MMO Mersin Şube 10.Dönem Yönetim Kurulu Tanıtımı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

BASINA VE KAMUOYUNA…

 

Yazılı, görsel ve işitsel basınımızın değerli temsilcileri,
Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimiz,
Ve Kıymetli misafirlerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın (MMO) 18 Şubesine bağlı 81 ili kapsayan örgütlülüğü, 16-17 Ocak‘ta genel kurullarını ve genel kurul seçimlerini yaptı.

Şube genel kurullarımız, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme ilkemizin somutlandığı bir atmosferde yapıldı ve antidemokratik iktidara karşı bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu yaklaşımların birer yanıtı oldu. 

Şube olarak ilk genel kurulunu 1997 yılında gerçekleştiren ve bugün kayıtlı 2099 üyesi olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubemizin 10. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri 16 - 17 Ocak 2016 tarihinde Mesleğimize ve Şubemize yakışan bir olgunluk ve duyarlılık ile demokrasi şenliği şeklinde büyük bir katılımla hoşgörü ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmiştir. İl genelinde Anamur`dan, Yenice`ye kadar geniş bir coğrafyada çalışan Meslektaşlarımız, Cumartesi ve Pazar Günü gerçekleştirilen  Genel Kurul ve Şube seçimlerimize her zaman olduğu gibi gerekli özveri ve  duyarlılığını göstermiştir. Şubemizde, 1059 Üyemizin oy kullanımı ile yüksek katılım sağlanmıştır. İçinde birbirinden değerli Meslektaşlarımızın bulunduğu üç grubun katıldığı demokratik yarışta, Değişim Hareketi Mühendisleri Grubu Başkan adayı  Oğuz Akar TÜLÜCÜ498 oy alırken ,Katılımcı Dinamik Mühendisler Grubu Başkan adayı Alper TURNA 364,Çağdaş ve Demokrat Mühendisler Grubu Başkan Adayı Serdar ERKAN 127 oy almıştır. 

Odamızın Merkez ve Şubelerinde çalışma ilkesi olarak benimsediği birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışı ile meslektaşlarımızın genel kurulumuzda ortaya koyduğu eleştiri, öneri ve programlarla Şubemizin kurumsal çıtası daha da yükselmiştir. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz bu dönemde  de üyelerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm meslektaşlarımızı aynı duyarlılık ve sevgi ile kucaklayacaktır. 
Üyelerimizin takdiri ile yeni seçilen, çağına duyarlı, ulusal teknolojinin geliştirilmesinden ve ülke kaynaklarının ülke yararına kullanılmasından yana olan TMMOB MMO Mersin Şubesi 10. Dönem Yönetim Kurulumuz, İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak  yaptığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında  görev dağılımını aşağıdaki gibi kararlaştırmıştır;
           

Şube Başkanı Oğuz Akar TÜLÜCÜ, Şube Başkan Vekili Mehmet GÖK, Şube Sekreteri Önder OVA, Şube Saymanı Bora Delibaş, Yönetim Kurulu Üyesi Kerim IŞILDAKLI, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim YÜCESOY, Yönetim Kurulu Üyesi Murat KARADAĞ, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Akın KILINÇ, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Tuncer TANER, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Raif Serkan ÇEKİ, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hatice Muhsine ATMACA , Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin Emrah DAYICIK, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Reha Can AVAR, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özgür PINAR.

1954 yılında kurulduğunda üye sayısı 902 olan Odamızın 62. yılında bugün; 105 bine yakın üyesi, 15.000`e yakın öğrenci üyesi, 18 Şubesi, 57 İl, 44 İlçe Temsilciliği, 1 Mesleki Denetim Bürosu,1500 aşan İşyeri Temsilciliği ile Ülkemizin en büyük meslek kuruluşlarından biri olan Makina Mühendisleri Oda`sının Mersin Şubesi olarak; Şubemizin Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilcilikleri ile birlikte bir bütün olarak daha önce olduğu gibi bütün üyelerimizin hak ve çıkarları doğrultusunda her platformda gerekli çalışmaları yaparak ve meslek alanlarımıza giren konularda ülkemizin ve kentimizin sorunlarına çözüm üreterek, olumlu projelere destek olmaya devam ederek çalışmalarını sürdürecektir.
Çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye; planlı, sağlıklı, güvenli bir kentleşme için, daha örgütlü, daha güçlü, daha etkin bir Oda yaratma yolundaki örgütlü yürüyüşümüzü ilkelerimizin yol göstericiliğinde sürdüreceğiz. Bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye için; Atatürk Devrim ve ilkeleri temelinde, temiz toplum, insan hakları, kamu yararı, sosyal hukuk devleti ve Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyeceğiz. Ülkemizin demokratikleşme, bilim, teknoloji, sanayi politikalarının oluşturulmasında üyelerimizin ve kamuoyunun duyarlılığının geliştirilmesi için, Ülkemize, Kentimize mesleğimize yönelik öneri ve projeleri görüşerek hep birlikte, mesleğimiz açısından daha iyiyi gerçekleştirebilmenin azmi ve gayreti içerisinde olacağız. 

TMMOB Yasası ‘nda yapılmak istenen değişiklikler ve son olarak 3194 sayılı İmar Yasası`na gece yarısı eklenen geçici maddeler ile örgütsel bütünlüğümüz yok edilmek istenmektedir.

En son 7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile TMMOB`ye bağlı Orman Mühendisleri Odası ve 17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete ‘de  Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve mali denetimin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacağı duyurulmuştu.

Oysa herkes biliyor ki: TMMOB ve odalarının mali denetimi Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca denetleme yapılmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararına karşı da yargıya başvurulmuştur.

Mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına kullanılmasında öncülük yapan MMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları ile birlikte kamu yararını temel alarak bilimsel özgürlüğü rehber edinen bir anlayış içerisinde, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edecektir.

TMMOB ve bağlı odalar, hiç eğilip bükülmeden, karanlığa karşı aydınlığı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, ırkçılığa karşı kardeşçe bir arada yaşamayı, savaşa karşı barışı, baskı ve zora karşı özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edecektir.

Odamızın Mersin Şubesi, mesleki demokratik kitle örgütüdür, demokrat ve yurtsever karakterdedir, emekten ve halktan yanadır, barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. TMMOB‘ne bağlı Odalar ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. 
Üyelerimizle birlikte; Oda çalışmalarını halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürüteceğiz. Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal programların ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
 

2012 yılından bu yana özveriyle yürüttüğümüz Akredite A Tipi Muayene Kuruluşumuzla Asansör Kontrolleri Hizmetimiz, on dokuz (19) Belediye ile protokoller yapılmış, kontrollerimiz kesintisiz devam etmektedir. Periyodik Kontroller konusunda da özel bir çok kuruluş olmasına rağmen Şubemiz ilkeli ve disiplinli çalışmasından dolayı tercih edilmektedir. Fabrikalarda ve İşletmelerde bu hizmetlerimizin daha etkin olarak çalışması için ekipler kurarak periyodik kontrol sayılarını % 58 arttırılmıştır. Ekspertizlik ve Bilirkişilik hizmetlerini üyelerimizin uzmanlıklarına göre işletmelerde arttırılması için çalışmalarımız devam edecektir.

Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde etkin bir şekilde yer alacağız. TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu ile kamu yararına çalışan örgütlerle ortak çalışmaları yükselterek ilişkileri geliştireceğiz, "Yaşadığımız kentin sakini değil sahibi" olma anlayışı ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube etkinlik alanımızda Ülke ve kent gündemlerine müdahil olacağız. Meslek ve meslek alanlarımızdan yola çıkarak kentimizin ve bölgemizin sorunlarına sahip çıkacak, planlanan yada gündemde olan projelerin yakın takipçisi olacağız. Konuya özel çalışma grupları oluşturularak, hazırlanan raporları kamuoyu ile paylaşacağız.
           

Üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış içinde yaşayan bir Türkiye ve daha etkin bir Meslek Odası olmak için, bize yakışan seviyeli bir düşünce oluşturmaya çalışacağız. Bilimin, mühendisliğin ve halkın çıkarlarının temel alındığı, planlamaya dayanan, insanca yaşanabilir bir Türkiye için mücadeleye devam edip, TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK ve LAİK bir Türkiye`de;  kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve insanca  yaşam için, halkın eğitimi, sağlık, iş, sosyal güvenlik, barınma, temiz su, enerji ve ulaşım hakları için, demokratik kitle örgütleriyle birlikte verilen mücadelenin önümüzdeki dönemde daha da önem kazandığı bilinci içerisinde olacağız.
Yeni Yönetim Kurulu olarak bütünleştirici çizgimizde, meslek alanımıza giren konularda kamusal hizmetlerimiz, kamuoyu bilgilendirme, kamunun çıkarlarını koruyan çalışmalarımız, kamu hizmeti veren diğer kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliğimiz artarak devam edecektir. Temel görüşümüz, Üye eğilimlerini izleyerek, mesleki çalışmalarda bulunmak, toplumu ve kentin gündemini izleyerek gerektiğinde sorunlara müdahil olmak, çözüm üretmek üyelerimizin sosyal dayanışmasını sağlamaktır. 
Çağdaş bir örgütlenmenin temel adımı üyesinden güç alan, tabandan tavana karar süreçlerinin demokratik ve özgür bir ortamda işlediği bir yapı oluşturmaktır. Bunu başarabilen kurumların toplumsal alanda karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, çalışmalarını ve ürettiği sonuçları kamuoyu ile paylaşamamak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Odamız özelinde bu, meslek sorunlarının ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin kamuoyu ile yeterince paylaşılamaması anlamında ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun aşılabilmesi ve Makina Mühendisleri Odasının Mersin  Şube‘sinin faaliyetlerini, çalışmalarını kamuoyuna aktarılmasında bize her zaman destek olan yazılı ve görsel basınımızla kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. 

62. kuruluşu kutladığımız bu günlerde mühendislik mesleğinin gelişiminde ve bilimin kamu yararına kullanılmasında öncülük yapan MMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları ile birlikte toplumsal muhalefetin odağında yer alarak, şaşmaz bir iradeyle çalışmaya devam edecektir
Bu düşünce ve duygularla, Genel Kurul ve Seçim sürecimizde Şubemizde aday olan ve katkı sağlayarak demokratik tercihlerini gösteren, desteklerini ve güvenlerini bizden esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza, Odamızın çalışmalarını ve faaliyetlerini kamuoyuna iletilmesinde her zaman Şubemize destek olan yerel  basın - yayın kurumlarına ve çalışanlarına, Genel Kurulumuza katılan siyasi parti ve meslek odası temsilcilerine ve diğer tüm konuklarımıza, katılamayıp telefon ve mesaj ile kutlamalarını yapan ve ayrıca çiçek gönderen tüm şahıs, kurum ve kuruluşlara yeni seçilen asıl ve yedek Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, Odamız adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
 

Örgütlü gücünü üyesinden alan ,mevcut iktidarın doğamızı ve kentlerimizi rant uğruna talan etmesine karşı insanca yaşam mücadelesinde ön saflarda duran, eksiklerini ve farklılıklarını renkleri olarak kabul eden,üyesine karşı sorumluluklarının bilincinde olan  ,birlikte üretme birlikte karar alma mekanizmasının uygulanabileceği;

daha güçlü bir TMMOB

daha güçlü bir MMO

daha güçlü bir Oda

daha güçlü bir Meslek Örgütü için ,

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

26.01.2016

TMMOB Makina Mühendisleri Odası                                               
Mersin Şube Yönetim Kurulu Adına Başkan
OĞUZ AKAR TÜLÜCÜ