8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Zonguldak Şubesi

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

 8 Mart‘ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmesi, 1857 yılında New York‘ta tekstil işkolundaki kadın işçilerin düşük ücretlere ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı yaptıkları grevde 129 kadın işçinin katledilmesine dayanıyor. Ancak o tarihten bugünlere dek eşit oy hakkı vb. bütün gelişmelere karşın, bugün tarihin hem en ilkel hem de en gelişkin sömürü ve baskı biçimleri sürüyor. Kadınların her alandaki gerçek eşitlik istem ve mücadeleleri bu nedenle sürüyor, sürecek. 
Anayasa‘da "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" denmesine karşın gerçeğin farklı olduğunu, kadınlar üzerindeki baskı ve sömürünün, düzenin ve gericiliğin temel dayanakları arasında olduğunu biliyoruz. Aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam, kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça görülebilen olumsuzluklar, giderek artmıştır. Cinsel saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşağılanmalar, günlük yaşamda her yerde ve mevzuatlarda sürmektedir. Kadın cinayetlerinde 14 kat artış olması tesadüfî değildir. Hemen her vesileyle kadınların bedenleri ve varlıkları üzerinde baskı ve "sahiplik" mekanizmaları oluşturmaya çalışılmaktadır. 
Dünyayı, yaşamı ve aklı erkekler ile birlikte anlamlandıran kadınların yaşadığı çok yönlü sorunları tarihselliği ve güncelliği içinde toplum bilincine çıkararak özenli davranmak ve gerçek çözümlerine yönelmek gerekiyor. Mevcut koşullarda hem reformlar/iyileştirmeler yapılmasını sağlamak hem de nihai çözümlere yönelik toplumsal bilinç oluşturmak durumundayız. İş yasaları, ceza yasaları ve işyerlerine, ilköğretimden yüksek öğrenime, siyasal yaşama, toplumsal yaşam ve törelere dek köktenci, bütünlüklü adımlar atılması gerekiyor. Çabalarımızın böylesi bir bütünsellik içinde anlamlanacağı bir tarihsel dönüşüm için, kadın-erkek hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Biz bu tarihsel gerekliliğe ve kadın-erkek eşitliğine inanıyoruz. Kadınlara yönelik artan sömürü, baskı ve şiddeti kınıyor, lanetliyoruz. 
Erkek egemenliğine, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine, kadınlar üzerindeki bütün şiddet biçimlerine, gericiliğe, sömürüye, güvencesizliğe karşı kadınların haklı isyanını destekliyor, selamlıyoruz. Başta kadın üyelerimiz olmak üzere bütün kadınların 8 Mart‘ı kutlu olsun, hepimizin mücadele günü olsun diyor, her türlü istismar, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınları saygıyla anıyoruz. 
 
                                                                                                 Birhan ŞAHİN

                                                                         MMO Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı