Tesisat Mühendisliği Dergisi: Tesisat Mühendisliği 1

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Sayın Meslektaşımız;

Tesisat Mühendisliği tanımlaması genel olarak kabul edilmiş bir branşlaşmayı tanımlamamakla birlikte ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok net olmamakla birlikte tanımlanan bir uzmanlık alanıdır.

Bu tanımlamanın yaygın kullanımından cesaret alarak ve bu uzmanlık alanını netleştirmeyi de amaçladığımızdan dergimizin adını Tesisat Mühendisliği olarak belirledik.

Bu uzmanlık alanında çalışan Makina Mühendisleri Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları (SMM) adı altında Odamız tarafından disipline edildiğinden bugüne kadar bu uzmanlık alanındaki hizmetleri standartlaştırmaya ve bilgi birikimini sağlamaya yönelik yayın, seminer ve kurslar gibi etkinlikler Odamız birimleri tarafından yaygın olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çabaların bir ileri aşaması olarak hayata geçirmeyi planladığımız bu dergi, Oda yayınlarından Mühendis ve Makina Dergisini de bugünkü tüm uzmanlık alanlarını kapsayan bir teknik süreli yayın olma özelliğinden kurtaracak olan uzmanlık dergi yayınlama politikasının ilk adımı olacaktır.

Tesisat Mühendisliği Dergisi bu alanda çalışan üyelerimiz arasındaki iletişimi ve bilgi birikimini aktarımını sağlamayı hedeflediği gibi güncel bilgiye ulaşmalarına yardımcı olmaya da çalışacaktır.

Tesisat Mühendisliği Dergisinin her sayısı bir kapak konusu ile yayınlanacak ancak bu kapak konusu tüm dergi içeriğini belirlemeyecektir.

Her sayıda kapak konusu ile ilgili bir söyleşi, çerçeve yazılar, teknik makaleler, yasa, tüzük ve yönetmelikler, zaman zaman kapak konusunun dışına da çıkan açık oturumlar, kitap ve bilgisayar paket program tanıtımları, kapak konusu dışında teknik makaleler, alanımızla ilgili duyuru ve haberlere yer verilecektir.

Şubat 1993 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Danışma Kurulu toplantısında derginin ilk yedi sayısının kapak konuları belirlenmiştir:

Mart 1993..............Yangın Tesisatı

Nisan 1993............Yalıtım

Mayıs 1993............Havuz Tesisatı

Haziran 1993.........Arıtma Sistemleri

Temmuz 1993.......Güneş Enerjisi

Ağustos 1993........Yüksek Yapılar

Eylül 1993.............Yüksek Yapılar

Genel olarak derginin tamamının biçimlendirilmesinde özellikle de belirlenen kapak konularında okuyucularımızın eleştiri ve katkılarını bekliyoruz.

Tesisat Mühendisliği Dergisi olarak ileri teknoloji ülkelerinde yayınlanan Tesisat Mühendisliği alanındaki teknik yayınları yakından takip etmeye çalışacağız. Buna yönelik olarak Yayın Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda izlenecek dergiler belirlenmekte olup bu dergilerden dergimize aktarım da Yayın Danışma Kurulunun profesyonel katkıları ile sağlanacaktır.

Dergimiz ülke çapındaki tüm Serbest Müşavirlik ve Mühendislik (SMM) bürolarına ücretsiz olarak gönderilecektir. Bu büroların sayısı yaklaşık 2000‘dir. Ülke çapında tesisat alanında proje yapma yetkisinin yalnızca SMM‘lerde olduğu düşünülürse ulaşılmak istenen ilk hedef kitlenin neden SMM‘ler olduğu anlaşılabilir. Bunun dışında tesisat mühendisliği alanında faaliyet gösteren tüm firmalara, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin öğretim elemanlarına, tüm kütüphanelere ve Mühendis ve Makina Dergisi yerine talepte bulunan tüm üyelerimize ücretsiz olarak gönderilecektir.

Dağıtım firmaları ile ülke çapında dağıtımını da sağlayacağımız dergiyi 5000 adet basacağız.

Derginin kimlik sayfasında yayınlanan Yayın Danışma Kurulu Listesi Tesisat Mühendisliği alanında faaliyet gösteren uzman meslektaşlarımızdan ulaşabildiklerimiz ve bu kurulda bulunmayı kabul edenlerini kapsamaktadır.

Teklif götürülmesi kararlaştırılan fakat henüz ulaşamadığımız ya da cevap alamadığımız meslektaşlarımızın katılımları Herki sayılarımızda ayrıca duyurulacaktır.

Danışma Kurulu üyelerimizin gerçekleştireceği yazı inceleme ve değerlendirme iş ile ilgili kriterler dergi sayfaları içinde üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Haber ve duyuru açısından da belli bir seviyeyi yakalamaya çalışacak olan dergimizin alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Derginin belirlenen hedeflere ve istenilen seviyeye ulaşmasının ancak okuyucularımızın katkı ve eleştirileri ile olanaklı olduğunun bilincindeyiz.

Öneri ve katılımlarınızı bekliyor, sürekli birlikte olmayı diliyoruz.

Murat ÖNDER

MMO Başkanı