TERÖRE HAYIR!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Ülkemizin bütünlüğüne ve  demokrasimize karşı saldırılarını artıran çok boyutlu ve dış destekli terör  durdurulmalı, yurttaşlarımız arasında birlik, barış ve kardeşlik duygularının bozulmasına yönelik şiddete izin verilmemelidir.

Ülkemizin bütünlüğüne ve  demokrasimize karşı saldırılarını artıran çok boyutlu ve dış destekli terör  durdurulmalı, yurttaşlarımız arasında birlik, barış ve kardeşlik duygularının bozulmasına yönelik şiddete izin verilmemelidir.

Irak‘ın İşgalinden sonra, kuzey Irak‘ta daha rahat hareket olanağına kavuştuğu görülen  terör örgütü tarafından ülkemize yönelik saldırıların son bir kaç yıldır yoğun biçimde meydana gelmesi ve ardından tüm ulusu derinden yaralayan ölümler toplumsal vicdanımızda onarılması zor yaralar açmıştır.

 Son olarak  bayram öncesi ve sonrası 30‘a yakın asker ve sivilin hayatını kaybettiği saldırılar sonucu, haklı olarak toplumsal tepkilere neden olmuştur.

Bu saldırıların emperyalist ülkelerin Büyük Orta Doğu Projesi sonrasında, sınırları değiştirilmiş Orta Doğu haritalarının yayınlanmasından sonrasına yoğunlaşması tesadüf değildir.

Çağdaş  demokrasilerde devletin en önemli görevi, yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamaktır.Yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Bu saptamadan hareketle Terör ve şiddet   "nereden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin" hiç bir demokratik ülkede hoşgörülemez.
 Terör örgütü ve destekleyen ülkeler karşısında batı demokrasilerinde olduğu gibi alınabilecek tüm ekonomik, siyasi ve güvenlik önlemleri birlikte alınmalıdır.

2 Temmuz seçimlerinden sonra daha geniş temsil olanağına kavuşan meclis çatısı altında, sorunların  barış ortamında tartışılma fırsatı varken, seçilmiş bazı milletvekillerinin terörü kınamayan, sağduyu dışına çıkan açıklamaları, ülkemizde sorunların meclis çatısı altında, demokrasi ve barış içinde  çözülme fırsatının heba olmasına neden olmaktadır.

Toplum ve devlet olarak bir taraftan teröre  ve onu besleyenlere karşı  birlik içinde duruşumuzu gösteren onurlu ve kararlı politikalar ortaya konulurken, öte yandan ülkemizin doğusuyla , batısıyla  yurttaşlarımızın arasında birlik, barış ve dayanışma duygularımızı zedeleyecek davranışlara karşı hoşgörü gösterilmemelidir. 

Etnik temelli terörün  kaynağında Doğu ve Güneydoğu illerimizde yaşanan ve göçle kentlerimizin varoşlarına taşınan yoksulluk, işsizlik ve cehalet yatmaktadır.

 Ülkemiz kaynaklarının özellikle son yıllarda faiz harcamalarına ayrılması, yoksulluğu ve cehaleti önleyecek  sosyal, ekonomik  ve eğitim politikalarının yetersizliği bugünkü duruma gelinmesinde öncelikli bir etkendir.

Bu nedenle ulusal bütünlüğümüzü tehdit eden, emperyalist ülkelerce sinsice desteklenen çok boyutlu terör sorunun çözümünde ,salt geniş  askeri opresyonlara bel bağlamak  çözüm değildir.

 Bu nedenle Irak bataklığına çekilmek istenen ülkemizin terör örgütüne  karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru caydırıcı sınırlı askeri oprerasyonlar ve ekonomik önlemler kadar,  bölgede ivedilikle sosyal ekonomik ve barışçı politikaları da uygulamaya koyması gerekmektedir. Bu konuda öncelikli sorumluluk ve yetki hükümettedir.  
Terör saldırıları karşısında hükümetimizi acil olarak  çok boyutlu önlemleri uygulamaya, tüm yurttaşlarımızı, birlik beraberlik ve iç barışa en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde,  haklı demokratik tepkilerini gösterirken sağduyuya davet ediyor,  hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimize ve yurttaşlarımıza tanrıdan rahmet, tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz. 26.10.2007

TMMOB MERSİN  İKK BİLEŞENLERİ
Çevre Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
Jeofizik Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Orman Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Peyzaj Mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği
Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi