Asansör kazaları bir kader değildir.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar ve Kamuoyu,

İlimiz Yenişehir İlçesi Güvenevler Mahallesi‘nde 27.02.2016 tarihinde meydana gelen asansör kazasında bir vatandaşımız yaralanmıştır. Kendisine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Öncelikle; asansörlerin tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan sürecin bilimsel-teknik gerekliliklerce belirlenmiş mühendislik hizmetlerine ait bir alan olduğu ve bu hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesinin oldukça önemli olduğunu belirtmek isteriz.
 
Bu kapsamda oluşturduğumuz Asansör Kontrol Merkezi Türkiye`deki ilk yerli Onaylanmış Kuruluştur ve AT tip incelemesi, son muayenesi, birim doğrulaması ve tam kalite güvence modülleri kapsamında asansörlerin üretiminden kullanımına dek CE işaretlemesi yapmaktadır. Asansör firmalarına yönelik son muayene, tasarım ve montaj kuralları, iş güvenliği, risk değerlendirmesi ve kalite yönetim sistemi eğitimleri de Odamızca yapılmaktadır.
 
MMO Asansör Kontrol Merkezi olarak İlimizde Yenişehir, Silifke, Mut, Gülnar ve Aydıncık Belediyelerimiz ile Asansörlerin Yıllık Kontrolü hakkında protokollerimiz olup; bu ilçelerimizde uzman Muayene Personellerimizce asansörlerin denetimleri yapılmakta ve güvensiz olduğu tespit edilen yada kontrolüne yönetici tarafından izin verilmeyen binalar/siteler ilgili belediyelere bildirilmektedir.
Hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız asansörler kabusa dönüşmesin.

Asansörlerin; belgeli ve yetkili firmalar tarafından aylık bakımlarının yapılması, yetkili kurum ve kuruluşlarca denetim ve periyodik kontrollerinin yapılması, mevcut standart ve yönetmeliklere uygun olması meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile; Asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

Bina sorumlusunun yükümlülükleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasında "Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur`` denilmektedir.

Yönetmelik hükmü aynı zamanda bina yöneticileri ve bakım firmaların sorumluluklarını yerine getirmesini amaçlamaktadır. Yönetmelikte belirtilen bu bakım ve kontroller ile asansörler güven içinde kullanılacaktır.

 Bütün uyarılarımıza, önlem alınması gerektiği yönünde yaptığımız çağrılarımıza karşın asansörlerdeki kazalar sürmektedir. Apartman/ bina yöneticileri, Belediyeler, Valilikler ve kamu kurumu yöneticileri asansörler konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir.

Asansörleri kullanan vatandaşlarımız, kırmızı etiketli olan asansörlerin ya da kontrol yapılmamış, etiketsiz asansörlerin bina sorumluları tarafından kullanıma açık halde bırakıldığını gördükleri takdirde asansörün bulunduğu ilçe Belediyesine veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bu konuda şikayetçi olmalı, asansörlerin bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamalıdırlar.

 Asansör kazaları bir kader değildir. Hem vatandaşlarımızın, hem de hukuken ve vicdanen sorumlu olacak olan bina sorumlularının ve yetkililerin gerekli önlemleri alması halinde bu sorun çözülecektir.

MMO Mersin Şubesi, tüm vatandaşlarımıza sadece asansörlerin yıllık kontrolünün yapılması aşamasında değil aynı zamanda bu hassas konuda her türlü teknik ve mesleki desteği vermeye hazırdır.(29.02.2016)

 

MMO Mersin Şube

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Oğuz Akar TÜLÜCÜ