Dergi Hakkında/ About Journal

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

AMAÇ ve KAPSAM
Ülke sanayinin, toplumun ve meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak, bilimsel ve teknik yönde gelişimlerine katkıda bulunmak.  En güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmak.  Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarla, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmaktır.

GEÇMİŞ
Mühendis ve Makina Dergisi ilk olarak 1957 yılında (ISSN: 1300-3402) yayımlanmaya başlamıştır. Dergi 2017 yılına kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2017 yılından itibaren hem basılı dergi hem de elektronik dergi olarak (eISSN: 2667-7520) yılda 4 sayı yayımlama kararı almıştır.

MEVCUT YAYIM PLANI
Mühendis ve Makina Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Mühendis ve Makina Dergisi’ne gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 3 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “Kapalı İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmekte ve hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine makale dosyası üzerinden ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar Baş Editör veya Baş Editör Yardımcıları tarafından hakem ve Alan Editörü görüşlerine bağlı olarak verilmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Mühendis ve Makina Dergisi’ne açık erişim sağlamaktadır.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.

MAKALE TİPLERİ
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Mühendis ve Makina Dergisi tarafından kabul edilmektedir.
Derleme Makaleler: “DERLEME” makalelerde kelime miktarlarının kaynaklar/referanslar haricinde 5000 - 18000 alt ve üst sınırları arasında olmalıdır (Şekil ve Tablo içerikleri dâhil). “DERLEME” makalelerde en az kaynak/referans sayısının 70 adet olmalı, kullanılan kaynakların en az %40’ını son yedi yıl (makalenin dergimize geliş tarihten itibaren) içerisindeki yayınlar oluşturmalıdır. “DERLEME” makalelerde benzerlik ile ilgili sınır değerler tüm makale için %30, cümle bazında (tekilde) ise %5 olarak uygulanacaktır.

ETİK KURALLAR
“Uluslararası Yayın Etiği Komitesinin (COPE)” resmi kayıtlı üyesi olan Mühendis ve Makina Dergisine gönderilen bir çalışma başka bir dergide herhangi bir dilde yayımlanmamış ve başka bir platformda değerlendirme aşamasında bulunmamalıdır. Tüm makaleler COPE tarafından belirtilen genel etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. COPE tarafından yapılan önermeler ve genel yayın gereksinimlerine bağlı olarak Yazarlar, Hakemler ve Editörler EKTE verilen uluslararası standartlara bağlı kalmak zorundadır.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI
Yazarlar

Mühendis ve Makina Dergisi’nin genel yayın ilkelerine göre, sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. İş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade ödemesi gibi finansal ilişkiler çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve derginin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar gönderilen makaleleri ile birlikte editöre mektup niteliğinde hazırlanan bir belge ile herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.
Hakemler
Herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda hakem değerlendirme sürecinin ret edilmesinden hakemler sorumludur. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumlarda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.
Editörler
Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.

İNTİHAL KONTROLÜ
Ocak 2020’den itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.

ŞİKÂYET POLİTİKASI
Yayımlanmış herhangi bir materyal ile ilgili şikâyetler ilk yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay süresince alınmaktadır. Herhangi bir şikâyet olması durumunda, yazarlar tarafından ilgili şikâyetlerin gerekçeleri ile birlikte dergi yayın ofisine e-mail ile bildirilmesi gerekmektedir.

TELİF HAKKI DEVRİ
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Mühendis ve Makina Dergisi’ne devredilmelidir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.

DOI BİLGİSİ
Mühendis ve Makina Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere 2020 yılından itibaren birer DOI numarası verilmektedir.

ISSN
P-ISSN: 1300-3402 E-ISSN: 2667-7520