Telif Hakkı Formu

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

MÜHENDİS ve MAKİNA DERGİSİ

 

Telif Hakkı Devir Formu

 

 

Biz aşağıda gerekli bilgileri bulunan,

 

[Yazarların Adı:] ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

tarafımızdan yazılmış,

[Makale Adı:] .............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

başlıklı makale içeriği, sunduğu sonuçları ve yorumları konusunda, Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi Editörlüğü’nün hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.

 

Sunduğumuz makalenin orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı devri formu ile birlikte Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi Editörlüğü’ne gönderildiğini garanti ederiz.

 

Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir ve imza ederiz. Bu vesileyle makalenin telif hakkı Makina Mühendisleri Odası’na devredilmiştir. Mühendis ve Makina Dergisi Editörlüğü makalenin yayınlanabilesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

 

Aşağıdaki bütün durumlarda makalenin Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.

 

  1. Telif Hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar.
  2. Yazarın gelecekteki diğer yayın çalışmalarında; makalenin tümü yada bir bölümünü ücret ödemeksizin            kullanma hakkı.
  3. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.

 

Bütün yazarlar tarafından imzalanmak üzere:

 

    Yazarın Adı ve Soyadı                                      İmzası                                                  Tarih

 

1 ……………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………….

3 ……………………………………………………………………………………………………….

4 ……………………………………………………………………………………………………….

5 ……………………………………………………………………………………………………….

 

NOT: Eksik imza durumunda sorumluluk imzalayan yazarlara aittir. Lütfen formu doldurunuz, imzalayanız 0312.417 86 21 no’lu faksa veya contact form adresine gönderiniz..