5.DÖNEM ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

6.Dönem Olağan Genel Kurulumuz 26 Ocak 2008 tarihinde MTSO Konferans Salonu‘nda, Seçim 27 Ocak 2008 Pazar Günü 09:00-17:00 saatleri arasında Şube Binasında gerçekleştirilecektir.

KAMUOYUNUN VE BASININ DİKKATİNE...

6.Dönem Olağan Genel Kurulumuz 26 Ocak 2008 tarihinde MTSO Konferans Salonu‘nda, Seçim 27 Ocak 2008 Pazar Günü 09:00-17:00 saatleri arasında Şube Binasında gerçekleştirilecektir. Seçimlerde 7 asil,7 yedek Yönetim Kurulu üyeleri ile 11 asil,11 yedek Oda Genel Kurul Delegeleri seçilecektir.  Anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş Makina Mühendisleri Odası‘nın Mersin Şubesinin, 2006- 2007 yıllarını içeren 5. Dönemi , 26- 27 Ocak 2008 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul ve Şube seçimleri tamamlanmış olacaktır.
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi 5. Dönem (2006-2007)Çalışmaları ve Sonuçları aşağıda kamuoyunun ve basının bilgisine sunulmaktadır.

Makina Mühendisleri Odasını ilimizde temsil eden Mersin Şubesinin,  Yönetim Kurulu, ilçe yürütme kurulları ve şube çalışanları olarak 2006-2007 yıllarını kapsayan 5. Dönemi tamamlarken, iki yıllık süre içerisinde ülkemizi, toplumumuzu ve kentimizi daha iyiye taşımak adına yaptığımız mesleki ve toplumsal çalışmalarımızı  basınımızın, kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunuyoruz.  

Odamızın, önümüzdeki dönemde görev alacak yönetim ve yürütme kurullarının çabasıyla meslek alanlarına giren konularda yapacağı çalışmaların ve toplumsal katkısının daha da artacağına inanılmaktadır.

4. dönem içinde  kendi hizmet binasına ve donanımına  kavuşan Tarsus temsilciliğimizden sonra, 5.Çalışma dönem içinde Silifke temsilciliğimiz kendi hizmet binasına ve büro donanımına kavuşmuştur.

4. dönemde bitişik bölümlerin alınmasıyla 254 m2 hizmet mekanına genişleyen şube binamıza ilaveten,bu dönem başında Yenişehir Belediyesi karşısı CarrfeourSA Alışveriş Merkezi alt mevkinde satın alınan arsa üzerinde EMO Mersin şubesi ile birlikte ortak konferans salonu ve çatısı olan, 2000 m2 brüt inşaat alanına sahip hizmet binasının temeli atılmıştır.

5. döneme kadar, 1 teknik görevli, 1 muhasebe görevlisi ve 1 büro görevlisi kadrosu ile hizmet vermeye çalışan şubemiz, 2008 yılı başı itibariyle 1 şube müdürü, 6 teknik görevli, 1 asansör koordinatörü, 1 muhasebe görevlisi, 1 büro görevlisi ve 1 yardımcı personel olmak üzere 11 kadrolu  personeli ile şube ve temsilciliklerinde,Yenice‘den Anamur‘a kadar olan faaliyet alanında hizmet vermektedir. Üye sayımız ise 2005 sonunda 991 iken , 2007 sonu itibariyle 1109  olmuştur.(yaklaşık %12 artmıştır)

TEKNİK KONTROLLERİMİZ
LPG‘li araçların  Sızdırmazlık ve Montaj denetimi:

2006 ve 2007 yıllarına ait toplam sızdırmazlık rapor sayısı 35498 olup, montaj tespit sayısı ise 11523‘dür. Ülkemizde odamızın kontrollere başladığı Mart 2005 tarihinden itibaren LPG patlama ve yaralanma olayları duyulmamaktadır. Öte yandan ruhsatlarına kayıt yaptıran LPG li araç sayısı oranı bugün %80 oranını geçmesine rağmen, merdiven altı montaj yapan atölyelerde LPG kiti taktıran ve ruhsatlarına kaydettirmeyen bir çok araç trafikte dolaşmaktadır. Bu kapsamda LPG li araçlarda trafik denetimleri ara verilmeden sürdürülmelidir.

Asansör Periyodik Kontrolleri:
Kentimizdeki üç alt birim belediyelerine ilaveten üzere, Mezitli ve Tece beldelerinde bulunan toplam 2304 adet asansörün 1. kontrolü yapılmış olup bu kontroller sonucu verilen raporların 1543 adedi Bina Yöneticilerin tarafından Odamızdan teslim alınmıştır. Toplam 640 adet 2. kontrol yapılmıştır. Yapılan 1. kontroller sonucunda asansörlere %70 oranında Kırmızı Etiket yapıştırılmıştır; Kontrol edilen asansörler içinde güvenli asansörlerin oranı ise %22 oranında kalmıştır. Bugün halen bir çok ilçe ve beldemizde belediyelerin şubemizle protokol imzalamadığı için asansör kontrolleri yaygınlaştırılamamaktadır. Bu durum yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından önemlidir. Bu konuda protokol yapılmayan tüm belediyelerin yılda bir kez yasal kontrol sorumluluğunu yerine getirmeleri konusunu hatırlatmayı bir görev saymaktayız.
Öte yandan piyasada TSE ve CE belgesine sahip olmayan birçok asansör firması faaliyet göstermekte olup, bunların ilimizdeki sanayi müdürlüğünce denetlenmesi gerekmekte, bu firmaların yasanın gerektirdiği yetkili mühendis ve  standartlara sahip olmaları gerekmektedir.Ayrıca asansörlerindeki  eksiklikleri gidermeyen bina yöneticisi ve yurttaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri açısından gerekli duyarlılığı göstermeleri gerekmektedir.

Periyodik Teknik Kontroller:
Fabrika, sanayi tesis ve araçlarında yapmış olduğumuz Periyodik Teknik Kontroller kapsamında, 2006 yılında 1898 adet, 2007 yılında ise 1856 adet toplamda ise 3754 adet teknik aracın periyodik kontrolleri yapılarak raporları verilmiştir.

Mesleki Denetimler :
İl genelinde şube, Tarsus ve Silifke temsilciliklerimizde yapmış olduğumuz Mesleki Denetimlerde;  geçtiğimiz iki yıl içerisinde toplam 4330 adet Sıhhi Tesisat Projesi, 553 adet Asansör Avan projesi, 163 adet Asansör Uygulama projesi, 1758 Araç Projesi‘nin mesleki denetimi yapılmıştır.

Eğitimler:
Şubemiz tarafından verilen eğitim hizmetlerine; 2006 - 2007 Döneminde 12 adet Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kurslarına toplam 273 üyemiz, bunun dışındaki 21 adet eğitim ve seminerlere ise toplam 523 üyemiz katılmıştır.
       YURTAŞLARIMIZA YÖNELİK AÇILAN KURSLARDA :

  •     3 adet BUHAR VE KALORİFER KAZANI İŞLETME KURSU  olup toplam 52 kişi;
  •     17 adet LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ KURSU olup toplam 343 kişi
  •     6 adet TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU olup toplam 100 kişi
  •     2 adet LPG TEKNİK PERSONEL KURSU olup toplam 30 kişi katılmıştır.

Eğitim birimimizde, toplam olarak  2006-2007 döneminde eğitimlerimize katılan ve sınavlarda başarılı olan toplam 2533 kişiye sertifika ve belgeleri verilmiştir.

SEMPOZYUM VE PANELLER:
Ulusal düzeyde Oda adına gerçekleştirdiğimiz "3.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi"        (8-9-10 Haziran 2007)olmak üzere1 adet  sempozyum; "Türkiye‘nin Enerji Seçenekleri: Yenilenebilir Enerjiler Ve Nükleer Santraller"(24.06.2006 ); "Isı Yalıtımının Enerji Verimliliğine Ve Küresel İklim Değişikliğine Etkisi"(07.04.2007 ) ve "Yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik olarak Oda Ve Sanayi"( 16.11.2007) başlıklı 3  panel gerçekleştirilmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ:
Geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile  bir sosyal sorumluluk projesi olarak  Ayvagediği Çapar İlköğretim Okuluna bilgisayarlı kütüphane odası tüm donanımları ile yaptırılmış ve hizmete açılmıştır.Bunun yanısıra sivil toplum örgütlerinin düzenlediği eğitim yardım kampanyalarına üyelerimizin katılımı teşvik edilmiştir.

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ :
2006-2007 yılları içinde,  şube çalışmalarımız  kapsamında gerek meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda 16 basın açıklaması şubemiz tarafından gerekse sivil toplum kuruluşu olarak mühendislik mimarlık konularında  TMMOB  İl koordinasyon Kurulu tarafından yapılan basın açıklamalarına katkı ve katılım sağlanarak   kamuoyu bilgilendirilmiştir.

5. DÖNEM ( 2006 - 2007 ) BASIN AÇIKLAMALARI

1    5. Dönem Yönetim Kurulu Tanıtımı ve Görev Dağılımlarının Duyurusu (29.02.2006)
2    LPG Piyasasında Görev Yapan Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personel Eğitimlerine Katılım Çağrısı (1 Nisan 2006)
3    Kobilere Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Tanıtımı (4 Nisan 2006)
4    Asansör Avan Proje Hazırlama ve Kontrolünü Yapacak Mühendislerin  Eğitim Duyurusu(6 Mayıs 2006)
5    Danıştaya Yapılan Saldırıyı Kınama (19 Mayıs 2006)
6    LPG ‘li araçların Ücretsiz Kontrolü ve Bilgilendirmesi Hakkında Halkımıza Çağrı(22 Mayıs 2006)
7    Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin Bilgilendirme Seminerine Katılım Duyurusu (9 Haziran 2006)
8    Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısını Kınama (30 Haziran 2006)
9    TMMOB 14 Ekim Mitingine Katılım Çağrısı (7 Ekim 2006)
10   LPG Piyasasında Görev Yapan Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personel Eğitimlerine Çağrı(9 Aralık 2006)
11  Tece Belediyesi Asansör Periyodik Kontrol Bilgilendirme Toplantısı (4 Mart 2007)
12  Yeni Cumhurbaşkanı Seçimleri Hakkında(17 Mart 2007)
13  3.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisine Katılım Çağrısı(6 Haziran 2007)
14  LPG Piyasasında Görev Yapan Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personel Eğitimlerine Çağrı (13 Eylül 2007)
15  21 Ekim Referandumuna Hayır(19 Ekim 2007)
16  Soba- Şofben Baca Zehirlenmelerine Karşı Önlem Çağrısı (17 Kasım 2007)

TMMOB
MERSİN İL KORDİNASYON KURULU
2006 - 2007 DÖNEMİ BASIN AÇIKLAMALARI

1    Ortadoğudaki Savaşı Kınama (10 Ağustos 2006)
2    Ermeni Soykırımını İnkar Edenleri cezalandıran Yasayı çıkaran Fransayı kınama(21 Ekim 2006)
3    Mersin - Karaman 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına İlişkin Sorunlar (18 Ocak 2007)
4    Sivil Anayasa Hakkında(3 Ağustos 2007)
5    Teröre Hayır (26 Ekim 2007)

Tüm bu çalışmalarımız sadece yönetim kurullarının tek başına başarabileceği işler değildir. Bu çalışmalarda şube çalışmalarına katılan, komisyonlarda görev alan üyelerimizin katkısı ve desteği vardır. Bu nedenle bu desteği veren, odamızın saygınlığının artmasında katkısı olan üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

Bu çalışmaları yaparken bizlere destek olan başta Mersin Valiliğine, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, etkinliklerimizin gerçekleşmesinde katkı sunan tüm yerel yönetim ve kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, görsel ve yazılı basın temsilcilerine şubemiz adına teşekkür ediyor, tüm üyelerimizi ve yurttaşlarımızı genel kurulumuza ve seçimlerimize katılmaya davet ediyor, gelecek dönemde şube ve temsilciliklerimizde görev alacak üyelerimize başarılar diliyoruz. (19.01.2008)
                                                                                                          

Serdar ERKAN

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı