Mühendis ve Makina Güncel: EYLÜL 2022 - SAYI: 69

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel Dergimizin 2022 yılı Eylül sayısının konusu “İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu” olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış altı yazı ile birlikte Anma, Haber, Basın Açıklaması, Birlik’ten, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Ali Özgenç tarafından hazırlanan “Ekotasarım (ErP) ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliklerinin Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Durumu ve Uygulamalar” başlıklı yazıdır. Yazıda, Ekotasarım (ErP) Nedir?, Ekotasarım Ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliklerinin Tarihçesi, AB’de Ekotasarım (Erp) Yönetmeliği ve İlgili Yönetmelikler, Türkiye’de Durum başlıkları anlatılmıştır.

İbrahim Atmaca tarafından hazırlanan “İklim Krizi ve Karbonsuzlaşma Sürecinde, Ticari Binalar İçin Enerji Etkin Sistemler” başlıklı ikinci yazımızda, ticari binalarda enerji verimliliği için tercih edilebilecek enerji etkin uygulamalardan bahsedilmiştir. Bu kapsamda, akıllı binalar ve ısıtma soğutma ve havalandırma (HVAC) uygulama otomasyonları, havalandırma ve ısı geri kazanımı, ısı pompaları, absorpsiyonlu soğutma ve trijenerasyon uygulamaları ile evaporatif soğutma uygulamalarından bahsedilmiş olup, yapılan genel bir SWOT analizi anlatılmıştır.
İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Hayati Can tarafından hazırlanan “Endüstriyel Soğutmada Güvenli Yatırım İçin, Güvenceli Ürün” başlıklı yazıdır. Yazıda, endüstriyel soğutma yatırımlarının güvenceli hale gelmesi için soğutucu akışkan, soğutucu ve yoğuşturucu seçimleri üzerinde durulmuştur.
Tamer Çınar tarafından hazırlanan ”Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Değerlendirilmesi” başlıklı dördüncü yazımızda, Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Oluşum Kaynakları, Durumu, Değerlendirilmesi ve Değerlendirilemeyen Atıklar ve Bunların Ekonomik Değerleri anlatılmıştır.

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan beşinci yazımız Ömer Özgür ve Sedat Nazlıbilek tarafından hazırlanan “Otomotiv Tesisindeki Basınçlı Hava Kompresörlerinde Enerji Tasarrufu Uygulaması” başlıklı yazıdır. Yazıda, Ankara İlindeki Türk Traktör Fabrikası’nda basınçlı hava sistemlerinin enerji verimliliği yönünden incelenmesi, teknolojik ve ekonomik bakış açılarından değerlendirilmesi anlatılmıştır.

Ayhan Sarıdikmen tarafından hazırlanan “İklim Değişikliğinin Enerji ve Salgın Hastalıklar Üzerindeki Etkisi” başlıklı altıncı yazımızda, İklimdeki Değişiklikler ve Bunların Etkileri, Enerji- İklim Değişikliği İlişkisi, Türkiye’de Sera Gazı Salımları ve İklim Değişiklikleri, İklim Değişikliğinin Sağlığa Temel Etkileri, Değişen Bulaşıcı Hastalıklar Profili ve Nedenleri, İklim Değişikliği ile İlgili Dirençler başlıkları anlatılmıştır.

Anma bölümünde, Mayıs ayında yitirdiğimiz Prof Dr. Suha Selamoğlu anısına Prof. Dr. Ahmet Ş. Üçer’in  kaleme aldığı anma yazısına yer verilmiştir.

Haber bölümünde, “Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü Zorunlu Hale Geldi”, “Odamız Asansör Kontrol Merkezi Gaz Yakan Cihazlar Kapsamında Onaylanmış Kurulu Olarak Atandı” başlıklı haberler ile 28 Ağustos-3 Eylül 2022 tarihleri arasında İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik Evi’nde gerçekleşen MMO Öğrenci Üye Kampı haberine yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in “Elektrik ve Doğalgaz Zamları Enflasyonu Daha da Körükleyecek, Yüksek Faturalar Yurttaşların Belini Bükecektir” başlıklı açıklama ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Türkiye’nin Enerji Görünümü 2022 başlıklı Oda Raporu ve Sunumu açıklamasına ter verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 43. Yıldönümü olan “Mühendis Mimar Ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” dolayısıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Eylül ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Eylül ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu