MİEM NEDİR?

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

MİEM NEDİR?

Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında meydana gelen hızlı değişim süreci, örgün eğitim kurumlarında verilen bilgilerin zaman içerisinde atıl hale gelmesine yol açmaktadır. Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal ve bilimsel gelişime yardımcı olabilmesi için sürekli eğitim bir zorunluluk haline gelmiştir.

Odamızın yapmış olduğu, mesleki, teknik ve sosyal konuları içeren Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarda; meslektaşlarımız bilgilenmiş, üretilen bilgileri paylaşmış, sorgulamış ve sürekli eğitimin gerekliliğinin altını çizmişlerdir.

Üyelerimizin mesleki gelişimini, gereksinimlerini ve taleplerini göz önünde bulunduran Odamız, 37.Çalışma Döneminde uzmanlık alanlarımızla ilgili olarak yoğun bir meslek içi eğitim programı çalışması başlatmıştır. Bu amaçla Oda Merkezinde Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) oluşturulmuş, meslek alanlarımıza yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetleriyle üyelerimizin eğitilmesi ve yetkilendirilmesi sağlanmıştır.

Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve bağlı yönetmeliklerin yayımlanması ile yönetmelik kapsamındaki konularda dönem içerisinde kurs, seminer ve yayın çalışmalarına hız verilmiş, kursların tüm Oda birimlerinde düzenlenmesine yönelik organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Odamızda meslek içi eğitim ve belgelendirme çalışmalarının teknik mevzuata göre şekillendirilmesi, bağımsız ve tarafsız bir belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerini yürüten Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) kurulmuştur. MMO PBK, “TS EN ISO / IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardının şartlarını yerine getirerek 19 Ocak 2007 tarihinde akredite olmuştur.

47.Dönemde düzenleyeceğimiz kursların ve yapacağımız belgelendirme uygulamalarının meslektaşlarımızın mesleki gelişimine yararlı olacağı, işsiz üyelerimize yeni iş olanakları sağlayacağı inancıyla saygılar sunarız.
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

47. DÖNEM MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarımızla ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanması amacıyla Oda Yönetim Kurulu’nun 06.07.1998 tarih ve 195-3 nolu kararıyla Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kurulmuştur.
MİEM Sorumlusu Oda Müdürü veya Oda Müdürünün görevlendireceği bir Teknik Görevlidir. MİEM çalışmalarında Oda Müdürü, MİEM Sorumlusu, Şube MİEM Sorumlusu Oda Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.