ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN EĞİTİMİ KONULU BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Yangınlar sebebiyle her yıl önemli ölçüde can ve mal kayıpları olmakta bireysel ve toplumsal zararlar ortaya çıkmaktadır.

Yangınlar sebebiyle her yıl önemli ölçüde can ve mal kayıpları olmakta bireysel ve toplumsal zararlar ortaya çıkmaktadır.Her geçen gün yaşanan yangınlar bu konunun önemle üzerinde durulması gerekildiğini bir kez daha hepimize göstermektedir.
 
Bu gibi yangınlar, yönetmeliklere uygun yapılan ve Anayasamızın 135. maddesine göre kurulmuş meslek odalarının denetiminden geçmiş bina, işyeri ve tesis projelerinin uygulanması ile önlenebilir. Kamu kurumu niteliğindeki TMMOB‘ e bağlı meslek odalarının denetiminden geçmemiş, uyulması zorunlu yönetmeliklere uygun projesi olmayan veya projelere uygun yapılmayan ruhsatsız yapı ve inşaatlar kamunun can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.  

Bilindiği gibi Karaduvar ve Kazanlı beldelerinde son yıllarda kurulan petrol taşıma ve dolum tesislerinin gündeme getirdiği vatandaşlarımızın zarar gördüğü yangınlar ve kanalizasyon hattındaki patlamalar ile geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelmiştir. Devamında  25 Temmuz 2004 Pazar günü   ATAŞ
 tesislerindeki 6000 tonluk NAFTA tankında çıkan  yangın, başta  ATAŞ personeli olmak üzere ,
Büyükşehir ve çevre belediyeler ve diğer kuruluşların itfaiyelerinin de özverili çabalarıyla  büyük bir faciaya dönüşmeden ucuz atlatılmıştır. Ancak bu yangın, bölgedeki tüm  akaryakıt stokları dikkate alındığında,
 sadece bölgede yaşayan vatandaşlarımızın değil  tüm Mersin‘lilerin "can ve mal güvenliği" boyutunu ön plana çıkarmıştır. Bu bölgede çıkabilecek küçük yangınlar bile birbirini tetikleyerek sadece o beldelerde değil tüm Mersin‘in can ve mal güvenliğini tehlike altına sokmaktadır.

İlimizde özellikle Petrol Taşıma, Depolama tesislerinin ve endüstriyel tesislerin yangına karşı korunmaları ancak yönetmeliklere uygun,iyi bir projelendirme ile projeye uygun ekipman ve teknoloji kullanılması ile sağlanabilir.  

Mersin ili ve ilçelerimizde de mesleki ( Büyükşehir tip imar yönetmeliği, yangın yönetmeliği, ısı yalıtım
yönetmeliği, asansör yönetmeliğine uygunluk) denetimden geçirilmeden yönetmeliğe aykırı olarak binalar
ve tesisler halen yapılabilmektedir.  

TMMOB Makina Mühendisleri Mersin Şubesi olarak ilimizde yapılacak tüm yapıların ve özellikle endüstriyel tesislerin yangın tesisatlarında karşılaşılan genel sorunların asgariye indirilmesi için 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve Dünyadaki bir çok petro-kimya tesislerinde uygulanan uluslararası kabul görmüş API, NFPA ve ASTM standartlarına  uygun olarak 27-28 Mart 2008 tarihlerinde meslektaşlarımıza  ve konuyla ilgili katılımcılara yönelik olarak "Endüstriyel Tesislerde (Petrol Taşıma,Depolama) Yangından Korunma Sistemleri ve Projelendirme - Proje Değerlendirme Metotları" eğitimini düzenlemiş bulunmaktayız. Eğitim sonrası katılımcılara katılım sertifikaları dağıtılacaktır.

 Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak, bu eğitimle öncelikle meslektaşlarımızı, gerek serbest, gerekse kamuda çalışan ilgilileri, yönetmelikler ve uygulamalar hakkında bilgilendirerek ve bilgilerini yenilerek ilimizde yönetmeliğe uygun projelerin üretilerek yangına karşı daha güvenli yapıların yapılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Odamız ülke çapında‘‘Bağımsız Denetim Kurumu‘‘ özelliği ile,denetimlerini;uygulamadaki mevcut yasalara göre, Odamız Yönetmelikleri ve Tüzükleri çerçevesinde, düzenli eğitim gören bilgi ve deneyimlerini arttıran
 Kurumuzda tam gün çalışan makine mühendisi teknik görevliler aracılığı gerçekleştirilmektedir.
 Ülkemiz,ilimiz,insanımız ve mesleğimiz açısından daha iyiyi nasıl geçekleştirebiliriz anlayışıyla hareket
 eden Odamız, daha etkin bir meslek Odası olmak için,mesleğimizin saygınlığını,içinde yaşadığımız
 toplumumuzun çıkarlarını koruyabilmesi ve geliştirebilmesini kendine ilke edinmiştir.

Anayasamızın 135. maddesine göre kurulmuş kamu niteliğinde bir meslek örgütü olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetimi olarak tüm Mersinli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, sağlığını ve geleceğini ilgilendiren bu konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini, kentimizin ve yurttaşlarımızın güvenliği için meslek alanımızla ilgili yapılacak teknik çalışmalara gerekli tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ilgili kurum ve kuruluşların ve siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubemiz ve Karina Tasarım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti işbirliği ile düzenlediğimiz "Endüstriyel Tesislerde (Petrol Taşıma Depolama) Yangından Korunma Sistemleri Ve Projelendirme - Proje Değerlendirme Metotları" konulu iki günlük eğitime katılan Tüm meslektaşlarımızı, yetkilileri ve ilgilileri katılım sağladıkları için ve konuya gösterdikleri hassasiyetten ötürü  teşekkür ederiz. 27.03.2008

MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Adına
Şube Başkanı
Naci ERÇOLAK