Seminerler ve Kurslar

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

"JEOTERMAL ENERJİ DOĞRUDAN ISITMA SİSTEMLERİ; TEMELLERİ VE TASARIMI"

Ülkemizde ciddi bir potansiyele sahip, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan "Jeotermal Enerji" V. Ulusal tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisinde düzenlenen seminer içeriğinde ve yoğun katılım ile bu alandaki en kapsamlı çalışmalardan biri olarak gerçekleşti. Yine bu alandaki en geniş bilgi birikimini içeren seminer kitabı bu konuda çalışacak mühendisler için de bir başvuru kitabı niteliğinde yayın dünyasına kazandırıldı.

Seminer kapsamında; Jeotermal sahalarda sürdürülebilir rezervuar potansiyeli, jeotermal akışkan üretimi ve reenjeksiyon kuyuları, jeotermal akışkanların pompajı, jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinin tasarımı, jeotermal doğrudan ısıtma sistemlerinde plakalı ısı değiştirgeçleri, yük yardımcı sistemleri, konut ısıtma sistemleri, bölge ısıtma sistemlerinin fizibilitesi, jeotermal enerji uygulamalarında çevre sorunları, jeotermal proje geliştirme konuları ele alındı. Ayrıca seminere katılanlar için Balçova jeotermal tesislerine teknik gezi düzenlendi.

Seminer Yöneticisi ve İYTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Macit TOKSOY seminer hakkında  şunları söyledi.

"Günümüzde jeotermal enerji kaynaklarının kullanımında çevreyi ve kaynak rezervini korumak önem kazanmıştır. Biz bu seminerimizde bu çerçevede bilgi aktarımında bulunmayı, mühendislerimizi bu alanda yetkin kılmayı ve jeotermal enerjinin çok disiplinli yapısının anlaşılmasını hedefledik.

Tüm dünyanın temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği günümüzde ülkemizin zengin jeotermal kaynaklarını en doğru şekilde kullanıma sunması kaçınılmazdır. Ülkemiz jeotermal açısından çok zengin kaynaklara sahiptir. Sadece İzmir ve yakın çevresinde pek çok proje yürütülmektedir: Balçova ve Narlıdere'de 5.000 civarında konut, işyeri, hastahane, termal tedavi merkezi jeotermal enerjiden faydalanmaktadır. Çeşme de termal turizme yönelik, içinde pek çok otelin ısıl enerji ve termal su gereksinimini karşılayacak bir proje başlatılmıştır. Salihli'de bir bölge ısıtma sistemi uygulamasının yapımına başlanılmıştır. Benzeri projeler Aliağa ve Bergama'da başlatılma aşamasındadır.

Jeotermal enerjinin kullanılması toplumumuzun yeni bir konfor sistemiyle tanışmasını sağlamıştır. Ancak kurulan sistemlerdeki tüketici ücretlerinin tüketim ölçekli olmaması jeotermal enerji kullanımıyla ilgili kültürel eksiklikle birleşince önemli sorunlar doğabilmektedir."

Prof. Dr.Macit TOKSOY, jeotermal Enerji Bölge Isıtma sistemlerinin idari, teknik ve ekonomik sorunları bulunduğuna da dikkat çekerek, kanun, yönetmelik, standardlar, kodlar, teknik şartnamelerin eksik olduğunu vurguladı. Bu nedenle uygulamaların jeotermal enerji alanında çalışan az sayıdaki firmanın bilgi, deneyim ve önderliğinde, ülkemiz koşullarının belirlediği çerçeve içinde ve genellikle kamu finansmanı ile kamu denetimi altında gerçekleştirildiğini kaydeden TOKSOY, "jeotermal enerji alanında ülke stratejisinin ve buna bağlı  aktivite planının olmaması toplumsal fayda açısından sakınca yaratmaktadır" dedi.

Jeotermal enerji kullanımında idari ve teknik alt yapının gelişmesi yönünde son yıllarda önemli bazı adımlar atıldığını belirten Prof. TOKSOY, "bu adımlardan ilki eski İzmir Valisi halen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Kemal Nehrozoğlu ve İzmir İl Genel Meclisi üyelerinin desteği ve kararı ile kurulan ve İzmir Valisi Sayın Alladdin Yüksel tarafından da  desteklenen İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Danışma Kurulu'nun kurulmasıdır" dedi.

Dokuz Eylül, Ege Üniversitelerinden, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden, MTA ve Bayındırlık Bölge Müdürlüğünden gelen uzmanlardan oluşan Yüksek Danışma Kurulunun  yaklaşık iki yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten TOKSOY, kurulun Balçova-Narlıdere Jeotermal sahasında birçok projeyi başlattığını, Çeşme, Aliağa ve Bergama jeotermal alanlarını incelediğini ve bu sahalardaki jeotermal proje gelişimi üzerine raporlar hazırladığını söyledi. Kurulun Balçova-Narlıdere sahasında ülkemizde ilk defa rezervuar analizleri yapmakta olduğunu belirten TOKSOY, projenin Istanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Bölümü tarafından yürütüldüğünü ve 2001 yılı ekim ayı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Danışma kurulunun önderlik ettiği önemli çalışmalardan birinin de Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Danışma Kurulu üyelerinin katkılarıyla Istanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Bölümü tarafından hazırlanan İzmir İli Jeotermal Enerji Yönetmeliği Taslağı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Macit TOKSOY, bu yönetmeliğin jeotermal sahaların tanımlanmasından bölge ısıtma sistemlerinin kurulmasına kadar tüm idari ve teknik yapıyı, bir teknik standard ve şartname anlayışı içinde tüm detaylarıyla, jeoetermal enerji alanındaki modern teknoloji ve bilgiyi kapsamak üzere düzenlediğini kaydetti. Yönetmeliğin 2001 yılında İzmir Valisi Sayın Alaaddin Yüksel tarafından yayınlanarak yürürlüğe girmesinin söz konusu olduğunu belirten TOKSOY "benzeri çok olumlu bir gelişme İller Bankası tarafından gerçekleştirilmiş, taslağı yine İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Bölümü tarafından hazırlanan bir yönetmelik ve ekleri şartnameler, İller Bankası tarafından yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Bu yönetmelikler ülkemizdeki jeotermal enerji projelerine büyük bir katkı sağlayacak, jeotermal enerjinin gelişmiş ülkeler düzeyinde daha sağlıklı olarak toplumumuzun hizmetine girmesine olanak tanıyacaktır.

Tüm bunların ışığında gerçekleşen seminere 50 olarak planladığımız katılımcı sayısı yoğun talep üzerine mekan imkankanları zorlanarak 62'ye çıkarılmıştır., seminer kitabının  ise  bu alanda çalışan meslektaşlarımız için bir başvuru kaynağı olacağına inanıyorum. Bu seminerin gerçekleşmesini sağlayan MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'na bir kez daha teşekkür ediyorum."

KONGRE KAPSAMINDA DÜZENLENEN KURSLAR KATILIMCILARIN YOĞUN İLGİSİ İLE GERÇEKLEŞTİ

Kongrede dört gün boyunca tesisat mühendisliği alanında özel konuları içeren kurslar düzenlendi. Kongre katılımcısı delege ve akademisyenlerin son iki kongredeki en önemli yeniliklerden biri olarak nitelendirdikleri kurslar bu yıl dört konu başlığında düzenlendi. 

4 Ekim‘de Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ‘ın verdiği " Yangın Tesisatı", 5 Ekim‘de Dr. Erol ERTAŞ, Naci ŞAHİN, Cem ERİŞTİRENOĞLU, Ümit GÜNGÖR tarafından verilen "Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri", 6 Ekim‘de Prof. Dr. Ali Çetin GÜRSES tarafından verilen "Temel ve Uygulamalı Psikrometri" ve aynı gün Dr. Murat GÜNAYDIN tarafından verilen "Proje Yönetimi: Çağdaş Yönetim Yaklaşımları" konulu kurslar bir meslek içi eğitim çalışması olarak katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Kursların bitiminde kursiyerlere Katılım Belgesi verildi.

Kongrede ayrıca "Patent Nasıl Alınır ?" konulu bilgilendirme toplantısı ve "Türkiye İklim Verileri" konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

KONGRE SABAH TOPLANTILARI GELENEKSELLEŞTİ

İlk kez teskon 97‘de Kongreye katkıda bulunan kuruluşların temsilcileri, Oturum Başkanları, Danışmanlar Kurulu Üyeleri, Panel Yöneticileri ile Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurlu Üyelerinin katılımıyla başlayan sabah toplantılarında bu yıl "MMO Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği" ve "MMO‘da meslek İçi Eğitim Çalışmaları" konuları ele alındı.