X. ASANSÖR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) birlikte düzenlediği Asansör Sempozyumu 2021, 18-19-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde hibrit olarak gerçekleştirildi.

Bu yıl onuncu kez düzenlenen sempozyumda bildiri sunumları çevrimiçi olarak, açılış oturumu ve paneller ise yüz yüze gerçekleştirildi.
Üç gün süren sempozyumda, birçok oturum ve panel düzenlendi. Çok sayıda kurum, kuruluş tarafından desteklenen sempozyumun açış konuşmaları, EMO ve MMO İzmir Şube Başkanları ile MMO Başkanı Yunus Yener, EMO Başkanı Bülent Pala, Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Başkanı Mert Öğüşlü, Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Başkan Yardımcısı Cem Bozdağ ve Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sefa Targıt tarafından yapıldı.

Kamusal hizmet ve denetim anlayışıyla çalışılmalıdır
İletim teknolojileri kapsamındaki asansörlere ilişkin iyileştirici, geliştirici çalışmalar yapmayı MMO’nun önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek sözlerine başlayan MMO Başkanı Yener açış konuşmasında özetle şöyle konuştu: “Asansörlerin tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan süreç, mühendislik disiplinleriyle ilgilidir. Bu nedenle hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesi oldukça önemlidir. 
Odamız bu amaçla çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Ülke genelindeki Eğitim Merkezlerimizde birçok alanda mühendis ve ara teknik elemanlara yönelik, uygulamalı eğitim de dahil olmak üzere eğitim-kurs-belgelendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca asansör firmalarına yönelik son muayene, tasarım ve montaj kuralları, iş güvenliği, risk değerlendirmesi ve kalite yönetim sistemi eğitimleri de yapılmaktadır. İletim teknolojileriyle ilgili kitap-broşür basımı, seminer, söyleşi, tarafları bir araya getiren kongre ve sempozyumlar, onaylanmış kuruluş çalışmaları ve belediyelerle yapılan protokollere bağlı olarak asansör periyodik kontrolleri, çalışmalarımızın arasındadır.” 
Yüzlerce uzman mühendis işsiz
Yapılan çalışmaların mühendislik ölçütleri ve kamusal hizmet ve denetim anlayışına bağlı olarak yürütüldüğünü; meslektaş ve sektör lehine tanınırlık ve güvenliği sağlayan bu çalışmalardan haklı bir gurur duyduklarını belirten Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tasarım aşamasından, üretim, montaj, kullanım, bakım ve denetim aşamalarına kadar mühendislik hizmetlerinin etkin kılınarak yaygınlaştırılması ve yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerekiyor. İmalat, montaj ve bakım firmalarında mühendis istihdamı ve mühendislerin Odalarından Büro Tescil Belgesi alması zorunlu tutulmuşken, yürürlükteki yönetmeliklerde bu konular boşlukta bırakılması üzücüdür. 
Bazı çevrelerin asansör firmalarında mühendis çalıştırılmasına ve Mühendis Odalarının mesleki denetim süreçlerinde yer almasına karşı çıkması da bağlantılı bir sorundur. Oysa sektöre hizmet vermiş veya verebilecek yüzlerce uzman mühendisin işsizliği söz konusudur. Bilim, mühendislik ve kamusal denetimi dışlayan bu durumun can ve mal kayıpları ile standart dışı uygulamalara yol açtığını ve gerçekte asansör sanayisinin de aleyhine olduğunu belirtmeliyim.” 
Asansör Teknik Komitesi’nin çalışmaları işlevsel kılınmalı
Makina Mühendisleri Odası olarak yanlış uygulamalara izin vermeyeceklerini ve sürekli olarak mücadele edeceklerini vurgulayan Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sektörle ilgili kalıcı ve sürekli çalışmalar yapılması amacıyla kurulan Asansör Teknik Komitesi’nin çalışmalarının da işlevsel kılınması gerekmektedir.
Merdiven altı firmaların haksız rekabet yaratarak sektöre zarar vermelerini önlemenin bir yolu da piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmasıdır. Sempozyum oturumlarında da ele alınacak olan bu konu özel bir önem arz etmektedir. Bu noktada ülke genelinde yaygın bir örgütlenme altyapısı ve kadrosu bulanan Odamızın daha aktif olarak görevlendirilmesine yönelik idari düzenlemelerin yapılmasını beklediğimizi önemle belirtmek istiyorum.” 
Kamu ve reel sektör borçları vahim boyutlara ulaştı 
Ülkemizin içinde bulunduğu duruma değinerek konuşmasını tamamlayan Yener özetle şunları söyledi: “Bildiğimiz üzere paramızın değeri hızla düşüyor. Zam yapılmayan ürün ve hizmet yok. Makro ekonomik göstergeler; enflasyon, milli gelir, bütçe açıkları, büyük faiz ödemeleri ödenek üstü hesapsız harcamalar, kamu ve reel sektör borçları ile işsizlik ve yoksulluk vahim boyutlara ulaşmıştır. 
Döviz kuru-faiz-enflasyon üçlü sarmalı, ithalata ve ucuz işgücüne dayalı ihracat yapısı ile kayırma ve rant ekonomisi, ülkemizin, halkımızın yoksullaşmasına yol açmaktadır. Bu durumdan çıkışın, ülkemiz ve halkımızın çıkarlarını gözeten kamucu planlama, kalkınma, üretim, istihdam politikaları ve bu yöndeki bir demokratikleşme ile mümkün olacağına inanıyoruz.” 

Üç gün süren sempozyumun son oturumunda hazırlanan sonuç bildirisi ise kamuoyuna ayrıca açıklanacak.