FEANİ ve EUR-ING Belgesi Hakkında Ayrıntılı Bilgi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

FEANI Nedir?

FEANI (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) 34 Avrupa ülkesinden ulusal mühendislik birliklerini aynı çatı altında toplayan bir federasyondur. FEANI, bünyesinde yer alan 350 ulusal birlikle 3,5-4 milyon mühendisi temsil etmektedir.

FEANI İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde 1951 yılında bir grup Fransız ve Alman mühendis tarafından, teknolojinin kullanılması ile Avrupa toplumunun müreffeh ve barışçıl bir biçimde inşasını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. FEANI Genel Sekreterliği 1997 yılından beri Brüksel’de bulunmaktadır.

FEANI, Avrupa’da mühendislik mesleğini ortak değerler çerçevesinde birleştirmenin yanı sıra mühendislik niteliklerinin karşılıklı tanınmasını ve mühendislerin toplumdaki pozisyonunu, rolünü ve sorumluluğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. FEANI etik mühendislik kavramının altını çizmektedir.

FEANI aynı zamanda Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun (WFEO) kurucu üyelerinden birisidir. Ayrıca mühendislik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konularında faaliyet gösteren diğer örgütlerle de işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

FEANI Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da mühendislik mesleğinin resmi temsilcisi olarak tanınmaktadır. Ayrıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa Konseyi ile danışmanlık statüsünde ilişkilenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (https://www.feani.org/feani/what-feani)

Ulusal İzleme Komitesi (NMC)

FEANI’ye üye ülkelerde Ulusal İzleme Komiteleri oluşturulmaktadır. Ülkemizde Ulusal İzleme Komitesi TMMOB’dir.

EUR-ING belgesi için başvuru yapan mühendisin başvurusunu Avrupa İzleme Komitesi’ne göndermeden önce eğitim geçmişini ve mühendislik deneyimini kontrol etmek ve değerlendirmek,

- Avrupa Komitesini ülkedeki mühendislik eğitiminin yapısı ve mühendislik programları konusunda bilgilendirmekle,

-FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (EEED) yer alan okulların ve programlarda gerçekleşen değişiklikleri takip etmek ve bu konuda FEANİ’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (European Engineering Education Database –EEED)

Yakın zamana kadar FEANI indeks olarak bilinen ve yapılan değişiklikler sonrasında Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı adını alan sistem, mühendislik eğitiminin kalitesini teminat altına almak için oluşturulmuştur. Söz konusu sistem yalnızca Avrupa çapında bir referans sağlamaktadır.

Şu ana kadar Avrupa çapında yaklaşık 1000 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 10.000 mühendislik programı FEANI tarafından onaylanmıştır. Bu veri tabanı içinde EUR-ACE etiketi alan programlar da yer almaktadır. Mezun olunan programın veri tabanı içinde yer alması, EUR-ING belgesi almak için yapılacak başvuruda ilk aşamadır. Bir mühendisin bu başvuruyu yapabilmesi için öncelikle mezun olduğu programın FEANI veri tabanı içerisinde yer alıyor olması gerekmektedir.

Bir mühendislik programının FEANI veri tabanı içinde yer alması iki yolla mümkün olmaktadır.

Yollardan birincisi Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) içinde bulunan bir akreditasyon kuruluşu tarafından mezun olunan programın akredite edilmesidir. Türkiye’de ENAEE üyesi MÜDEK’in akredite ettiği bazı programlar hali hazırda veri tabanı içinde yer almaktadır.

İkinci yol ise her ülkede yer alan Ulusal İzleme Komitelerinin (National Monitoring Committee -NMCbelirli prosedürler dahilinde yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında mezun olunan programa ön yeterlilik vermesidir. Ancak Ulusal İzleme Komitelerinin tek başına yaptığı değerlendirme yeterli olmamakta, konu Avrupa İzleme Komitesi tarafından tekrar değerlendirilip karara bağlanmaktadır. Karar olumlu ise o program veri tabanı içine alınmaktadır.

TMMOB bir Ulusal İzleme Komitesi (NMC) olarak Türkiye’de yer alan mühendislik programlarının Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı içerisine katılması sürecine başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (https://www.feani.org/european-engineering-education-database/what-feani-eeed)

EUR-ING Belgesi

EUR-ING belgesi FEANI tarafından sağlanan bir hizmettir. Belge sahibi kişiye üye ülkeler içerisinde Avrupa Mühendisi olarak adlandırılması hakkını vermektedir.

EUR-ING belgesi verilmesinin amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

- Mühendislerin FEANI sınırları içerisinde ve dışarısında hareketliliğini kolaylaştırmak ve kendi ülkeleri dışında mühendislik yapmak isteyenlerin niteliklerinin karşılıklı tanınmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak;

- Gelecekteki işveren için bir mühendisin formasyonuna dair yeterli bilgi sağlamak;

- Standartlar hazırlayarak, izleme yaparak ve standartları gözden geçirerek mühendislerin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini desteklemek;

- Üye ülkeler arasında birbirinden ciddi farklılıklar gösteren formasyon sistemlerine dair bir bilgi kaynağı sunmak.

EUR-ING Başvuru Standartları

  1. Başvuru yapacak mühendisin mezun olduğu programın Avrupa Mühendislik Eğitimleri Veri Tabanı (eski adıyla FEANI İndeks) içerisinde yer alması gerekir.
  2. EUR-ING belgesi sahip olabilmek için bir mühendisin eğitimi ve mühendislik deneyiminin minimum 7 yıllık bir kombinasyonu gerekmektedir.

Türkiye’de 4 yıllık eğitim ardından 2 yıllık yüksek lisans ve 2 yıllık mühendislik deneyimi ya da 4 yıllık eğitim ardından 3 yıllık mühendislik deneyimi gerekmektedir.

Özel bir durum olarak başvuru yapmak isteyen bir mühendis en az 15 yıllık kanıtlanabilir mühendislik deneyimine sahipse bitirdiği program veri tabanı içinde yer almıyorsa dahi başvuruda bulunabilir. Ayrıca, başvuru sahibinin mezun olduğu programın Avrupa Mühendislik Eğitimleri Veri Tabanı içerisinde bulunmaması durumunda buradaki formu doldurup, ilgili bölüm başkanlığına onaylatarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru Süreci

EUR-ING Belgesi başvurusu https://euring.feani.org linki üzerinden yapıldıktan sonra başvuruya ilişkin; transkript ve ders içerikleri, güncel tarihli Oda Kayıt Belgesi ve başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont ekli başvuru dilekçesi ile eur-ing [at] tmmob.org.tr adresine gönderilecektir.

Dilekçe, ekleri ile birlikte TMMOB’ye ulaştıktan sonra değerlendirme süreci başlayacaktır. TMMOB’ye başvurmadan, FEANİ linki üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.