ARTIK MERSİNLİLER ASANSÖRLERİNİN DURUMUNU İNTERNET ÜZERİNDEN GÖREBİLECEKLER

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi vardır.

Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi vardır. Proje aşamasından uygulamaya ve periyodik kontrollere kadarki süreçlerde ilgili Bakanlıklara, Odamıza, Valilikler, Belediyeler ve kullanıcılara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.
              Ancak standartlara uygun üretim, rekabet koşulları, AB Teknik Mevzuat uyum süreci, standartların uyumlaştırılması gibi konularda büyük bir dağınıklığın yaşandığı da görülmektedir. Bu açıdan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TSE, Meslek Odaları, üretici firmalar, mühendisler ve ilgili diğer kuruluşların denetimlerinin yaygın ve etkin kılınmasının gerek can ve mal güvenliği, gerekse haksız rekabeti önlemek açısından önemi bugün de sürmektedir.
              Yürürlükteki Asansör Yönetmeliği uyarınca asansörlerin işletmeye açılması, ruhsatlandırılması ve yıllık periyodik kontrollerinin yapılması yetkisi Valilikler ve Belediyelere verilmiştir. Anılan Yönetmeliğin 24. maddesinde, "kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan Belediyeler veya Valilikler yıllık kontrol işini dışarıdan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptırabilir" denilmektedir. 1985‘li yıllardan bugüne TMMOB Makina ve Elektrik Mühendisleri Odalarınca mevcut asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması için çeşitli belediyelerle protokoller yapılmış ve uzman mühendislerce on binlerce asansörün periyodik kontrolleri yapılarak olası kazaların önüne geçilmiştir. Ancak bu kontrollerin 2007 yılı itibarıyla 17 ildeki 27 belediye sınırlarında yapılmaktadır.

             Mersin‘de ise 2004 yılından bu yana Yenişehir, Akdeniz, Toroslar Belediyeleri ile yapılan protokoller gereği kontroller devam etmekte olup protokol imzalanmış belediyelere Mezitli ve Tece Belediyeleri de eklenmiştir. Belediyelerimize göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkürü, bir borç biliyoruz.

Toplam kontrol sayısına oranla %71 oranında asansörler güvenli olmayıp,%26 güvenlidir.

           Yapılan bu asansör kontrollerinin yanı sıra hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz. Asansör Koordinatörlüğü olarak, siz değerli basın mensuplarına daha önce aktardığımız; asansörlerin internet üzerinden sorgulanabileceği yolundaki çalışmamız tamamlanmıştır.

          Artık mersin.mmo.org.tr  adresinden asansör sorgulama linkini  tıklayarak asansör web sayfasına bağlanılması gerekmektedir; etiket sorgulama bölümünden bağlı bulundukları belediyeyi seçip apartman adını yazarak arama yaptıklarında asansörlerinin durumunu, en son ne zaman kontrol edildiğini yada kontrol edilip edilmediğini görebileceklerdir. Asansör web sayfasından bunun yanı sıra ilgili yönetmelikler, etiketlerin ne anlamları, kontrol ekiplerimizin kimlerden oluştuğu gibi bilgiler edinebileceklerdir. Ancak asansörlerin detaylı raporlarının odamızdan alınması gerekmektedir. Varsa raporlarında belirtilen eksiklerini Belge almış, yetkili asansör firmalarına bakım yaptırarak giderdikten sonra kullanıma açmaları gerekmektedir. Etiketlerin sonradan sökülmesi ve/veya raporun teslim alınmaması veya rapordaki eksiklerin giderilmemesi halinde bina yöneticilerini ve bakım firmalarını doğabilecek can ve mal kayıplarından yasal olarak müştereken sorumlu olmaktadırlar.

            Şu an, genel bilgiler ve asansörlerin emniyetli kullanım durumlarını yükleyebildiğimiz internet sayfasının önümüzdeki bir yıl içinde vatandaşlarımızdan ve asansör firmalarından gelecek talepler doğrultusunda yeni özelliklere kavuşturulması hedeflenmektedir.

            Bunların yanı sıra değinmek istediğimiz bir diğer konu da Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi‘nin kurulmasıdır. Asansör Kontrol Merkezimiz, Asansör Son Muayene, Birim Doğrulaması ve Tam Kalite Güvence Modülleri kapsamında asansörlerin üretiminden kullanımına dek CE işaretlemesi yapmak üzere Avrupa Birliği ve Türkiye‘de Onaylanmış Kuruluş olarak atanmış; Türkiye‘deki ilk ve tek yerli Onaylanmış Kuruluş olmuştur. Böylelikle asansör sektörünün yabancı belgelendirme kuruluşlarına mahkumiyeti en aza indirilerek CE işaretlemesine ilişkin gerek ve yeter şartların en ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.

            Vatandaşlarımızın; her gün onlarca kez bindiğimiz, çocuklarımız ve ailemizle beraber kullandığımız asansörlerin periyodik kontrollerini mutlaka takip etmelerini ve kırmızı etiket yapıştırılan asansörlere binmemelerini, yöneticilere eksiklerin biran evvel giderilmesi konusunda yardımcı olmalarını, TSE ve CE standartlarına uygun olmayan malzeme kullanan ve belgesi olmayan asansör firmalarına bakım ve montaj yaptırmamalarını önemle tavsiye etmekteyiz.

            Tüm vatandaşlarımız, asansör kontrolleri hakkındaki sorunlarıyla ilgili sorularını gerek internet üzerinden gerekse odamızda bulunan asansör koordinatörlüğümüze sorarak bilgi alabilirler.
Unutmayalım ki; asansör kontrolleri bir prosedür değil, can ve mal güvenliğimiz açısından bir gerekliliktir. (17.07.2008)

 MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı         EMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı
                     Naci ERÇOLAK                                                      Kamer GÜLBEYAZ