21 Haziran Dünya Güneş Günü Kutlu olsun.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

 

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES) tarafından, temiz ve sonsuz enerji kaynağı olan güneş enerjisine dikkat çekmek amacıyla; kuzey yarım kürede güneş ışığından yararlanılan en uzun gün olan 21 Haziran günü  "Dünya Güneş Günü" olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede 21 Haziran dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Sanayileşmenin ve üretimin temel girdisi olan "Enerji" aynı zamanda refahın ve uygarlığın da gelişmesini hızlandıran önemli bir kaynaktır. Ülkemizde hızlı nüfus artışına, sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi hızla artmakta konvansiyonel enerji kaynakları da gün geçtikçe aynı hızla azalmaktadır.

Bu durumda; dünyanın çevre dengesinin sürekliliğini sağlayan çevre dostu enerji kaynağı olan "Güneş" büyük önem kazanmaktadır.

            Yılın üç yüzden fazla gününün güneşli geçtiği Mersin’de TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak, 1997 yılından bugüne kadar güneş enerjisi sistemleri konulu çok sayıda mesleki ve bilimsel seminerler, eğitimler, etkinlikler ve ulusal düzeyde sekiz adet sempozyum ve sergi düzenlenmiştir.  Amacımız, ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni teknolojilerin üretimini ve kullanımını sağlamaktır.

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek bedellerin azaltılmasıyla mümkün olacağı düşüncesindedir.

Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye alınmasıdır. 

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, güneş enerjisinin dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.

 

2019 yılındaki verilere göre ülkemizde elektrik üretimimizin enerji çeşidine göre dağılımı yüzde 31,4’ü hidrolik enerji, yüzde 28,6’sı doğal gaz, yüzde 22,4’ü kömür, yüzde 8,1’i rüzgâr, yüzde 6,2’si güneş, yüzde 1,6’sı jeotermal ve yüzde 1,7’si ise diğer kaynaklar şeklindedir.

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen ışınım şiddeti 1,527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer santral yapımına devam edilmektedir. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken, yeterli teknik altyapı ve mevzuat olmadan, kamusal denetimin dışlandığı bir yapıda, dışa bağımlılığı azaltmak bir yana, daha çok bağımlılığı artıracak bir süreçtir.  

Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de birinci etabı tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş Park Enerji Kompleksi ile halkımıza ve öğrencilerimize  enerji üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları  hakkında eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz enerjinin önemi aktarılmaktadır. 

Mühendis olarak enerji ile ilişkimizi değerlendirdiğimizde: enerjiyi gerektiği yerde kullanmak, kullandığımız enerjiyi uygun cihaz ve sistem tasarımlarıyla en verimli şekilde değerlendirmek tüm mühendislik disiplinlerinin  (mimari, inşaat, makine ve elektrik) yaptıkları çalışmalarda; enerji verimliliğini ön planda tutarak bir enerji kültürü oluşturmak durumundayız.

Günümüz şartlarında kömür, petrol, doğalgaz, vb. diğer enerji kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda, insanlığın sürekli olarak artmakta olan enerji ihtiyacını karşılayabilecek en güçlü ve temiz enerji kaynağı güneş enerjisi dir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak biz, ülke kaynaklarının ve teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktayız. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması odamızın sorumlulukları arasındadır. Odamız bu sorumluluğunu halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir. 21 HAZİRAN DÜNYA GÜNEŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN…

                                                                              TMMOB Makina Mühendisleri Odası

                                                                         Mersin Şube Yönetim Kurulu adına Başkan              

                                                                                              İbrahim YÜCESOY