SİTE YÖNETİCİ VE ATEŞÇİLERİNİN DİKKATİNE

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Trabzon Şubesi

MMO Trabzon Şube Başkanı Şaban BÜLBÜL‘ün kış aylarına girdiğimiz bu günlerde kalorifer kazanlarının yakılmasında uyulması gereken kurallar ve hava kirliliği konusunda yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır.

 Ülkemizin bir çok kentinde olduğu gibi Trabzon ‘da da hava kirliliği büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun başlıca nedenleri arasında kalitesiz yakıt kullanımı yer almaktadır. Trabzon Valiliği ve Trabzon Belediye Başkanlığı‘ nca kentimize kalitesiz yakıt girişinin engellenmesi konusunda çok yönlü etkin çalışmalar sürdürüldüğü bilinmektedir. Ancak kaliteli yakıt sağlanması yönünde sürdürülen olumlu çalışmaların yanısıra, ısınma araç, gereç ve donanımlarının eksik ve yanlış kullanımının da büyük enerji kayıplarına, hava kirliliğine ve can güvenliğine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.

 Bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalar sonucu elde edilen verilerden kalorifer kazanlarının çalıştırılması konusunda kalorifercilerin  pek çoğunun bilgilerinin sürekli yenilenmemesi ve  konuyla ilgili asgari bilgilerden bile yoksun olmalarının hava kirliliğine, enerji kaybına neden olan ısıl verim düşüklüğüne ve can alıcı kazaların oluşmasına  büyük etkisi olduğu görülmektedir. Bu durum kalorifer kazanı yakma sistemlerinin iyileştirilmesi ve kullanımına ilişkin sürekli eğitim programlarının gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizin birçok büyük kentinde olduğu gibi, kış mevsimlerinde yakıt tüketimindeki artışla birlikte hava kirliliği ve sağlık açısından kentimizde de olumsuz koşullar yaşanmaktadır. Özellikle bilinçsiz yakma işlemlerinden kaynaklanan ve zaman zaman ölümle sonuçlanan olaylar görülmektedir.

Bu konuda bina yönetici ve kalorifercilerin uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Kömür satın alırken torbalı olmasına ve torbanın üzerinde kömürün özelliklerini   gösteren etiketin olmasına dikkat ediniz.

2. Kömür torbalarını kalorifer kazanında yakmayınız.

3. Bacanızı yılda bir kez olmak üzere yetkili kuruluşa ya da Belediye itfaiye müdürlüklerine temizletiniz.

4. Kalorifercilerin eğitim almış ve sertifikalı olmasına dikkat ediniz.

5. Valilik ve Mahalli İdareler tarafından verilen yakma saatlerine uyunuz.

6. Kazanların temizliğini dört günde bir yapınız.

7. Dış hava sıcaklığına göre kazan suyu çıkış sıcaklığın ı belirleyiniz.