"NEYİ OYLAYACAĞIZ?" BİLDİRİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB'nin HAYIR çalışmaları kapsamında hazırladığı "Neyi Oylayacağız?" başlıklı bildiriler, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok ilde dağıtıldı.

Referandumla yapılması istenen değişiklikleri içeren bildiri; bağlı Odalar, İl ve İlçe Koordinasyon Kurulları tarafından hem üyelerimiz hem de kamuoyu ile paylaşıldı.

NEYİ OYLAYACAĞIZ?

16 Nisan’da sandığa gidiyoruz.

EVET ya da HAYIR diyerek oylayacağımız Anayasa değişikliklerinde neler var?

Cumhurbaşkanı tek başına yürütme/icra gücü olacak ve istisnasız her şeyi belirleyecek
Meclisin yasama/kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde kalacak
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisi kalmayacak
Cumhurbaşkanı kamu idari yapısı, devlet, milli güvenlik politikaları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve toplum örgütlenmelerinin üzerinde tek başına hâkimiyet kuracak
Bekleme odasına alınan parlamenter sistemden sonra, Meclisin içinden çıkan Bakanlar Kurulu da tasfiye edilecek,
Hükümet tek kişiden ibaret olacak
Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması sağlanacak, tarafsızlığı kalmayacak
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesi neredeyse imkansız hale gelecek, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlıkları olacak
Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’si doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü ise Cumhurbaşkanı’nın kontrolündeki Meclis tarafından seçilecek
Hakimler Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından, 7’si ise Cumhurbaşkanı’nın Meclisteki çoğunluk partisi tarafından belirlenecek
Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak
Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilecek
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumlulukları olmayacak
Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek ve tüm yetkileri kullanabilecek
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü ihlal edilecek
Seçimlerin yenilenmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu gerekecek ancak Cumhurbaşkanı tek başına bu kararı verebilecek
Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirleyecek ve yönetecek
Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacak 

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve Hayır oyu vermeye çağırıyoruz.

Neyi Oylayacağız? bildirisine .pdf formatında ulaşmak için tıklayınız...