Oda Bülteni: MAYIS 2000 - SAYI:33

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

TMMOB 36. GENEL KURULUNA DOĞRU !

TMMOB 36. Genel Kurulu 02-03-04 Haziran 2000‘de Ankara‘da toplanacak.

Hatırlanacağı üzere, Ocak-Şubat 98 sayısında Birlik Haberlerinde şöyle yazılmıştı:

"TMMOB ortamı bir üretim, çaba ve mücadele ortamıdır.

TMMOB ortamı; üyeleriyle, Odalarıyla birlikte oluşan bir ortamdır.

TMMOB ortamı sermayenin yolsuzluklarına, sömürüsüne, özelleştirme üst başlığıyla sürdürdüğü yağma ve talanına karşı bir ortamdır.

TMMOB ortamı; yabancı tekellerin ülke kaynaklarını yağmalayan, çevremizin ve insanımızın sağlığını tehdit eden yatırımlarına karşı bir ortamdır.

TMMOB ortamı; kentsel rantın kamuya dönüştürülmesini savunan; SİT alanlarının, ormanların yağmalanmasına karşı duran bir ortamdır.

TMMOB ortamı; mücadeleyi kendi üye tabanında yaygınlaştırma çabasına girerken, işçilerle, kamu çalışanlarıyla, öğrencilerle, köylülerle dayanışma içinde olmayı gerekli bulan ve bu dayanışmayı birlikte düşünce üretecek meydanlarda ortak eylemlerle yaşayan bir ortamdır.

TMMOB ortamı; demokratik mücadelenin bir siyasi mücadelenin altyapısını oluşturduğunu bilen bir ortamdır. Bu nedenle muhalif, emekten yana, siyasi partilerle de dayanışma içerisinde olmayı bir zorunluluk olarak gören bir ortamdır.

TMMOB ortamı; bugün Türkiye‘de herkesin kendini demokrat ilan ettiği bir dönemde, demokrasi taleplerini açan, işkence, yargısız infaz, zorla göç ettirme, Kürtlere asimilasyon ve benzeri tabu‘ların üzerine giden gerçekten demokrat bir ortamdır.

TMMOB ortamı; militarizme ve otoritarizme karşı sivil demokratik bir toplumu, faşist çete devletine karşı insan haklarına saygılı hukuk devletini savunan özgür bir ortamdır.

TMMOB ortamı; Yeni Dünya Düzeni‘nin toplumumuzu işsizliğe, açlığa ve geleceği konusunda umutsuzluğa düşüren rant politikalarına karşı, sanayileşmeden, sosyal kalkınmadan, üretimden yana bir ortamdır.

TMMOB ortamı; yurttaşların ve tüm çalışanların, aydınların düşünce ve örgütlenme özgürlüğünden, insan haklarından yana bir ortamdır.

TMMOB ortamı; sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte sosyal devleti savunan bir ortamdır.

Özetle TMMOB ortamı; gücünü kendi üyesinden, kendi halkından alan, üyesi ve halkı için var olan,

- Sermayeden, devletten bağımsız,

- Ülkede, bölgede ve dünyada barıştan yana,

- Bağımsız, demokratik, laik bir toplum ve sosyal devletten yana bir ortamdır.

TMMOB ortamını değiştirmek isteyenlere fırsat vermeyelim.

TMMOB‘yi parçalamak isteyenleri açığa çıkaralım.

Umutla, Kararlılıkla, Devrimci TMMOB‘yi Ayakta Tutalım".

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu bu yazının altına imzasını atmakta ve TMMOB ortamını böyle görmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Birlik Yönetimini 24. Oda olarak gören tüm anlayışları reddetmektedir.

Bilinmelidir ki, TMMOB Makina Mühendisleri Odasının TMMOB delegeleri, her Genel Kurulda olduğu gibi bu Genel Kurulda da, Genel Kurul kürsüsünde Makina Mühendisleri Odası görüşlerini, Oda Çalışma İlkelerini, TMMOB‘ye ve yaşama dair düşüncelerini dillendirecekler ve alınacak kararlara aktif katılım sağlayacaklardır.

Gene bilinmelidir ki, TMMOB Makina Mühendisleri Odasının TMMOB delegeleri, Odamızın örgütlü yapısından aldıkları yetki ve kendilerine verilen görev ile, TMMOB ortamının daha demokratik, daha işlevsel ve daha etkin bir yapıda yürütülmesini yerine getirecek bir Yönetimin göreve gelmesi için TMMOB Genel Kurulunda çaba harcayacaklardır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB‘nin geçen dönemlerinde olduğu gibi önümüzdeki çalışma döneminde de, emekten ve halktan yana politikalarının en büyük destekçisi olma inancı ve kararlılığı içerisindedir. Odamız, geçen dönem boyunca TMMOB‘nin Demokrasi Kurultayına, Mühendislik Mimarlık Kurultayına, Sanayi Kongresine, 3 Temmuz Mitingine, Komisyon çalışmalarına, Birlik Haberlerine, İKK yapılanmalarına, Mali Duruma, vb. çalışmalara örgütün tüm olanaklarını kullanarak nasıl destek verdiyse, bu dönemde de karar alma süreçlerine katıldığı tüm çalışmalara aktif destek verecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası demektedir ki:

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu