Düzenleme Kurulu Toplantıları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

VI. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ ve SERGİSİ

DÜZENLEME ve DANIŞMANLAR KURULU

TOPLANTISI KARARLARI

Toplantı No                              : 2

Toplantı Tarihi                         : 02 Mart 2013 - Cumartesi

Toplantı Yeri                            : MMO Genel Merkezi Toplantı Salonu

Toplantı Saati                          : 15:00

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

BİRİMİ

 

 

Ercüment Ş.ÇERVATOĞLU

Merkez

Katıldı

 

Çağdaş AKAR

Merkez

Mazeret Bildirdi

 

Erdal TAŞ

Adana Şube

Katıldı

 

Umut Galip UNCU

Adana Şube

Mazeret Bildirdi

 

Nihat ERCANLI

Ankara Şube

Mazeret Bildirdi

 

Murat TÜRKMENOĞLU

Antalya Şube

Mazeret Bildirdi

 

Fikret ÇARAL

Bursa Şube

Katıldı

 

Cemal MERAN

Denizli Şube

Mazeret Bildirdi

 

Hamdullah ÖNEN

Diyarbakır Şube

Mazeret Bildirdi

 

Aziz AVUKATOĞLU

Edirne Şube

Mazeret Bildirdi

 

Yusuf ŞAHİN

Eskişehir Şube

Mazeret Bildirdi

 

Ali PERİ

Gaziantep Şube

Mazeret Bildirdi

 

Cem ÇAĞLAR

İstanbul Şube

Mazeret Bildirdi

 

Remzi ÇAKMAKLI

İstanbul Şube

Mazeret Bildirdi

 

Necmettin ÇETİNKÖPRÜLÜ

İzmir Şube

Katıldı

 

Ömer BAKAN

Kayseri Şube

Mazeret Bildirdi

 

Ünal ÖZMURAL

Kocaeli Şube

Katıldı

 

Hasan YİTİM

Kocaeli Şube

Katıldı

 

Semih MEMİŞOĞLU

Kocaeli Şube

Katıldı

 

Ahmet ORUÇ

Kocaeli Şube

Mazeret Bildirdi

 

İsmail YALÇIN

Kocaeli Şube

Katıldı

 

Vedat DEDEOĞLU

Kocaeli Şube

Katıldı

 

Hayrettin SEVİMLER

Konya Şube

Mazeret Bildirdi

 

Burak BOZAĞAÇ

Mersin Şube

Mazeret Bildirdi

 

Köksal SÖNMEZ

Samsun Şube

Mazeret Bildirdi

 

Metin BIÇAKÇI

Trabzon Şube

Katıldı

 

Melih BAŞÖREN

Zonguldak Şube

Mazeret Bildirdi

 

 

KATILAN DANIŞMANLAR KURULU ÜYESİ

KURUM/KURULUŞ

 

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Prof. Dr. Bülent EKER

Namık Kemal Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Melih Cemal KUŞHAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Dr. Emrullah ÇAYIR

Çayır Mühendislik

 
 
 
 
 
 

GÜNDEM:

1.      Açılış ve Genel Değerlendirme

2.      Kongre Yürütme Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması

3.      Kongre Tarihi, Süresi ve Yerinin Belirlenmesi

4.      Kongre Ana Temasının ve Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

5.      Kongre Taslak Programı, Açılış Paneli, Ana Salon Oturumları ve Kapanış Forumunun değerlendirilmesi

6.      Sergi Çalışmaları Hk.

7.      Destekleyen Kuruluşlar ve Kongre Davetleri Hk.

8.      Kongre Delege Katılım ve Kurs ücretleri Hk.

9.      Duyuru Broşürü, Kongre Programı basım ve dağıtımı Hk.

10.    Öğrenci Komisyonları Hk.

11.    Öğrencilerin ve öğrenci üyelerin katılımı Hk;

12.    Dilek ve Temenniler

ALINAN KARARLAR

Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şube etkinlik alanında düzenlenecek olan Kongre hakkında Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Hasan YİTİM tarafından genel bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kongre sekreteri Çetin SÖZAL tarafından, 27 Eylül 2012 tarihinde ilk toplantısını yapan Kongre Yürütme Kurulunun ve de Sekretaryanın, o tarihten itibaren yaptığı çalışmaların raporu sunuldu ve kongre süreci hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

KARAR NO 1

Kongre Tarihi, Süresi ve Yerinin belirlenmesi hakkında;

Kongre yürütme kurulunun yaptığı çalışmalar sonucunda belirlediği; VI. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ‘nin 30-31 Mayıs 01 Haziran 2013 tarihlerinde 3 gün olması ve Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilmesinin uygunluğunun,

KARAR NO 2

Kongre Ana Temasının ve Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

Yürütme Kurulu tarafından belirlenen, Kongre ana temasının "BAKIM ve ENERJİ" olmasının uygunluğunun, bildiri Özetleri ve Tam metinlerinin değerlendirilmesinin, Kongre Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesinin,

KARAR NO 3

Kongre Taslak Programı, Açılış Paneli, Ana Salon Oturumları ve Kapanış Forumunun değerlendirilmesi

Düzenleme ve Danışmanlar Kurulu ortak toplantısında Yürütme kurulunca hazırlanmış olan taslak program incelenerek; görüş ve öneriler oluşturuldu. Bu görüş ve öneriler doğrultusunda Kongre Programının bildirilerin tamamı geldikten sonra, Düzenleme ve Danışmanlar Kurulunun önerileri de dikkate alınarak oluşturulması, panel ve forum konularının nihai halinin belirlenmesi için Kongre Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesinin,

KARAR NO 4

Sergi Çalışmaları hakkında

02 Mart 2013 tarihi itibariyle; Kongrede düzenlenecek sergiye katılacak 23 adet firma hakkında bilgi verildi. Sergiye katılımı arttırma amaçlı görüşme ve çalışmalar yapması için Kongre yürütme kuruluna görev ve yetki verilmesinin,

KARAR NO 5

Destekleyen Kuruluşlar ve Kongre Davetleri hakkında

Daha önce yapılmış çalışmalara ek olarak, Destekleyen kurum/kuruluşların arttırılması, ayrıca Üniversitelerde Bakım Mühendisliği konusunda çalışma yapan Akademisyenlerin tespitinin yapılarak kongreye davet edilmesi için kongre yürütme kuruluna görev verilmesinin

KARAR NO 6

Kongre Delege Katılım ve Kurs ücretleri hakkında

Yürütme kurulu tarafından, Kongre katılım delege ücreti olarak belirlenmiş 150,00TL Ücretin uygunluğuna, öğrenci delege katılımından ücret alınmamasına, Kurs ücretlerinin belirlenmesi hususunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesinin,

KARAR NO 7

Duyuru Broşürü, Kongre Programı, Bildiriler Kitabı Basım ve Dağıtımı hakkında

Kongre Yürütme kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda Duyuru Broşürü, Kongre Programı, bildiriler kitabı vb. basım ve dağıtım işlerinin yapılması hususunda kongre sekretaryasına görev verilmesinin

KARAR NO 8

Öğrencilerin ve öğrenci üyelerin katılımı hakkında

Kongreye öğrencilerin ve öğrenci üyelerin katılımı için İstanbul, Eskişehir ve Bursa şube ile görüşülerek bölgede bulunan üniversite öğrencilerinin ve öğrenci üyelerimizin katılımının artırılması konusunda Yürütme Kuruluna görev verilmesinin,

KARAR NO 9

Dilek ve Öneriler

Düzenleme kurulu üyelerinin, şubeleri etkinlik alanında bulunan; bakım kongresine önemli katılım(bildiri-seminer-kurs düzenleme-sergide stand açma vs.) ve destek sağlayabilecek(yemek organizasyonu-kongre çantası-kırtasiye masrafları karşılanması vs.) firmalar üzerine çalışma yaparak yürütme kuruluna destek sağlamasının,

Uygunluğuna ve alınan kararların Oda yönetim kurulunun onayına sunulmasına KARAR verildi.

  VI. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ ve SERGİSİ

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI KARARLARI

Toplantı No                              : 1

Toplantı Tarihi                              : 15 Eylül 2012

Toplantı Yeri                              : MMO Kocaeli Şube

 

Toplantıya katılan isimler:

Nihat Ercanlı                   Ankara Şube

Murat Türkmenoğlu                   Antalya Şube

Aziz Avukatoğlu                   Edirne Şube

Cem Çağlar                   İstanbul Şube

Remzi Çakmaklı                   İstanbul Şube

Necmettin Çetinköprülü                   İzmir Şube

Ünal Özmural                   Kocaeli Şube

Hasan Yitim                   Kocaeli Şube

İsmail Yalçın                   Kocaeli Şube

Vedat Dedeoğlu                   Kocaeli Şube

Toplantıda alınan kararlar aşağıdadır:

•   Etkinlik sekretaryalığının MMO Kocaeli Şubesi‘nce yürütülmesine ve Kongre sekreterinin Çetin Sözal olmasına,

•   VI. Bakım Teknolojileri Kongresi‘nin ana temasının ve alt başlıkların belirlenmesi konusunda yürütme kuruluna görev verilmesine; normal bildiri dışında, çağrılı bildiriler için de yürütmeye görev verilmesine,

•   Bakım Teknolojileri Kongresi Düzenleme Kurulu toplantı takviminin aşağıdaki takvim çerçevesinde planlanmasına, 19 Ocak 2013 tarihinde yapılacak toplantının Düzenleme Kurulu ve Danışmanlar Kurulu ortak toplantısı olmasına,    

19 Ocak 2013

Düzenleme Kurulu + Danışmanlar Kurulu Toplantısı

Kocaeli

16 Mart  2013

Düzenleme Kurulu

Kocaeli

•   Kongre Yürütme Kurulunun

Hasan Yitim                   Kocaeli Şube

Ünal Özmural                    Kocaeli Şube

Semih Memişoğlu                   Kocaeli Şube

Ahmet Oruç                    Kocaeli Şube

İsmail Yalçın                    Kocaeli Şube

Vedat Dedeoğlu                   Kocaeli Şube

Tuncay Uzun                    Kocaeli Şube

Hakan Serhad Soyhan                   Kocaeli Şube

Cem Çağlar                   İstanbul Şube

Serdar Ulusoy                   TMMOB

isimlerinden oluşmasına,

•   Kongre, Kurultay, Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda diğer şube önerilerini de dikkate alarak Kongre Danışmanlar Kurulunun oluşturulması için Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

•   Kongre tarihinin Mayıs 2013 olarak öngörülmesine; Kongre tarih, yer ve süresinin, 15  Ekim 2012 tarihine kadar belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere Kocaeli Şube Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

•   Ekte sunulan Kongre tahmini bütçesinin kabulüne,

•   Kongre kapsamında sergi düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine, yapılan çalışmayla ilgili değerlendirmenin ikinci düzenleme kurulu gündeminde ele alınmasına,

•   İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile tüm üniversitelere, sektörde faaliyet gösteren  kurum ve kuruluşlara, önceki kongreleri destekleyen kuruluşlara, destekleyen kuruluşlar arasında yer almaları yönünde çağrı yapılması konusunda Kongre Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

•   İlk duyuru broşürü, afiş, bülten, bildiriler kitabı ve diğer yayınların reklam bedellerinin maliyet analizlerinin yapılarak belirlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

•   Kongre sırasında, proje yarışması ve etkinliğe sosyal bir boyut kazandırılması amacıyla yapılabilecekler konusunda çalışma yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

•   Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi.