Tesisat Mühendisliği Dergisi: Tesisat Mühendisliği 10

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız,

Bildiğiniz gibi enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, ülkelerin değişik arayışlara girmesine neden olmaktadır. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışı yanında mevcutların rasyonel kullanımı, tasarruf ve enerji geri kazanımı sistemleri bunlardan bazıları.

Büyük enerji sarfiyatı olan yerlerde özellikle Enerji Geri Kazanımı Sistemleri, hem işletme ve tüketici hem de ülke ekonomisi açısından önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Atık ısıdan yararlanılarak ısıtma-soğutma alanlarında ve proses tekniğinde kullanılan bu sistemler Tesisat Mühendisliğinin en önemli konularından biri olduğundan kapak konusu yapılma gereği duyulmuştur.

Bu sayımızda konuya ilişkin genel bilgiler ve bazı örnekler ile iki adet çeviri yazı bulabileceksiniz. Ayrıca bu sayımızdan itibaren Tesisat Mühendisliği alanında önemli yeri olan bazı yabancı periyodiklerin tanıtımına başlamış bulunmaktayız. Bundan sonra her sayımızda bu periyodiklerin gelen sayılarının içeriği kısaca tanıtılacak ve bazı makaleler çeviri olarak dergimiz içerisinde yer alacaktır.

Kasım sayımızda başladığımız , "Profesyonel Tesisat Mühendisliği" konusunda "Görüşler" bölümü devam etmektedir. Bu konudaki görüşleriniz alanın sağlıklı bir biçimde disipline edilmesine katkıda bulunacaktır. Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu konuda somut adımlar atılmaya başlanacağından sertifikalı sisteme geçiş kriterleri ile eğitim boyutunu içeren görüşlerinizi en kısa zamanda İstanbul Şubesi‘ne ulaştırmanızı bekliyoruz.

Bu sayımıza yazıları ve çevirileri ile katkıda bulunan Sayın Ertuğrul Cihan‘a, Doç. Dr. Ali Güngör ‘e, Uğur Köktürk‘e, Rüknettin Küçükçalı‘ya, Necdet Özbalta‘ya, Baycan Sunaç‘a, Prof. Dr. Tuncay Yılmaz‘a ve Metin Yücel‘e ve tüm katkısı olanlara teşekkür ediyoruz.

11. sayımızda birlikte olmak dileği ile esenlikler diliyoruz.

Yayın Kurulu