TMMOB TÜRKİYE PETROLLERİ RAPORU YAYINLANDI

×

Hata mesajı

  • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan nitelikli personelin özlük hakları ve iş güvenceleri ellerinden alınıyor. Ülkemizin en büyük ve stratejik kamu yatırımlarından biri olan TPAO'nun tümüyle özelleştirilme sürecinin de parçası olan bu düzenlemeye karşı TMMOB tarafından önemli bir rapor hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin en büyük kamusal yatırımlarından biri olan ve bugüne kadar bünyesinde  bulunan DİTAŞ, İPRAGAZ, POAŞ, İGSAŞ, TÜPRAŞ ve PETKİM gibi şirketleri özelleştirilen TPAO’nun tümüyle özellştirilmesi yönündeki çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde hazineye ait hisseleri Varlık Fonu'na aktarılan TPAO'ya ait tüm sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmetlerine ait her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı Temmuz ayında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bedelsiz olarak TPIC`e devredilmişti. TPAO'nun "sorunsuz" biçimde özelleştirilmesi önündeki en büyük engellerden biri oalrak görülen personelinin özlük hakları ve statüleri ise TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlayan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısında ele alınıyor.

TPAO'nun önemini ve özelleştirme sürecini kamuoyuna aktarabilmek için TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla Jeoloji, Petrol, Kimya ve Jeofizik Mühendisleri Odaları’nca oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan bir rapor hazırlanılarak kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın özelleştirilmesi sürecinde gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla ortaya koyan raporda, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı'yla yapılmak istenen değişiklere ilişkin de önemli uyarıylar yer alıyor.

Siyasi partiler ve milletvekilleriyle paylaştığımız raporu, kamuoyunun da dikkatine sunuyoruz.

TMMOB Türkiye Petrolleri Raporu (Ekim 2017)