11. Dönem Şube Yönetim Kurulu Tanıtımı Basın Açıklaması

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

BASINA VE KAMUOYUNA…

 

Yazılı, görsel ve işitsel basınımızın değerli temsilcileri,
Saygıdeğer meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimiz,
Ve kıymetli misafirlerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz.

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın (MMO) 18 Şubesine bağlı 81 ili kapsayan örgütlülüğü, 13-14 Ocak‘ta genel kurullarını ve genel kurul seçimlerini yaptı.

Şube genel kurullarımız, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme ilkemizin somutlandığı bir atmosferde yapıldı ve antidemokratik iktidara karşı bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu yaklaşımların birer yanıtı oldu. 

 

Şubemizde, demokrasi şöleni şeklinde geçen seçimlerimizde 1271 Üyemizin oy kullanımı ile yüksek katılım sağlanmıştır. İki grubun katıldığı demokratik yarışta, Değişim Hareketi Mühendisleri Grubu 776 oy alırken, Katılımcı Dinamik Mühendisler Grubu 511 oy almıştır.

 

Üyelerimizin takdiri ile seçilen, çağına duyarlı, ulusal teknolojinin geliştirilmesinden ve ülke kaynaklarının ülke yararına kullanılmasından yana olan TMMOB MMO Mersin Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulumuz, İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak yaptığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi kararlaştırmıştır;

          

Şube Başkanı Oğuz Akar TÜLÜCÜ, Şube Başkan Vekili Mehmet GÖK, Şube Sekreteri Önder OVA, Şube Saymanı Akın KILINÇ, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bora DELİBAŞ, Tuncer TANER, Hatice Muhsine ATMACA;

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Raif Serkan ÇEKİ, Reha Can AVAR, Burhan Veli DAYICIK, Gökben GÖKBULUT KORKMAZ, Levent YAPICI, Yusuf Özgür BAHAR, Latife Gaye KULAKOĞLU.

 

Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde etkin bir şekilde yer alacağız. TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu ile kamu yararına çalışan örgütlerle ortak çalışmaları yükselterek ilişkileri geliştireceğiz, "Yaşadığımız kentin sakini değil sahibi" olma anlayışı ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube etkinlik alanımızda Ülke ve kent gündemlerine müdahil olacağız. Meslek ve meslek alanlarımızdan yola çıkarak kentimizin ve bölgemizin sorunlarına sahip çıkacak, planlanan yada gündemde olan projelerin yakın takipçisi olacağız.

Çağdaş bir örgütlenmenin temel adımı üyesinden güç alan, tabandan tavana karar süreçlerinin demokratik ve özgür bir ortamda işlediği bir yapı oluşturmaktır. Bunu başarabilen kurumların toplumsal alanda karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, çalışmalarını ve ürettiği sonuçları kamuoyu ile paylaşamamak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Odamız özelinde bu, meslek sorunlarının ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin kamuoyu ile yeterince paylaşılamaması anlamında ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun aşılabilmesi ve Makina Mühendisleri Odasının Mersin  Şube‘sinin faaliyetlerini, çalışmalarını kamuoyuna aktarılmasında bize her zaman destek olan yazılı ve görsel basınımızla kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. 

11. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak;

 

  • Üretimin can damarı olan mesleğimizin “Mesleki Temsil” yeteneği yükseltilmesi ve devam eden projelerimiz ile önce Mersin özelinde sonra ülke genelinde Odamızın “Mesleki Etkinliği”nin arttırılması;

 

  • Üyelerimizin kişisel ve mesleki açıdan gelişimine destek olmak amacıyla; eğitim, seminer, sempozyum ve fuar organizasyonlarının düzenlenmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi;

 

  • Üyelerimizin ve ailelerinin birbirlerini tanıması; Üyelerimiz arasındaki iletişimi artırmak, dostluk bağlarını güçlendirmek, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak ve üye-oda iletişimini sağlamak amacıyla düzenlenen buluşma etkinlikleri arttırmak

 

  • 2.Etabı tamamlanmak üzere olan Güneş Park Enerji Kompleksinin;

 

Asansör Eğitim ve Tanıtım Binası, Endüstriyel Tasarımlar ve Mekanik Uygulamalar Tematik Sergi Alanı, Katı Atık Enerji Üretim Ünitesi, Enerji Üreten Çocuk Oyun Parkı, Kadın Üreticiler İçin Güneşten Faydalanarak Sebze-Meyve Kurutma, İşleme, Salça Ve Meyve Suyu Çıkarma İstasyonu, Enerji Kulesi, Maker Proje Üretme Ve Prototip İmalat Sahası çalışmalarının devam etmesi hedeflerimizdir.

 

Enerji sektörü her ülke ekonomisinin temel lokomotif gücü olmuştur. Enerji üretim ve kullanım teknolojilerine ilişkin alınacak yatırım kararları ileriye dönük değiştirilemez etkiler yaratmaktadır. Ülke ekonomisinin sürdürülebilir olabilmesi için enerjinin; ucuz, kaliteli ve sürekli kaynaklardan sağlaması gerekmektedir.

Son yıllarda özellikle kentimizde nükleer santrallerin yapımına dönük projeler geliştirilmektedir. Fakat nükleer santraller bahsedildiği gibi Milli, Karlı, Çevreci ve Güvenilir bir yatırım değildir. Güneş enerjisi kullanımına ülke enerji politikalarında yer verilmesi; enerji dış alımlarını azaltabileceği gibi, fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin de azalmasını sağlayacaktır.

 

Ülkemizin; Enerjide dışa bağımlılığını azaltacağız” derken dışa ‘tam bağımlı’ hale getirilmemesi ve en önemlisi de Yaşanabilir Bir Dünya için; Nükleer Santrallerin Yapımına Karşıyız.

 

Genel Kurul ve Seçim sürecimizde Şubemizde aday olan ve katkı sağlayarak demokratik tercihlerini gösteren, desteklerini ve güvenlerini bizden esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza, Odamızın çalışmalarını ve faaliyetlerini kamuoyuna iletilmesinde her zaman Şubemize destek olan yerel basın - yayın kurumlarına ve çalışanlarına, Genel Kurulumuza katılan siyasi parti ve meslek odası temsilcilerine ve diğer tüm konuklarımıza, katılamayıp telefon ve mesaj ile kutlamalarını yapan ve ayrıca çiçek gönderen tüm şahıs, kurum ve kuruluşlara yeni seçilen asıl ve yedek Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, Odamız adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.(19.01.2018)

 

MMO Mersin Şube

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Akar TÜLÜCÜ