ISI YALITIMI OLMADAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ OLAMAZ!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

ISI YALITIMI OLMADAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ OLAMAZ!

Saygı Değer Katılımcılar,

Değerli Basın Mensupları ve

Değerli Meslektaşlarım;

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak, meslek alanlarımıza yönelik gelişen ve değişen teknoloji ve uygulamaları takip etmek, bu konularda üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla TS 825 Standardına Göre Binalarda Isı Yalıtımı ve Uygulamaları konulu Semineri düzenleme gereğini duyduk.

Mühendis olarak amacımız; TS 825 Standardına Göre Binalarda Isı Yalıtımı Projelerinin çizilmesini ve uygulanmasını sağlayarak Mersinimize ve ülkemize enerji verimliliği açısından katkıda bulunmaktır. Bunun yanısıra Binalarda Isı Yalıtımı ve Uygulamaları; insanların ekonomik ve konforlu bir yaşam sürebilmeleri için geliştirilmiş bir mühendislik hizmetidir. Yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir. Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve soğutma prosesleri; çoğunlukla sıcak veya soğuk akışkanların ilgili tesisatlar aracılığıyla taşınmasını gerektirir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur.

Günümüzde en önemli konuların başında enerji verimliliği konusu gelmektedir. Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu ve ekonomik mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.

Enerjinin verimli kullanılmaması, çevre kirliliğine neden olurken doğal yasamı da olumsuz etkiliyor. Isı yalıtımı ile elektrik üretimi ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarı; böylelikle de gaz salınımı azaltılmış olacaktır.

Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde ve özellikle kentimizde, ısıtmanın yanı sıra soğutma ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye'nin 2008 yılında ödediği yaklaşık 45 milyar dolarlık enerji faturasının 12 milyar dolarının konutların ısınmasına gittiği bilinmektedir. İnsanların yasam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlayabilmesi için alınabilecek ilk önlem ısı yalıtımıdır. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama yüzde 50 enerji tasarruf edilebileceğini ortaya koyuyor. Isı yalıtımı hakkında çıkan yönetmeliklerden sonra binaların projelerinin birçoğunun sağlıklı olmamasına rağmen Türkiye çapındaki binalarda 300 bin TEP civarında bir tasarruf sağlanmış olup yüzde 90'ı yalıtımsız olan ülkemizdeki binalar yalıtımlı olsa, yılda 7,5 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanabilir.

Daha fazla detaylarını öğreneceğimiz Isı Yalıtımı konusundaki seminerimiz İZOCAM'ın katkılarıyla gerçekleşecektir. TMMOB MMO Mersin Şubesi ve İZOCAM işbirliği ile düzenlenen seminere verdikleri destekten dolayı İZOCAM' a ve Mak. Müh. Tahsin KARASU' ya teşekkür ederiz. (21.04.2009)

MMO Mersin Şube

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Naci ERÇOLAK