8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Basın Açıklaması

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Sayın MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyelerim,

Sevgili  Arkadaşlar, Meslektaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

       8 Mart Dünya Kadınlar Günü, erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir. 1977 yılında  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 Mart`ı  '`Kadın Hakları ve Dünya Barışı Günü '`  olarak ilan etmiştir. Böylece, 8 Mart kadınların mücadele ve dayanışmasının kutlandığı gün olmuştur.

       Kadınlarımızın toplumdaki yeri ve görevleri itibariyle birey olarak kişiliğini kazanması, kendini ifade edebilmesi, toplumda hak ettiği yeri alması gereklidir. Kadınların ihmal edildiği toplumların varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir.

       Biz burada '`Kadın Hakları`` diye ayırımda bulunmak istemiyoruz. Kadın Hakları ve İnsan Hakları ayrı tutulamaz. Kadınlar da her yerde, herkes için geçerli haklara sahiptirler.

       Batılı ülkelerden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmamızı sağlayan büyük önder Atatürk, '`Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.``  Demiştir.

       Gelişen teknoloji, yaşam kalitesinin yükselmesi ve eğitim seviyelerinin artmasıyla artık kadınlar, politikadan sanata her alanda bulunmakta, konumlarını başarılı bir şekilde temsil etmektedirler.  Sorunları çözmek için isteklerini ifade edebilmekte, olumsuzlukları sorgulamaktadırlar. Dünya geneline bakıldığında insanlar  olaylar karşısında yavaş yavaş seslerini yükseltmekte, bunun sonucu olarak karışıklıklar ve ayaklanmalar çıkmaya başlamaktadır. Bu kadın- erkek   tüm insanların haksızlıklara karşı gösterdiği ortak bir duruş, harekettir. Kadın -erkek her bireyin saygılı olması, baskıdan uzak, mutlu bireyler olarak hayatı paylaşmaları  toplum huzuru açısından büyük önem taşır. Bu devletlerin, toplumların sürekliliği açısından gereklidir.

Makina Mühendisleri Odası Mersin Çağdaş Kadın Mühendisler Komisyonu olarak amacımız,  Makina Mühendisler Odasının bir kadın politikası oluşturmasını sağlamak, kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale getirmek,  kadın üyelerin çalışmalara nitelik ve nicelik olarak daha etkin katılabilmelerini sağlamak, mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirerek ifade edebilecekleri mekanizmaları yaratabilmek, gerek örgütsel gerek toplumsal gelişmede potansiyel kadın enerjisini harekete geçirmek, yönetim kurullarında ve diğer kurullarda kadın temsiliyetini artırabilmek, kadın komisyonlarının yaygınlaştırılmasında etkin olabilmek, diğer kadın ve emek örgütleri, üniversiteler ve ayrımcılık karşıtı platformlarla iletişim ve dayanışma içinde olmak, çalışma hayatı içinde kadın mühendislerin karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin uygulanması için mücadele etmektir.

       Makina Mühendisleri Odası Mersin Çağdaş Kadın Mühendisler Komisyonu olarak, toplumda kadının yerinin daha iyi olduğu, kadınlarımızın sosyal yaşamda daha fazla bulunduğu, kadın-erkek herkesin huzurlu olduğu, dolayısı ile başarılı olduğu güzel günler diliyoruz.

Tüm kadınlarımızın öncelikle de annelerimizin Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

                                                           TMMOB Makina Mühendisleri Odası

                                          Mersin Şube Çağdaş Kadın Mühendisler Komisyonu Adına

                                                                          Komisyon Başkanı

                                                                                 Önay OK