Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

18 Nisan 2013 (A Salonu)

08.00 - 09.30 Kayıt
09.30 - 10.15 Açılış Konuşmaları

Hüseyin ATICI
MMO Adana Şube YK Başkanı
Ali Ekber ÇAKAR
MMO YK Başkanı
Prof. Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
H. Avni COŞ
Adana Valisi (Teşrifleri Halinde)
Faruk ÇELİK
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Teşrifleri Halinde)

10.15 - 10.30 Çay / Kahve Arası
10.30 - 12.30
Açılış Paneli 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri İSG Sorunlarını Çözer mi?
Oturum Başkanı: Bedri TEKİN - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Ali Ekber ÇAKAR
MMO
İsmail BULCA
TTB
Ali Rıza ERGUN
ÇSGB İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Semiha DOSTLAR
ÇSGB İş Teftiş Grup Başkanlığı
Özgür YILMAZ
KESK
Özcan KARABULUT
TÜRKİŞ
Arzu ÇERKEZOĞLU
DİSK
Altan ÇETİNKAL
MESS
Sebahattin KORKMAZ
HAKİŞ

12.30 - 13.30 Yemek
13.30 - 14.30
Özel Oturum 6331 Sayılı Kanun Bilgilendirmesi
Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube YK Başkanı

Mahmut TEBERİK
İş Güvenliği Uzmanı - B

14.30 - 14.45 Çay / Kahve Arası
14.45 - 15.45
Özel Oturum Kamu‘ da İSG Hizmetleri
Oturum Başkanı: Mustafa YAZICI - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Nazmi BİLİR
Hacettepe Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD

15.45 - 16.00 Çay / Kahve Arası
16.00 - 17.00
Özel Oturum İstihdam Statülerinin Değişiminin İSG‘ ye Etkileri
Oturum Başkanı: Mustafa ERTÜRK - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Arzu ÇERKEZOĞLU
DİSK Dev Sağlık İş Sendikası

18.30 - 20.30 Açılış Kokteyli

18 Nisan 2013 (B Salonu)
13.30 - 14.30
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Cem BOĞA - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

İSG Alanında Yazılım Programlarının Önemi, Yazılımla Yönetimin İlkeleri ve Öneriler

Serkan KÜÇÜK
İş Güvenliği Uzmanı - A

Enerji İzolasyonu

Gülay YASAN
İş Güvenliği Uzmanı - A

Elektrik Enerjisi Kaynaklı Adli Vaka İş Kazalarında Sebeplendirme Yaklaşımları ve İş Güvenliğinin Oluşturulması

Yard.Doç.Dr. Mehmet ZİLELİ
Mersin Üniv.Erdemli Uyg.Tek.Y.O.

14.30 - 14.45 Çay / Kahve Arası
14.45 - 16.00
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Ali PERİ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Organize Sanayi Bölgesinde 2012 Yılında Uygulanan Projelendirilmiş Teftiş Kapsamında Yapılan Teftişler ve Sonuçları

Emsal EĞER
ÇSGB İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı

Endüstride Toz Patlamaları

Harun ATILGAN
ÇSGB İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Performans Ölçümlerine Yeni Bir Yaklaşım Işığında Ekinciler Demir Çelik AŞ Uygulaması

Osman DİLİÇIKIK
İş Güvenliği Uzmanı - C

16.00 - 16.15 Çay / Kahve Arası
16.15 - 17.15
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Erdal TAŞ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Bir İnşaat Projesinde Uygulanan Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Programı - Vaka Çalışması: "Kadıköy Kartal Metro Projesi"

Fırat Ş. EKER
İş Güvenliği Uzmanı A

Şantiyelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Aykırı Olan Barınma Yerleriyle İlgili Kanıtlar ve Talepler

Recai GERÇE
İnşaat İşçileri Derneği

Çalışan Odaklı Yönetim Uygulamaları (Trabzon OSB Örneği)

Yard.Doç.Dr. Aytaç AYDIN
KTÜ Orman Fak.Orman End.Müh. Böl.

18.30 - 20.30 Açılış Kokteyli

19 Nisan 2013 (A Salonu)
10.00 - 11.30
Özel Oturum İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuksal Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Muhsin AKBABA - Kongre Danışmanlar Kurulu Üyesi -

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Meslek Hastalığı

Prof. Dr. Nüvit GEREK
Anadolu Üniv.Hukuk Fak.

Yargıtay Kararları Çerçevesinde İş Kazası

Doç. Dr. Zeki OKUR
ÇÜ Hukuk Fak.

İş Kazasında İşverenin Ceza Hukuku Bakımından Hukuki Sorumluluğu

Yrd.Doç.Dr. Günal KURŞUN
ÇÜ Hukuk Fak.

11.30 - 11.45 Çay / Kahve Arası
11.45 - 12.30
Özel Oturum İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Uygulamadaki Sorunlar
Oturum Başkanı: Ahmet Turan DÖRTDEMİR - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Mustafa YAZICI
MMO

12.30 - 14.00 Yemek
14.00 - 15.30 Meslek Hastalıklarının Kontrolünde Bir Uygulama Örneği:
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ferdi TANIR - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Özel Sektörden Bildirilen İlk Olguların "Bilimsel Öykü"sü

Doç.Dr. Ferruh N. AYOĞLU
Z.Karaelmas Üniv.Tıp Fak.

Olguların Tespitini Yapan İşyeri Hekiminin Öyküsü

Dr. Atınç KAYINOVA
İşyeri Hekimi

Meslek Hastalığı Tanısı Koyulduktan Sonra Yaşanan Sorunlar ve Sorumluluklar

Doç. Dr. Zeki OKUR
ÇÜ Hukuk Fak.

15.30 - 15.45 Çay / Kahve Arası
15.45 - 16.45
Özel Oturum Oturum Başkanı: Yıldız ÜNER - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Güncel İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazalarının Araştırılmasında Hata Üçgeni Analizi

S.Turgay BİNYILDIRIM
İş Güvenliği Mühendisi
Dr. Özkan Kaan KARADAĞ
İstanbul Meslek Hastalıkları Hast.

16.45 - 17.00 Çay / Kahve Arası
17.00 - 18.00
Özel Oturum İSG: Şehir Efsaneleri ve Tabular
Oturum Başkanı: Mahmut TEBERİK - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Yard.Doç.Dr. Ertuğrul GÖDELEK
Mersin Üniv.Psikoloji Böl.

19 Nisan 2013 (B Salonu)
10.00 - 11.00
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Ali ÖZDEMİR - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

İSDEMİR‘ in Ramak Kaldı Olaylarına Proaktif Yaklaşımı

Ulus Kürşat ŞERİFOĞLU
İş Güvenliği Mühendisi

İSDEMİR Acil Durum Yönetim Sistemi Eğitimleri Tasarımı, Uygulaması ve Sonuçları

Kerem İPEK
Eğitim Uzmanı - C

İş Kazalarının Değerlendirmesi

Emre SEVİNDİK
İş Güvenliği Baş Mühendisi

11.00 - 11.15 Çay / Kahve Arası
11.15 - 12.30
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Osman ÖZTÜRK - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi -

İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanun‘da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu

Yrd.Doç.Dr. Zeynep ŞİŞLİ
İzmir Ekonomi Üniv. Hukuk Fak.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde AB Politikaları

Kemal ÜÇÜNCÜ
İSG Bilim Uzmanı

Küçük Ölçekli İşletmelerde İş Güvenliği Kültürü Oluşturulmasında İSG Profesyonellerinin Rolü

Cuma BAZ
İş Güvenliği Uzmanı - C

12.30 - 14.00 Yemek
14.00 - 15.00
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Hasan Emir KAVİ - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Evsel Katı Atık Toplama Sürecindeki İş Kazaları

Pınar ADALI
Kocaeli Üniv.

Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi

Metin ACAR
İş Güvenliği Uzmanı A

Türkiye‘ de Çukurova Bölgesi‘ ndeki "Zeytin Yağı Mahsereleri" ndeki İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetimi

Yard.Doç.Dr. Ertuğrul GÖDELEK
Mersin Üniversitesi Psikoloji Böl.

15.00 - 15.15 Çay / Kahve Arası
15.15 - 16.15
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Sabri SAMANGÜL - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Risk Değerlendirme

Doç.Dr. Özen KILIÇ
Ç.Ü. Müh.Mim.Fak. Maden Müh.Böl.

Risk Analiz ve Değerlendirilmesi

Osman DİLİÇIKIK
İş Güvenliği Uzmanı - C

Metal Sektöründeki İş Kazalarının Değerlendirilmesi

Ayhan YÜKSEL
ÇSGB İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı

16.15 - 16.30 Çay / Kahve Arası
16.30 - 18.00
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Yüksel YAŞARTEKİN - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi -

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Uygulamaları, Sisteme Entegrasyonu ve Kaza Sayılarına Etkileri

Dr.A. Selçuk ATALAY
İşyeri Hekimi

İşbaşı İSG Konuşmalarının Bir Saha Uygulaması

Murat Can OCAKTAN
İş Güvenliği Uzmanı - B

Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Hülya KAYANDAN
Kimyager

20 Nisan 2011 (A Salonu)
10.00 - 11.00
Özel Oturum Acil Durum, Kriz ve İş Sürekliliği Yöntemi İle İSG İlişkisi
Oturum Başkanı: M. Selçuk GÖNDERMEZ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Serkan KÜÇÜK
Önlem Dergisi

11.00 - 11.15 Çay / Kahve Arası
11.15 - 12.45
Özel Oturum İşyeri Hekimlerinin Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Oturum Başkanı: M.Can EREN - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Celal EMİROĞLU
TTB
İstemi ORAL
İşyeri Hekimleri Derneği
Ebru ATICI SEVİNDİK
Avukat

12.45 - 13.45 Yemek
13.45 - 14.45 İSG Hizmetlerinin Piyasalaştırılması
Oturum Başkanı: Zafer GÜZEY - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ
TMMOB

14.45 - 15.00 Çay / Kahve Arası
15.00 - 16.30
Özel Oturum İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Oturum Başkanı: M.Uğur YILMAZ

Sabahattin ÖZTAŞ
İş Güvenliği Uzmanı - A
Yasemin TANIR
Avukat
Onur Utku ŞENYUVA
İş Güvenliği Müh.

16.30 - 16.45 Çay / Kahve Arası
16.45 - 17.45 Kapanış Oturumu

20 Nisan 2013 (B Salonu)
10.00 - 11.20
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: Fulya BANKOĞLU - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Ergonomik İyileştirme Çalışmaları: Muri Analizinin Bir İş Yeri Uygulaması

Buket GÜLHAN
İşyeri Hekimi

İşçi Şağlığında Önemli Bir Psikososyal Tehlike: Mobbing - Psikolojik Terör Kavramının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç.Dr. Elvan OKUTAN
Sakarya Üniv.İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Böl.

İş Kazası Haberlerinin Medyada Temsili: Sorumluluk Atıflarına İlişkin Bir Analiz

Elif SUNGUR
Maltepe Üniv.İletişim Fak.

İşyerinde Psikolojik Taciz ve Mücadele Yöntemleri

Ümit ACAR
Metalurji Müh.

11.20 - 11.35 Çay / Kahve Arası
11.35 - 13.00
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: M.İlker ALTIOK - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

İSDEMİR Uygulamalarında Darbeli El Aletleri ve İş Güvenliği

Süleyman YILDIRIMEL
Mekanik Bakım Postabaşı

Yangın Algılama ve Otomatik Söndürme Sistemleri‘nin İSDEMİR‘ deki Uygulaması

Habib HANÇER
Haberleşme Başmühendisi

İSDEMİR‘ de Elektrik Enerjisi Kesme ve Verme Uygulamalarında İş Güvenliği

Mehmet AÇIK
Elk. ve Otomasyon Bakım Müh.

Demir - Çelik Sektöründe Sıvı Metal Sıçramaları ve Güvenlik

Alper YILDIRIM
İş Güvenliği Mühendisi

12.45 - 13.45 Yemek
13.45 - 14.45
Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı: H. İhsan PEPEDİL - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

İSİG Uygulamalarında Akreditasyon Süreci

Atakan BAŞTÜRK
TÜRKAK Baş Denetçisi

Kaynak Alanında Tehlike Değerlendirmesi

Arif MÜEZZİNOĞLU
İşyeri Hekimi

Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Serol DEVECİ
Manisa Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanların Sağlığı Birimi

Ülkemizde, İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Bu Nedenlerle Ölen Sayılarının, İllerdeki ve İş Kollarındaki Sigortalı İşçi ve İşyeri Sayılarına Göre Standardize Edilerek Değerlendirilmesi

Şeyhmus AKSOY / M. Caner İŞBİLİR
Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF İSG Bölüm Öğrencileri