SOBA GAZI ZEHİRLENMELERİ, NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Soba gazı zehirlenmeleri; bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlikten meydana gelmektedir. Her yıl soğukların başlamasıyla birlikte soba gazı zehirlenmelerinde ve bina yangınlarında artış görülmektedir. Soba gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek için aşağıdaki hususlara önem verilmelidir.

 • Sobalar öncelikle tekniğine uygun olarak kurulmalıdır. Tekniğine uygun kurulmadığı zaman, yakıtlar eksik ve verimsiz yanmaktadır. Eksik yanma sonucu oluşan kirli gazlar ve partiküller baca çapının küçülmesine ve soba yanma verimliliğinin düşmesine neden olur. Soba kurmadan önce borular ve bacalar mutlaka temizlenmelidir.

 • Sobalarda verimli bir yanma için etkili baca yüksekliği baca tekniğine uygun yapılmalıdır. Yeterli yükseklikte bacası olmayan sobalarda yanma için yeterli miktarda hava ve verimli bir yanma elde etmek zordur.

 • Fazla dirsek ve boru kullanılmamalıdır. Boru bacayı daraltmamalı, boru ve dirsekler hava sızdırmamalıdır. Soba boru ve dirsekleri belli aralıklarla temizlenmelidir.

 • Rüzgarlı havalarda baca tepmesi ve yağmur suyunun bacanın içini ıslatmasını önlemek için rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca başlığı kullanılmalıdır.

 • Doğalgaz tüketimli cihazlar, havalandırma menfezi yada havalandırma kanalları ile daimi havalandırmanın yapılacağı uygun genişlikteki mekanlara, baca flex bağlantısı gaz kaçaklarına ve yanmaya engel teşkil edecek şekilde yanmaz bantla izole edilerek baca bağlantısı oluşturularak kurulduktan sonra kullanılmalıdır.

 • Sobalar tekniğine uygun yakma yöntemleri kullanılarak yakılmalıdır. Soba üstten yakılacak şekilde düzenlenmiş olmalı ve yanmakta olan sobanın üzerine ilave kömür atılmamalıdır. Sobanın baca kapağı kesinlikle kapatılmamalıdır.

 • Ucuzluğu nedeni ile kalitesiz kömür tercih edilmemelidir. Kalitesiz kömür yanma sonrası daha çok zehirleyici gaz çıkarmaktadır.

 • Sobada lastik, plastik, boya, petrokok ve tıbbi atık gibi çöpler sobada yakıldığı zaman çok zararlı ve zehirli kirletici gazlar oluşturacağından kesinlikle yakılmamalıdır.

 • Belediyeler,doğalgaz dağıtım şirketleri ve kömür satıcıları baca temizliği yapacak firmaların elemanlarını eğitmelidirler.Maddi imkanı olmayanların bacalarını nasıl temizleyecekleri broşür basılarak şekillerle anlatılmalıdır.

       Soba kullanımında yukarıda belirttiğimiz bu hususlara uyulmadığı takdirde özellikle rüzgarlı havalarda evlerde baca tepmesi dediğimiz olaylar meydana gelmekte ve baca gazının geri tepmesi sonucu gaz içinde bulunan çok zehirli karbon monoksit gazı zehirlenmelere neden olmaktadır. Halkımızı bu konularda uyarır, bacaların uygun aylarda uygun yöntemlerle mutlaka temizlenmesi gerektiğini hatırlatırız.

                                                                            TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

    ESKİŞEHİR ŞUBESİ

                     Yönetim Kurulu Başkanı
                         R.Erhan KUTLU