TECE BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

20 Aralık 1995 ve 15 Şubat 2003 tarihlerinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliklerinin 24. ve 25. Maddelerinde, "yapıların bağlı bulunduğu belediyelerce veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce yılda en az bir kez her asansörün yetkili mühendisler tarafından kontrolü yapılmalıdır.

20 Aralık 1995 ve 15 Şubat 2003 tarihlerinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliklerinin 24. ve 25. Maddelerinde, "yapıların bağlı bulunduğu belediyelerce veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce yılda en az bir kez her asansörün yetkili mühendisler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Kontrol sonucunda hazırlanacak raporda belirtilen eksiklerin giderilmesinden bina yöneticisi ve asansör bakımını yapan firma birlikte sorumludur." şeklinde belirtilmektedir.

İlk olarak 2003 yılında Yenişehir, Akdeniz, Toroslar  ve Mezitli Belediyeleri ile imzalanan protokoller kapsamında adı geçen belediyelerin sınırlarında bulunan asansörlerin kontrolleri ile başlayan çalışmalar 2004-2005 ve 2006 dönemlerinde de devam etmiştir. İlimizde protokol imzalanan belediyelerin sayısı 2006 yılında Tece Belediyesinin de eklenmesi ile 5 ‘e yükselmiştir. Dileğimiz başta ilçelerimiz olmak üzere diğer belediyelerimizin de protokolleri imzalamalarıdır.
 
Denetimsiz ve bakımsız asansörlerin neden olduğu ölümlü ve yaralanmalı kazalar gün geçtikçe artarken Mersin‘de protokol imzalanan belediyelerde bu oran kontrollerimiz ve duyarlı yöneticilerimiz sayesinde uygun olmayan giderek azalmaktadır. Kontrollerin yapıldığı her geçen dönemde uygunsuz asansörlerin sayısının azaldığı görülmektedir.
2006 yılı içinde yapılan kontrollerin  sonuçları ise şöyle;
 I. KONTROL     II. KONTROL    KIRMIZI ETİKET    MAVİ ETİKET    YEŞİL ETİKET
    1130                 455            625  (% 55,31)     31 (% 2,74)      474 (%41,95)

              Oysa 2003 yılı içinde kontrollere başlandığında kırmızı etiket oranı % 98 di. Bu oran, protokol yapılan belediyelerimiz sınırlarında bugün % 55 lere düşmüştür.
Kontroller bir Makina ve bir Elektrik Mühendisinden oluşan özel eğitimden geçmiş ekipler tarafından yapılmaktadır. Kontrol öncesi bina yöneticilerine yapılacak kontroller hakkında bilgi vermek, imzalanan protokol uyarınca Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından görevlendirilen kontrol mühendislerinin yıllık kontrolleri yapmaya ve yıllık raporları düzenlemeye yetkili olduklarını bildirmek amacıyla "Yönetici Bilgilendirme" Yazıları hazırlanarak bina ve site yöneticilere tebliğ edilmektedir. Asansörler 30 ana başlık altında 116 alt başlıkta kontrol edilmektedir. Kontrol sonrasında yöneticilere sorumluluklarını bildiren, düzenlenecek kontrol raporunun alınması ve varsa raporda belirtilen eksik ve hataların giderilmesi konularında bilgi veren Yönetici Bilgilendirme Formu ve "Asansörleri Güvenli Kullanma Esasları" kitapçığı verilmektedir. Daha sonra asansör kontrollerinin yapıldığını bildiren etiketlerden birisi ( kırmızı, mavi ve yeşil ) eksiklik durumuna göre asansörün zemin kat kapısına yapıştırılmaktadır. Bu etiketlerden;
Kırmızı: Eksik ve hatalar giderilinceye kadar kullanılması sakıncalı,
Mavi: Güvenlik açısından tehlikeli olmadığını ancak standartlara göre eksiklerinin bulunduğunu ve bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesi gerektiğini,
Yeşil: Asansörün Teknik ve Güvenlik Yönünden kullanımında hiçbir sakınca olmadığını ifade etmektedir.
Kontrol sonrasında her asansöre ait kontrol raporları bilgisayarda 3 kopya olarak hazırlanmaktadır. Yöneticiler asansörleri için hazırlanan kontrol raporunu odamızdan imza karşılığı almaktadır. Raporla birlikte yöneticiye, içinde sözleşme örneği, kontrol formu ve yetkili asansör firmalarının listesi bulunan bir de dosya verilmektedir. Yöneticiler raporda belirtilen eksiklikleri TSE ve CE yetki belgeli firmalara yaptırdıktan sonra tekrar odamıza müracaat etmekte ve asansörün 2. kontrolü ücretsiz olarak yapılmaktadır. Böylece asansörün yıllık periyodik kontrol süreci  tamamlanmaktadır.

Binanızdaki asansörlerin kontrol edilmesinden sonra veya her üç etiketten birini yapıştırılmış olarak gördüğünüz zaman odamıza gelerek kontrol raporunu almanız, varsa rapordaki eksiklerini Belge almış, yetkili asansör firmalarına bakım yaptırarak giderdikten sonra kullanıma açılmanız gerekmektedir. Etiketlerin sonradan sökülmesi ve/veya raporun teslim alınmaması veya rapordaki eksiklerin giderilmemesi halinde bina yöneticilerini ve bakım firmalarını doğabilecek can ve mal kayıplarından yasal olarak müştereken sorumlu olmaktadırlar.

Vatandaşlarımızın; her gün onlarca kez bindiğimiz, çocuklarımız ve ailemizle beraber kullandığımız asansörlerin periyodik kontrollerini mutlaka takip etmelerini ve kırmızı etiket yapıştırılan asansörlere binmemelerini, yöneticilere eksiklerin biran evvel giderilmesi konusunda yardımcı olmalarını, TSE ve CE standartlarına uygun olmayan malzeme kullanan ve belgesi olmayan asansör firmalarına bakım ve montaj yaptırmamalarını önemle tavsiye etmekteyiz. Vatandaşlarımızı ve yöneticilerimizi bu konuda bilinçli ve duyarlı olmaya davet ediyor, en son odalarımızla protokol imzalayarak duyarlılık gösteren TECE Belediye başkanı Sn. Mehmet KARA‘ ya teşekkür ediyoruz.04.03.2007