MMO İSTANBUL ŞUBE GELENEKSEL GECESİ YAPILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen ve meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran meslektaşlarımıza törenle plaket verilen Geleneksel Oda Gecesi 3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katılım sağladığı ‘Geleneksel Gece’nin açış konuşmasını İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç gerçekleştirdi.  

‘’Odamız, kuruluşunun 63. yılında mesleğimizi, meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu ve sanayimizi uygar dünyanın gelişmiş bir parçası kılma yönündeki çalışmalarını sizlerin desteğiyle sürdürüyor. Hepinizin de bildiği gibi; bilimin ve tekniğin hayata tercüme edildiği, insan hayatını kolaylaştırıp modernleştirecek ve çağdaş dünyanın bilim ve tekniğini üretecek bir mesleği icra ediyoruz. Etkin Üye, Güçlü Oda anlayışıyla yola çıktığımız 32. Dönem’de amacımız mesleki örgütlenmemizi en üst seviyeye taşımak ve geleceğimizi bilimsellik temelinde kurmaktır. Makina Mühendisleri Odası; üyesiyle, öğrenci üyesiyle ve yöneticisiyle dayanışma içinde olmalı, bir bütün olmalıdır. Bu anlamda Odamızın, tüm üyelerimizin kürsüsü olduğunun bilinmesini ve her üyemizin birlikte üretme ve birlikte yönetme ilkemiz gereği tüm çalışmalarımıza katkıda bulunmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle 13 – 14 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Şube Genel Kurul ve Seçimlerinde hepinizin desteğini bekliyoruz.’’ diyerek açış konuşmasını sonlandıran İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç’ın ardından söz alan Oda Başkanı Ali Ekber Çakar konuşmasında şunları söyledi:

Sayın Büyüklerim, İstanbul Şubemizin Değerli Yöneticileri, Değerli Meslektaşlarım,

64. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 107 bindir. Öğrenci üye sayımız da 23 bine ulaşmıştır.

Türkiye genelinde 18 Şubemiz, 98 İl-İlçe Temsilciliğimiz, 7 Mesleki Denetim Büromuz, 1.500’ü aşan işyeri temsilciliğimiz, 116 noktada aynı anda 3.150 üyemize hizmet veren Meslek İçi Eğitim Merkezlerimiz, 9 ayrı uygulamalı eğitim merkezimiz, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 823 çalışanımız; ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış ve üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir.  

Odamızın ulaştığı düzey, örgütlü üyelerimizin katkıları ile üyelerimizin meslek alanlarındaki çalışmalarının Oda çalışmaları ile kaynaştırılmasına dayanmaktadır.

Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz.

Odamız mevcut gücünü ve mesleki-sosyal birliğini, içinde bulunduğumuz güç dönemde üyelerinin katkılarıyla korumak ve geliştirmek durumundadır. Mühendisliğin, bilimin, tekniğin bağımsız yolunda, kamu, toplum ve meslektaş çıkarlarını esas alarak, ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımızı bundan sonra da yerine getirmek durumundayız.  

Odalarımızın kamu tüzel kişiliği yapısı, meslek uygulama-hizmet alanlarımız, mesleki denetim yetkilerimiz ve genel olarak mühendislik, bugün birçok güçlükle karşı karşıyadır.

Zira meslek uygulama-hizmet alanlarımız daraltılmakta, mesleki denetim yetkilerimiz sınırlanmakta, üyeler ile Odalarımız arasındaki ilişkiyi koparmaya yönelik düzenlemeler yapılmakta, TMMOB ve Odalarımızın kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu olma özelliği yok edilmek ve Bakanlık bürokrasilerinin hiyerarşik vesayeti altına alınmak istenmektedir. Odalarımız ve TMMOB, Anayasaya ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, birinci dereceden sorumlu olduğumuz kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır.

Bilimsel mesleğimiz olan mühendislik; ülkemizin içine girdiği sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, mühendislik eğitimindeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin etkileri ile yüz yüzedir.

Mühendisliğin değersizleştirilmesi öyle bir noktaya gelmiştir ki, ücretli çalışan üyelerimize yönelik önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır yapılan mühendis, mimar, şehir plancısı asgari ücret belirlemesine dair protokol, işveren/sermaye kesimi lehine feshedilmiştir.

Kısaca değindiğimiz bu değişiklikler, meslek alanlarımızı piyasa-rant çıkarları eksenli yozlaştırmaya ve meslek örgütlerini işlevsizleştirmeye yöneliktir; kamuyu, toplumu ve çevreyi ilgilendiren birçok yönü bulunmaktadır. 

İşte bütün bu nedenlerden ötürü örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı koruma ve genişletme mücadelesi vermek ve geleceğe taşımak, hepimizin birincil görevidir.

Sayın Meslektaşlarım,

Cumhuriyetin 94. yılında mühendislikle birlikte ülkemiz ve halkımız da birçok güçlükle karşı karşıyadır. Bildiğimiz üzere Cumhuriyet, laiklik, demokrasi değerleri aşındırılmaktadır. Sanayi, tarım, çalışma yaşamı ve genel toplumsal durum oldukça sorunludur. Toplumsal muhalefet üzerinde baskılar ve antidemokratik uygulamalar söz konusudur.  İçinde yer aldığımız bölge, emperyalizm tarafından yıkıcı savaşlara, etnik ve mezhepçi parçalanmalara, halklar düşmanlığa yönlendirilmektedir.

Sanayisizleşmeye, özelleştirmelere, plansızlığa, fason üretim ve taşeron çalışmaya, iş cinayetlerine, kamu idari yapısındaki liberal, otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek isterim.  

Bugün burada, emeğin, mesleğin, geçmişin ve deneyimin takdir edilip hep birlikte onurlandırıldığı geleneksel plaket töreni dolayısıyla buluştuk. Aranızda, geride bıraktığımız 63 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl,  50. yıl ödülünü alacaklar var. Bütün ağabeylerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, sizleri var gücümüzle alkışlıyoruz.  

Bu anlamlı gece dolayısıyla, daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum." 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın TMMOB örgütlülüğü ve önümüzdeki dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmasının ardından, meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran MMO İstanbul Şube üyelerine plaketlerinin takdim edildiği plaket töreni gerçekleşti.

Odamız İstanbul Şubesi Yöneticileri, çalışanları, üyeler, aileleri ve çok sayıda davetlinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, ‘Geleneksel Gece Yemeği’yle son buldu.