12. Dönem MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Tanıtımı Basın Açıklaması

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

BASINA VE KAMUOYUNA...

Yazılı, görsel ve işitsel basınımızın değerli temsilcileri,

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Ve kıymetli misafirlerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz.

Şube olarak ilk genel kurulunu 1997 yılında gerçekleştiren ve bugün kayıtlı 2600 ün üzerinde üyesi olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubemizin 12. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri 08 - 09 Şubat 2020 tarihinde mesleğimize ve Şubemize yakışan bir olgunluk ve duyarlılık ile demokrasi şenliği şeklinde, hoşgörü ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmiştir. İl genelinde Anamur'dan, Yenice'ye kadar geniş bir coğrafyada çalışan meslektaşlarımız, Cumartesi ve Pazar Günü gerçekleştirilen Genel Kurul ve Şube seçimlerimize her zaman olduğu gibi gerekli özveri ve duyarlılığını göstermiştir. Şubemizde içinde birbirinden değerli meslektaşlarımızın bulunduğu iki grubun katıldığı demokratik yarışta 1177 üyemizin oy kullanımı ile, Gelişim Mühendisleri Grubu Başkan adayı İbrahim YÜCESOY 649 oy alırken, Değişim Hareketi Mühendisleri Grubu Başkan adayı Mehmet GÖK 617 oy almıştır. 23 asıl, 23 yedek 48. Dönem Oda Merkez Genel Kurul Delege seçiminde ise Değişim Mühendisleri Grubu 571 oy, Gelişim Mühendisleri Grubu ise 565 oy almıştır.

Odamızın Merkez ve Şubelerinde çalışma ilkesi olarak benimsediği birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışı ile meslektaşlarımızın genel kurulumuzda ortaya koyduğu eleştiri, öneri ve programlarla Şubemizin kurumsal çıtası daha da yükselmiştir. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz bu dönemde de üyelerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm meslektaşlarımızı aynı duyarlılık ve sevgi ile kucaklayacaktır.

Üyelerimizin takdiri ile yeni seçilen, çağına duyarlı, ulusal teknolojinin geliştirilmesinden ve ülke kaynaklarının ülke yararına kullanılmasından yana olan TMMOB MMO Mersin Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulumuz, İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak yaptığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi kararlaştırmıştır;

Şube Başkanı İbrahim YÜCESOY, Şube Başkan Vekili Kader METİN, Şube Sekreteri Mehmet ÇAKMAK, Şube Saymanı İsmail OĞUZ, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet GÖK, Yönetim Kurulu Üyesi Bora DELİBAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Reha Can AVAR, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Tuğba KÖRÜKÇÜ, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Bengi ŞANLI, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Tahsin Güven MERZECİ, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Tolga ÇOLAK, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Caner CAN, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erkan KANDEMİR, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Muhammed Mikdat BOĞA.

1954 yılında kurulduğunda üye sayısı 902 olan Odamızın 65. yılında bugün; 120000 üzerinde üyesi olan, 10.000'in üzerinde öğrenci üyesi, 18 Şube, 56 İl Temsilciği, 41 İlçe Temsilciliği, 10 Mesleki Denetim Bürosu, Asansör Onaylanmış Kuruluşu, Akredite Muayene Kuruluşu, Akredite Deney Laboratuvarı, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu, Meslek İçi Eğitim Merkezi, 10 Uygulamalı Eğitim Merkezi ve Araç Tespit Merkezleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme ile Ülkemizin en büyük meslek kuruluşlarından biri olan Makina Mühendisleri Oda'sının Mersin Şubesi olarak; Şubemizin Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilcilikleri ile birlikte bir bütün olarak daha önce olduğu gibi bütün üyelerimizin hak ve çıkarları doğrultusunda her platformda gerekli çalışmaları yaparak ve meslek alanlarımıza giren konularda ülkemizin ve kentimizin sorunlarına çözüm üreterek, olumlu projelere destek olmaya devam ederek çalışmalarını sürdürecektir.

Odamızın Mersin Şubesi, mesleki demokratik kitle örgütüdür, demokrat ve yurtsever karakterdedir, emekten ve halktan yanadır, barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. TMMOB'ne bağlı Odalar ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu olarak, Üyelerimizle birlikte; Oda çalışmalarını halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürüteceğiz. Ulusal bağımsızlığın kazanılması, ulusal programların ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu ile kamu yararına çalışan örgütlerle ortak çalışmaları yükselterek ilişkileri geliştireceğiz, "Yaşadığımız kentin sakini değil sahibi" olma anlayışı ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube etkinlik alanımızda Ülke ve kent gündemlerine müdahil olacağız. Meslek alanlarımızdan yola çıkarak kentimizin ve bölgemizin sorunlarına sahip çıkacak, planlanan yada gündemde olan projelerin yakın takipçisi olacağız. Konuya özel çalışma grupları oluşturularak, hazırlanan raporları kamuoyu ile paylaşacağız.

Üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış içinde yaşayan bir Türkiye ve daha etkin bir Meslek Odası olmak için, bize yakışan seviyeli bir düşünce oluşturmaya çalışacağız. Bilimin, mühendisliğin ve halkın çıkarlarının temel alındığı, planlamaya dayanan, insanca yaşanabilir bir Türkiye için mücadeleye devam edip, TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK ve LAİK bir Türkiye'de;  kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve insanca  yaşam için, halkın eğitimi, sağlık, iş, sosyal güvenlik, barınma, temiz su, temiz hava, enerji ve ulaşım hakları için, demokratik kitle örgütleriyle birlikte verilen mücadelenin önümüzdeki dönemde daha da önem kazandığı bilinci içerisinde olacağız.

Yeni Yönetim Kurulu olarak bütünleştirici çizgimizde, meslek alanlarımıza giren konularda kamusal hizmetlerimiz, kamuoyu bilgilendirme, kamunun çıkarlarını koruyan çalışmalarımız, kamu hizmeti veren diğer kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliğimiz artarak devam edecektir. Temel görüşümüz, üye eğilimlerini izleyerek, mesleki çalışmalarda bulunmak, toplumu ve kentin gündemini izleyerek gerektiğinde sorunlara müdahil olmak, çözüm üretmek üyelerimizin sosyal dayanışmasını sağlamaktır.

Önümüzdeki süreç içerisinde Üyelerimizin kişisel ve mesleki açıdan gelişimine destek olmak amacıyla; eğitim, seminer, sempozyum düzenlenmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi çalışmaları devam edecektir.

Üyelerimizin ve ailelerinin birbirini tanıması; üyeler arasındaki iletişimin arttırması, dostluk bağlarının güçlendirilerek bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulması, üyelerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilecekleri şube lokalimizin açılabilmesi için gerekli çalışmaları hep birlikte yapacağız.

Bu düşünce ve duygularla, Genel Kurul ve Seçim sürecimizde Şubemizde aday olan ve katkı sağlayarak demokratik tercihlerini gösteren, desteklerini ve güvenlerini bizden esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza, Odamızın çalışmalarını ve faaliyetlerini kamuoyuna iletilmesinde her zaman Şubemize destek olan yerel basın - yayın kurumlarına ve çalışanlarına, Genel Kurulumuza katılan yerel yönetim temsilcilerine ve meslek odası temsilcilerine ve diğer tüm konuklarımıza, katılamayıp çiçek gönderen tüm kurum ve kuruluşlara yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, Odamız adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 14.02.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası                                                                 

Mersin Şube Yönetim Kurulu Adına Başkan

İbrahim YÜCESOY