANİK TESİSATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ETKİNLİĞİ VE SANAL SERGİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sektör derneklerinin desteği ve teknoloji firmalarının katkılarıyla İstanbul Şubemizin hazırladığı Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi etkinliği, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü başladı.

Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunu ele aldığımız ve sektöre öncülük etme amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimizin açılış konuşmasını Oda Başkanı Yunus Yener yaptı. Etkinliğin, sektörde dijitalleşme için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yener, “Odamız, İstanbul Şubemizin öncülük ettiği, sektör derneklerimizin iş birliği ve teknoloji firmalarımızın katkılarıyla hazırladığı bu etkinlik sayesinde hem sektör için hem de Türkiye için önemli bir adım atıyor. TMMOB’ye bağlı odalardan birisi olan Makine Mühendisleri Odamız, gerek meslektaşlarımız gerekse sektör için bir ilki gerçekleştirerek dijitalleşme konusunu ele alıyor.

Covid-19 pandemi süreci, bu etkinliğe katılan bütün kuruluşları kapsamak üzere söylüyorum, meslek alanlarımızın ve uzmanlıklarımızın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çerçevede Odamız ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA’nın, öncelikli olarak pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için ortaklaşa bir İklimlendirme Teknik Kurulu oluşturduğunu buradan duyurmak istiyorum.” dedi ve etkinliğin verimli ve üretken geçmesini dilediğini belirtti.

Oda Başkanı Yunus Yener’in ardından söz alan MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim M. Tataroğlu, “Son iki dönemdir, dijitalleşme yönünde attığımız adımların faydasını özellikle pandemi sürecinde oldukça net gördük. Gün geçtikçe güçlenen dijital alt yapımız sayesinde, pandemi süreci boyunca üye hizmetlerimizi sorunsuzca devam ettirebildik. Derneklerimizin ve firmalarımızın katkılarıyla hazırladığımız bu dijital etkinlik de işte bu sürecin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Bu çalışmanın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için emek veren, başta Şube Sekreterimiz C. Ahmet Akçakaya olmak üzere, tüm mesai arkadaşlarımıza, sektör derneklerine ve firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, ilk gün gerçekleştirilecek olan sunumlar, değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla tamamlandı. 792 farklı katılımcı ile gerçekleşen etkinlik, dernek başkanlarının konuşmaları ve dijital sergi ziyareti ile tamamlandı. Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi, 29-30 Mayıs 2020 tarihlerinde devam edecek. Etkinlik için oluşturulan sanal sergi etkinlik sonrasında da 1 ay boyunca faaliyet göstermeye devam edecek.

Oda Başkanı Yunus Yener'in açış konuşma metni şöyle: 

"Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubemizin düzenlediği Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi’ye hoş geldiniz diyor, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı ve dostlukla selamlıyorum. 

Bildiğiniz üzere Covid-19 Pandemi süreci uzun süreden beri gündemimizde olan dijital dönüşüm konusuna ivme kattı ve yeni deneyimler edinmemize yol açtı. Birçok toplantı ve etkinliği artık bu tür dijital platformlarda yapıyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır diyor ve paylaşımı artırmak için odamızda çeşitli platformlar, yapılar var, ayrıca çok çeşitli  etkinlikler düzenliyoruz. Ve bu platform ve etkinliklere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Sizlerin katılımı ve katkılarıyla Oda-Ülke bileşik bilgi birikiminin daha da artacağına inanıyoruz.

İstanbul Şubemizin sektör dernek, vakıf ve kuruluşları ISKAV, TTMD, MTMD, TÜYAK, İZODER ve İSKİD ile işbirliği içinde ve teknoloji şirketlerinin katkılarıyla düzenlediği bu dijital etkinliğimiz dolayısıyla İstanbul Şube Başkanımız İbrahim Tataroğlu, Şube Sekreterimiz Ahmet Akçakaya ve emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum.

Değerli Katılımcılar, 
Bildiğiniz üzere kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB ve Odalarımızı ilgilendiren önemli bir gelişme var. TMMOB Yasası değişikliği girişiminden söz ediyorum. Ne yazık ki iktidar 2007 yılından bu yana bu konuyu gündeminden düşürmedi. En son, iktidar partisinin Meclis Grup Başkanı, üç gün önce, meslek odalarının mevzuatını değiştirme çalışmasını sürdürdüklerini ve Haziran ayında meclis gündemine taşınacağını söyledi. 

Ben bu konunun öncelikle kamu yararı, kamusal üretim, hizmet ve denetimlerin tasfiyesi kapsamında gündeme geldiğini belirtmek istiyorum. Mevzuatımızda yapılmak istenen değişikliklerin özü budur. Anayasa’nın 135. maddesinde kamu tüzel kişilikleri olarak tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerimizin mevzuatında yapılmak istenen değişiklikler, kamusal denetim fonksiyonlarımız ile özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetimizin yok edilmesine yöneliktir. Bunu, üye çoğunluğuna dayalı seçim sistemini ve şeffaf demokratik örgütsel yapımızı rant çıkarları doğrultusunda değiştirme yoluyla yapmak istiyorlar. 

Bu dönüştürme çabası; üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız ile mühendislik, mimarlık, şehir planlama alan ve hizmetlerini piyasa işleyişine doğru yönlendirmeyi, taşeronlaştırmayı ve demokratik yollarla ele geçirilemeyen Odalarımızı yandaşlara açarak usulsüzlük ve kuralsızlaştırmalarla işleyen rant düzeni önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor. 

Oysa Odalara yasa ile verilen en önemli görevlerden birisi meslek ve meslektaş onurunu korumak ve bunun için işlerin ehil insanlar eliyle yani bu işi bilen uzmanlarca yapılmasını sağlamaktır. Bu hususu en iyi takdir edecek olanların başında bu etkinliğe katkı sunan meslek kuruluşlarımız gelmektedir. Bu noktada mesleki ve demokratik dayanışmamızı tekrar tekrar oluşturmak, pekiştirmek gerektiğini belirtmek istiyorum.

Değerli Katılımcılar,
Covid-19 Pandemi süreci, bu etkinliğe katılan bütün kuruluşları kapsamak üzere söylüyorum, meslek alanlarımızın ve uzmanlıklarımızın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çerçevede Odamız ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA’nın, öncelikli olarak Pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için ortaklaşa bir Iklimlendirme Teknik Kurulu oluşturduğunu buradan duyurmak istiyorum.

Konuyu şöyle açayım: Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan itibaren üyelerimizin büyük bir çoğunluğu ile iletişime geçip dayanışma içine girdik. Üyelerimizin evde kaldığı bu dönemde çevrimiçi teknik söyleşiler yaptık. Sağlık emekçilerine 30 bin siperlik temin ederek, onların vermiş olduğu çabaya destek olmaya çalıştık. Bunların yanı sıra pandeminin ilk gününden itibaren konusunda uzman üyelerimizi bir araya getirdiğimiz bir “Teknik Kurul” ile birlikte hazırladığımız, “Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekanlarda Yapilması Gereken Acil Düzenlemelere Dair Önerilerimiz” açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık. Daha sonra kurulumuz büyüyerek çalışmalarına devam etti ve bu konuda makale yayını da yaptı. 

“Normalleşme” takviminin açıklanması ve AVM’lerin açılışı için 11 Mayıs tarihinin verilmesi üzerine, içeriği ve zamanı konusunda tereddüt yaşadığımız bu süreçle ilgili 14 maddelik “AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri” basın açıklamasını yaptık. 

Pandeminin ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafndan bir Bilim Kurulu oluşturulmasını takdirle karşılıyoruz ancak diğer yandan bu kurulda Türk Tabipleri Birliği’nin de kurumsal olarak bir temsiliyetinin olması, bunun yanında pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını hep birlikte gördüğümüz bina ve mekanların iklimlendirme/tesisat sistemleri ile ilgili de TMMOB ve MMO olarak Odamızın da yer almasının çok daha doğru bir karar olacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde oluşturulacak bir kurul sayesinde Pandemi sürecinde alınacak önlemler bütünlüğü sağlanmış olacak ve ortak akıl ile alınmış kararlarla daha doğru uygulamalar yapılmış olacaktır. 

11 Mayıs tarihinde AVM’lerin belirli bölümlerinin belirli yoğunlukta açılmış olması ile ilgili olarak da duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği AVM’lerin İklimlendirme Sistemlerinde Alınması Gereken Önlemlerle ilgili hazırlamış olduğumuz yazıyı tüm kamu kurumları ile ivedi olarak paylaştık. 

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederek, özellikle İklimlendirme Sistemleri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendirme ve uygulamaların önüne geçmek maksadıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında oluşturulan “Teknik Kurulu”, daha da genişletme kararı aldık  ve  iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren herbirinin ayrı değerli çalışmaları bulunan ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) ve TRFMA (Tesis Yönetim Derneği) ile farklı mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği) temsilcilerinin ve TTB üyesi Tabip arkadaşların katılımlarıyla daha da güçlendi ve adı İklimlendirme Teknik Kurulu olarak değiştirildi.  Teknik Kurul, bu güçlenmiş haliyle  çeşitli alt komisyonlarda farklı alanlarda  çalışmaları ortaklaştıracak ve kamuoyu ile belli aralıklarla paylaşacaktır.

İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki ana başlıkta toplayacaktır. Ayrıca toplu taşıma araçlarında doğru havalandırma ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapacaktır. 

Yapılacak çalışmalarda,

 • Hastane ve Sağlık Yapıları
 • Oteller
 • Alışveriş Merkezleri
 • Askeri ve Lojistik yapılar
 • Spor Tesisleri-Yüzme Havuzları
 • Okullar ve Eğitim Tesisleri
 • Konutlar
 • Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler
 • Düğün Salonu-Restoran-Disco ve Barlar

olmak üzere ayrı başlıklar halinde bu yapılarda hangi önlemlerin alınması ve neler yapılması gerektiği ile ilgili yönergeler oluşturulacaktır. 

Bu yönergelerin takibi ve kontrolü için usul ve esaslar belirlenecektir. 
Bu yapılarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların yayınları takip edilecektir. 
Mevcut yapılar ve yeni projelerde olası pandemic senaryolarına gore koşul ve kriterler belirlenecektir.

Ortaya çıkan raporların ilgili kurum ve kuruluşlar ve toplumla paylaşılması hedeflenmiştir. Odamızın sektör dernek ve vakıflarıyla (ISKAV, İSKİD, MTMD, TRFMA, MÜKAD ve TTMD ile) oluşturduğu İklimlendirme Teknik Kurulu belirli aralıklarla kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yapacak, yapılan denetlemeler varsa sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak ve gönüllülük esasıyla kendisine başvuru yapacak ortak kullanımlı kapalı alanlara sahip yapıların inceleme sonuçlarını yapı sahipleri veya işletmecileri ile paylaşıp iç hava kalitesi yönünden iklimlendirme sistemini vasıflandıracaktır. 

Bütün bu bilgilerin güncel olarak izlenebilmesi için www.mmo.org.tr web adresimiz ve Twitter: @MMOtmmob , Instagram: mmogenelmerkezi , Facebook: TMMOB Makina Mühendisleri Odası hesaplarımızın takip edilmesini öneriyoruz. Ayrıca dernek ve kuruluşların web sayfaları ve sosyal hesaplarında  da gelişmeler yeralacaktır. 

Evet birlikte çok şey yapabiliriz ve yapmalıyız diyerek konuşmamı tamamlıyor, Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi’nin üretken ve verimli geçmesini diliyor, tekrar saygılar sunuyorum."


Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi 

Sektöre birçok konuda öncülük eden İstanbul Şubemizin düzenleyeceği dijital etkinlik ve sanal sergi ile birlikte bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Sektör dernekleriyle yapılan iş birliği ve teknoloji şirketlerinin katkılarıyla düzenlenecek olan Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi isimli etkinlik, mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunu ele alıyor.

Firmalara ve katılımcılara dijital deneyim sunacak olan etkinlik, hem sektör derneklerinin hem de alanında uzman isimlerin gerçekleştireceği online panel ve webinarlar ile toplamda 3 gün sürecek.

Katılımcılar, sektörde ilk defa gerçekleştirilecek olan sanal sergide stantların arasında gezebilecek, katılımcı firma ve derneklerden doküman edinebilecekler.

28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik için oluşturulan sanal sergi etkinlik sonrasında da 1 ay boyunca faaliyet göstermeye devam edecek.

Kayıt için tıklayınız

Etkinlik Programı 

1. Gün

14.00
Giriş ve Hazırlık

14.30
Açılış Oturumu

15.00
Konuk Konuşmacı

16.00
Sergi Açılışı ve Sergi Ziyareti

16.15
Panel: Covid-19 Sürecinde İklimlendirmede Dijital Dönüşüm

Moderatör Nevroz Karakuş (TTMD Dijitalleşme Komitesi Başkanı) 
Konuşmacılar 
Devrim Kılıç: Evden Tasarım, Paydaş İletişimi 
Oğuz Yaz, Erdem Can Pamuklu: Remote Control 
Ozan Atasoy: İç hava Kalitesi 
Burak Rıza Toraman: Yatırımcı Gözü ile Covid

17.45
Sergi Ziyaret ve B2B Görüşmeleri

----------------------------------------

2. Gün

13.00
Dijital Portfolyo

Konuşmacılar 
Görkem Kızıltan Ustalı 
Adem Çakır 
Mustafa Oğuzhan Aygün

14.00
Eğitim: Binalarda Yangına Bütünsel Tepki için Yangın Otomasyonunun Önemi ve Mekanik Tesisatla Etkileşimi
Konuşmacı 
Haluk Yanık

14.30
Kahve Arası

15.00
Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata Etkisi

Tasarım, uygulama, proje yonetimi açısından dijitalleşme öncesi ve sonrasına bir bakış. 
Konuşmacı 
C. Ahmet Akçakaya (MMO İstanbul Şube YK Sekreteri)

16.00
Kahve Arası

16.15
Panel: Mekanik Uygulamaların Dijital Dünyadaki Geleceği

Moderatör İbrahim Biner (MTMD YK Başkanı) 
Konuşmacılar 
Barış Şevketbeyoğlu (MTMD YK Baş. Yar.): Mekanik Uygulamalarda İş Gücü Planlaması ve Ölçümünün Önemi 
İbrahim Pehlivan (TAD Danışmanı): Bir Mekanik Uygulamanın Tek Karnesi: TAD (Test, ayar, dengeleme) 
Ümit Balaban (ANEL Holding BİM Yön.): Şantiye Uygulamalarında Ezber Bozacak Yeni Süreç Yönetimi (Building Information Modeling)

17.45
Sergi Ziyaret ve B2B Görüşmeleri

---------------------------------------- 
3. Gün

14.00
Panel:  Mekanik Tesisatta Ses, Titreşim ve Sismik Yalıtım 
Konuşmacı 
Volkan Dikmen (İZODER YK Üyesi)

14.50
Kahve Arası

15.00
Panel: İklimlendirme Sektöründe Üreticiler Dijitalleşmenin Neresinde

Moderatör Ozan Atasoy (İSKİD YK Başkanı) 
Konuşmacılar 
Yalçın Katmer (Belimo Automation AG Avrupa Satış ve Pazarlama Başkanı) 
Ayşegül Eroğlu (Sistemair HSK Fabrika Müdürü) 
Cem Savcı (İSKİD Geçmiş Dönem Başk. - ISKAV BIM Komisyonu Başkanı)

16.00
Kahve Arası

16.15
Değerlendirme Oturumu: Mekanik Tesisat ve Dijitalleşme (MMO ISKAV ve Sektör Dernek Temsilcileri) 

17.45
Sergi Ziyaret ve B2B Görüşmeleri

18.00
Kapanış Konuşması: Ufuk Tarhan