LPG SEKTÖRÜNDEKİ FİRMA SAHİPLERİNE ÇAĞRI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Ülkemizde LPG Sektörü, hacim olarak yaklaşık 3,5 milyon ton LPG üretimi ve yüz binlere varan çalışanı ile büyük bir sektör olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemizde LPG Sektörü, hacim olarak yaklaşık 3,5 milyon ton LPG üretimi ve yüz binlere varan çalışanı ile büyük bir sektör olarak değerlendirilmektedir.
Ülkemiz genelinde oldukça yaygın bir ağa sahip olan  LPG sektörünün  kendi içerisinde de birçok sorunla karşılaştığı açıktır. Özellikle sektörde yaşanan nitelikli personel istihdamının olmaması sektörün en büyük sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere bu ve benzer sektörlerde çalışanların eğitimi ve belgelendirilmesi artık ulusal ölçekte bir ihtiyaç olmaktan çıkmış zorunluluk halini almıştır. LPG Dolum Tesislerine nazaran özellikle Oto gaz istasyonlarının gerekli güvenlik önlemlerinden yoksun oluşu, sorumlu müdür bulunmayışı veya ehliyetsizliği ve tüp dolumundan taşınmasına kadar görev alan diğer çalışanlarda yaşanan eğitimsizlik ile tüketici bilinci eksikliği birçok faciaya yol açmakta, patlamalar, yangınlar ve ölümler yaşanmaktadır.
Bu nedenle bu alanda görev alacak sorumlu müdür dâhil bütün personelin tanımlı faaliyetlerine göre verilecek eğitimlerle; sektördeki teknolojik gelişmelerin takibi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi önemli bir konu halindedir.
Bu ihtiyaçtan hareketle, kuruluş yasaları ve ana yönetmelikleri gereği kamu denetimi ve toplum yararı doğrultusunda faaliyet yürütme görevi olan TMMOB‘a bağlı odaların girişimleri ile LPG sektöründe görev yapanların eğitimlerinin sağlanması doğrultusunda gerekli bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşan sıvılaştırılmış petrol gazlarının tüketiciye ekonomik, kaliteli ve güvenli ulaşması ve sektördeki faaliyetlerin bu kapsamda düzenlenmesi, yönlendirilmesi, gözetimi ve denetimi amacıyla 02.03.2005 tarihinde 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile sektörde çalışanların eğitimleri de düzenlemiştir.
Yasanın 15. maddesi ile LPG sektöründe görev yapan sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve oto gaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer çalışanların, TMMOB‘ye  bağlı ilgili meslek odaları tarafından eğitilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Yasa gereği TMMOB ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından birlikte hazırlanan  "sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması" hedefiyle "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği" de 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler ve diğer personellerin eğitimi ve belgelendirilmesi zorunlu hale getirilmiş, eğitim konuları belirlenmiş ve eğitimlere ilişkin uygulamalar konusunda TMMOB ve TMMOB‘ye bağlı ilgili Meslek odalarına görev verilmiştir.
Halen TMMOB bünyesinde yetkilendirilen Çevre, Kimya, Petrol ve Makina Mühendisleri Odalarınca verilen eğitimlerin katılımcı sayısı Haziran 2007 sonu itibarıyla Türkiye genelinde otuzbeşbine ulaşmıştır. Ancak bu sekrörde çalışanların toplam sayısının 400000 civarında olduğu dikkate alındığında eğitimden geçenlerin sayısının yeterli olmadığı  görülmektedir.
 Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak,  odamıza verilen bu görevi LPG sektöründe bulunan kurum ve kuruluşlarla da paylaşarak, kamu yararı doğrultusunda, sıvılaştırılmış petrol gazlarının kullanıcılara ekonomik, kaliteli ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle çalışanların eğitimi hazırlıklarını 2006 yılında tamamlanmış ve eğitimleri verilmeye  başlanmıştır.
 Ancak belirtmek gerekir ki, bu konudaki başvurular kentimiz genelinde de  yetersiz düzeylerde yürümektedir.  2006 yılından itibaren düzenlenen bu eğitimlerde ilimiz genelinde 63 firmadan 342 personel belgelendirilmiştir. Kurs alanların dökümü  aşağıdaki gibidir:
 

·    LPG piyasasında Sorumlu Müdür olara Görev alacak Makina Mühendisleri için Sorumlu Müdür Kursu 30 Haziran - 2 Temmuz 2006 tarihlerinde düzenlenmiş olup 23 üyemiz katılmıştır.

·    LPGnin doldurulması ve boşaltılması operasyonunu gerçekleştiren bütün personelin LPG dolum boşaltım personeli kursu 12 defa düzenlenmiş olup toplamda 264 kişi katılmıştır.

·    Tüplü dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personelleri için tüplü LPG dağıtım personeli kursu 4 defa düzenlenmiş olup toplam 70 kişi kurslara katılmıştır.

·    LPG test ve muayene elemanları, tesisat projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeller için LPG teknik personeli kursu 1 defa düzenlenmiş olup 8 kişi katılmıştır.

İliimizde şube olarak tamamlanan  kurs ve eğitimlerin 1‘i Anamur‘da , 4‘ü Silifke de , 1‘i Mut ta, 3‘ü Tarsus‘ta 8‘i Mersinde düzenlenmiş olup,  eğitimlerimiz halen şube ve temsilciliklerimizde 2007 yılının sonuna kadar  Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da planlanan tarihlerde verilmeye devam edecektir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu  LPG istasyonlarında Sorumlu Müdür belgesi ve yetkili personel belgesi arama  süresini  31.12.2007 tarihine kadar uzatıldığını dikkate alarak bu sektörde çalışan tüm firmaların, yurttaşlarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği ile ilgili olan bu eğitimlere katılım  konusunda belirtilen son tarihleri beklemeden başvurmalarını,  şube ve temsilciliklerimizde düzenlenen eğitimlere personellerinin katılması konusunda duyarlılık gösterilmelerini beklemekteyiz.
İlgili Meslek Odası olarak konunun önemini burada tekrar vurguluyor ve uyarıyoruz:
Yurttaşlarımızın, evlere tüplü dağıtım yapan LPG dağıtımı yapanlardan, araçlara LPG dolum ve boşaltım yapanlara kadar tüm çalışanlara; eğitim belgelerini sormaları gerekmektedir. Aynı şekilde LPG oto gaz istasyonları ile dolum tesislerinde görevli "Sorumlu Müdürler"in de eğitimden geçmiş ve belgelendirilmiş olmaları gerekmektedir. Eğitimler konusunda firma ve kuruluşlar ile çalışanlar yanı sıra bizzat tüketiciler de duyarlı davranmalıdır. Eksik, ihmal ve kusurlara karşı tüm toplum olarak ortak tavır alınmadığı sürece kazaların önüne geçilmesi mümkün olmadığına inanmaktayız.
Bu sektördeki birikmiş sorunların altından ancak böylesine bir işbirliği ve hızla yürütülecek bir ulusal  eğitim seferberliği ile kalkılabileceğini biliyoruz ve tüm halkımızın, ilgili sektör kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarının da bu konuda  daha fazla duyarlılık göstereceğine inanıyor ve bekliyoruz. 13.09.2007
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Serdar ERKAN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı