21 EKİM REFERANDUMU HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Makine Mühendisleri Mersin Şubesi olarak yurttaşlarımızı aceleye getirilen 21 Ekim 2007 tarihindeki halk oylamasına katılarak HAYIR oyu kullanmaya davet ediyoruz...

Makine Mühendisleri Mersin Şubesi olarak yurttaşlarımızı aceleye getirilen 21 Ekim 2007 tarihindeki halk oylamasına katılarak HAYIR oyu kullanmaya davet ediyoruz...

Halkımız, 21 Ekim 2007 tarihinde geçtiğimiz aylarda salt 11. Cumhurbaşkanı seçtirebilmek amacıyla erken seçim atmosferi içinde hukuki zemini ve çerçevesi çok iyi belirlenmemiş,  acele olarak çıkarılan 5678 sayılı kanun ve anayasaya eklenen maddelerde oylama süreci devam ederken sonradan değiştirilen birçok önemli bir konuda halk oylamasında  (referandumda) oy kullanacaktır. Ancak sonuçları açısından ülkemiz demokrasisi için çok önem taşıyan halk oylamasında sunulan kanun metninin  içeriği ve sonuçları hakkında yurttaşlarımız yeterince bilgi sahibi değildir. 

21 Ekim 2007 tarihinde  yapılacak halkoylaması içeriği itibariyle,  salt gelecek yıllarda Cumhurbaşkanını halk oyu ile seçilmesini içermiyor,  onun ötesinde, 84 yıl önce padişahlık rejiminden sonra kurulan ve ülkemizin sosyo kültürel yapısına uygun olan mevcut parlamenter sistemin kökten değişmesi anlamına gelecek değişikliklerde içermektedir.

Popülist bir yaklaşımla, Cumhurbaşkanı halkın seçmesi kulağa hoş gelse de, yapılacak değişiklikler sonucu zamanla, demokratik bilincin ve kurumların yeterince  gelişmediği,  medyanın çoğunluğunun iktidarlarca kontrol altında tutulabildiği geleneksel değerlerin ağırlıklı olduğu feodal toplumlarda,   kolaylıkla seçilmiş bir padişahlık sistemine dönüşebilme olasılığı çok  güçlüdür. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bile,  kurucumuz büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN bilinçli bir tercihle öngördüğü kuvvetler ayrılığına dayanan ve yetkilerin dengeli olarak bölüştürüldüğü parlamenter sistem yerine, yetkilerin bir yerde toplandığı güçlü bir cumhurbaşkanlığı sistemine toplumda yeterince tartışılmadan aceleye getirilerek halkoyuna sunulması ve onaylanmasının, gelecekte demokrasimizin işlemesi açısından   büyük sakıncalar yaratacak bir değişiklik olacağı düşünülmektedir.

Öte yandan halk oylamasına sunulan değişiklik kanun metninin içinde için de, milletvekilliği seçim sürecinin dört yıla indirilmesi vb. makul sayılabilecek bazı diğer maddeler de dikkate alınarak evet denilmesi, değişiklik kanun metninin içindeki demokratik sistemin özüne yönelik değişikliklere de  evet anlamına gelmesi, yani iki doğrunun arasında bir yanlış konulması anlamına geleceğinden halkoylamasına sunuluş biçimi olarak da uygun değildir.

Ayrıca 11 Eylül 2007 tarihinde sınır kapılarında başlayan halkoylaması süreci devam ederken, TBMM'nin halkoylamasına sunulan 5678 sayılı kanunun 6. Maddesiyle anayasaya eklenen geçici 18. ve 19. maddelerinde değişiklik yapılması veya bunların kanun metninden çıkartılması yeni hukuki sorun ve tartışmalar yaratacaktır. Bu durum bir spor karşılaşmasında oyun devam ederken, taraflardan birinin diğerinin onayını almadan oyunun kurallarını değiştirmesine benzemektedir. Bu yaklaşım gelecekte yapılacak halkoylamalarında "sonuca etkili olmayacak" anlayışı ile oy verme sürecinde değişiklikler yapılması yolunun açılması tehlikesini doğurduğu gibi,  şimdiye kadar oy kullanan yurttaşlarımızın demokratik tercihlerine karşı, ahlaki olmayan bir saygısızlık ve haksızlık olarak da değerlendirilmektedir. Böylelikle oyunu kullanmış yurttaşlarımız açısından, hiç düşünmedikleri bir tercihle sonradan karşılaşmaları mümkün olmaktadır.

Salt 11. Cumhurbaşkanını seçmek amacıyla aceleyle hazırlanmış, hukuksal çerçevesi ve içeriği açısından sakat olan, sonradan yapılan değişikliklerle iyice tartışmalı hale gelmiş, toplumda yeteri kadar tartışılmayarak anlaşılmamış bir kanun metninin halkoyuna sunulmasını doğru bulmamaktayız.

Yukarıda açıkladığımız ahlaki ve hukuki nedenlerle, tüm yurttaşlarımızı 21 Ekim 2007 tarihinde yapılacak halkoylamasına katılarak HAYIR oyu kullanmaya çağırıyoruz.    19.10.2007
 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu