MMO KOCAELİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ: TMMOB'YE DOKUNMA

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi İl ve İlçe Temsilcilikleri, TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 17 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB’YE DOKUNMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Barolar Birliği, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir. 

Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine ve ehemmiyetine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ ifadelerini kullandı.”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1954 yılında kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Siyasi iktidarlardan, siyasi yapılardan bağımsız özerk bir kuruluştur. Ancak kamu yararını gözeterek görevlerini yerine getirmede, siyasi tavır olarak gösterilmek istenen faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaz.

TMMOB’nin kuruluş amaçları arasında, üyelerinin haklarını savunmanın yanında, “Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, yurdun doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesi için girişim ve etkinliklerde bulunmak” ilkesi de vardır. 500 bini aşkın üyesiyle, ülke kaynaklarının talan edilmesinin önündeki en bilgili, en birikimli ve en güçlü meslek örgütü olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için ortaya koyduğu çaba ve verdiği hukuk mücadeleleri, rantçı ve talancı zihniyetleri her dönem rahatsız etmiştir.

Meslek örgütümüz TMMOB’yi yıllardır ele geçirme, zayıflatma, etkisizleştirme, parçalama ve tasfiye etme girişimlerinde bulunan siyasi iktidar, bugünlerde yine odaları, baroları, kendilerine muhalif gördükleri meslek örgütlerini hedef almakta ve seçim sistemlerine müdahale etmeye kalkışmaktadır. TMMOB seçimleri on yıllardır en demokratik şekilde yapılmaktadır ve bugüne kadar aleyhinde tek bir eleştiri dahi söz konusu olmamıştır.

TMMOB’yi, yapılan her icraata karşı durmakla suçluyorlar. TMMOB, yol, köprü, metro, havaalanı yapılmasına karşı değildir. Bunların halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, kamu zararı olmadan, benzerlerine göre fahiş fiyatlara mal edilmeden, çevreye ve yeşil alanlara zarar verilmeden, denetime açık ve şeffaf biçimde yapılmasından yanadır.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz. 

TMMOB’ye DOKUNMA!

MMO Kocaeli Şube İl-İlçe Temsilcilikleri

MMO Bolu İl Temsilciliği

MMO Düzce İl Temsilciliği

MMO Sakarya İl Temsilciliği

MMO Gebze İlçe Temsilciliği