TMMOB Mersin İKK, Mersin Marina ile ilgili basın açıklaması yapmıştır.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

21 Eylül 2020 tarihinde TMMOB Mersin İKK olarak Mersin Marina ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasına Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim YÜCESOY katıldı.

MERSİN MARİNA YAT LİMANI GÜNCEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

21.09.2020 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere Mersin Marina Yat Limanının imar planına aykırı olarak inşa edilen genişleme alanları Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 13.01.2020 tarih ve 2020/41 sayılı kararı ile Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin iptali yönünde karar verilmiştir.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü 16.06.2020 tarihinde mahkeme kararına istinaden daha önce düzenlemiş olduğu tüm ruhsat ve yapı kullanma izin belgelerini 16.09.2020 tarihinde iptal etmiştir.

Bu süreç mahkeme kararını yasal olarak uygulamak zorunda olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; almış olduğu bu kararın bazı çevreler tarafından bir hukuk devleti göstergesi olarak lanse edilmiş olsa da konunun sadece teknik ve yasal süreçten ibaret olduğu açıktır.  

SÜREÇİN GERÇEK DURUMU;

Marina Yat Limanı Planının onaylanan nazım ve uygulama imar planları mahkeme kararı ile iptal edilmiş daha sonra Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından 02.06.2020 tarihinde Mersin İli Yenişehir İlçesi Marina Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesine ilişkin imar planı değişiklikleri onaylanmış ve 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Bu sürece TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak dahil olunmuş, bu kapsamda İKK İmar Komisyonu olarak itiraz metinleri hazırlamış ve TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu adına Mersin Mimarlar Odası ile Adana Şehir Plancıları Odası tarafından 02.06.2020 tarihinde onaylanan imar planlarına itiraz edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarihinde onaylanan imar planlarına itiraz eden meslek odalarının itirazları reddedilmiş ancak bugüne kadar itirazlarımızın hangi gerekçelerle reddedildiğine dair resmi yazılar tarafımıza ulaşmamıştır.

 

 

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK;

Marina yat limanının 02.06.2020 tarihinde onaylanan yeni planları meslek odalarının itirazlarının reddedilmesi ile birlikte kesinleşmiştir.

16.09.2020 tarihinde iptal edilen yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin iptal edilmesinin nedeni, tamamen mahkeme kararını yasal yönden yerine getirmektir.

İtirazlarımıza rağmen onaylanan imar planlarına göre ise söz konusu yat limanı içerisine inşa edilen kıyı mevzuatına aykırı yapıların yasallaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu sürecin devamında ise itirazlarımıza rağmen onaylanan ve kesinleşen imar planlarına göre yasal olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni ruhsat ve yapı kullanma izin belgeleri düzenleyerek süreci tamamlamaya çalışacaktır.

SÜREÇTE MERSİN İKK TUTUMU;

İtirazlarımıza rağmen yasal mevzuata aykırılık içeren Marina Yat Limanının onaylanan ve kesinleşen imar planını, yasal süreç içerisinde TMMOB Mersin İKK olarak mahkeme sürecine taşıyacak ve söz konusu imar plan kararının iptali için sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.

SONUÇ;

Son günlerde kentimizde özellikle yerel basın ve sosyal medya ortamında yapılan bazı yayın ve paylaşımlarla, sürecin kamu yararı yönünde düzeltildiği zannedilip, mesleki anlamda araştırma yapılmadan verilen beyanlar bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın vergileri ile inşa edilen ve mevcut yönetmeliklere aykırı olarak sürekli genişleyen yat limanı görünümlü alışveriş merkezinin yasallaştırılmasını amaçlayan çabalara karşı sonuna dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz.

 

Saygılarımızla

TMMOB MERSİL İL KOORDİNASYON KURULU