×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bilgi

Teknik Sözlük çalışmamız yapım aşamasındadır.  Odamızın ortak çalışmalarının ürünü olan bu sözlük, onu kullananların katkısı ile gelişebilir. Ayrıca gelişen teknoloji, zaman ile dilimize giren yeni terim ve sözcüklerin doğmasına sebep olacaktır. Öneri ve Katkılarınızı bekliyoruz.
Değerlendirmelerinizi yayin [at] mmo.org.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 

TÜR ADI SEMBOL
İSİM/AD (i)
SIFAT (s)
FİİL (f)
ZARF (z)
EDAT (-e)
EK ek
BAĞLAÇ b
?-shock

lamda şoku: Süpersonik akım ile yüzey civarındaki sınır tabaka akımının etkileşimi neticesinde oluşan lamda harfi şeklinde şok dalgası

? wing

delta kanat

zymurgy

maya kimyası (i)

zymurgy

fermentasyon kimyası (i)

zymotic

mayalanma (i)

zymosis

fermantasyon (i)

zymosis

mayalanma (i)

zoom(to)

yakınlaştırmak

zoom out

uzaklaştırmak

zoom in

yaklaştırmak, büyütmek

zoom

zum (i)

zoom

optik kaydırma

zoom

mesafe ayarı (i)

zoology

hayvan bilimi (i)

zoologist

hayvan bilimci (i)

zoologist

zoolog (i)

zoning

zonlara ayırma (i)

zoning

bölgelere ayırma (i)

zonifugal

bir bölgeden kaçan.

zonesthesia

sıkışma hissi.

zone time

bölgesel zaman, bölgesel saat

zone of weathering

ayrışma zonu (yerkabuğunun su tablası üzerinde atmosferik veya kimyasal etkiler altında kalan kesimine verilen genel ad)

zone of transition

geçiş bölgesi

zone of the least resistance

en düşük direnç bölgesi

zone of swelling

şişme bölgesi, kabarma bölgesi

zone of silence

sessizlik bölgesi

zone of semicontinuous soil moisture

yarı sürekli zemin rutubet bölgesi

zone of plastic flow

plastik akma bölgesi

zone of plastic equilibrium

plastik denge bölgesi

zone of oxydation

oksitlenme bölgesi (yeryüzüne ya da yakınına çıkmış kükürtlü bir cevher yatağının, bol pasedon etkisiyle yeraltı su tablasına dek kükürt tozu halinde ıslanıp paslaştığı ve karbonlaştığı kesim)

zone of freezing

donma bölgesi

zone of excess pressure

aşırı basınç bölgesi

zone of discontinuous soil moisture

zemin rutubetinin süreksizlik bölgesi

zone of depletion

kayıp bölgesi

zone of capillary saturation

kapiler doygunluk bölgesi

zone of accumulation

birikme bölgesi

zone air conditioner

zon tipi klima cihazı (i)

zone

zon (i)

zone

kuşak (i)

zone

bölge (i)

zodiac

zodyak (i)

zirconium

zirkonyum (i)

zirconium

Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.

zircon

Zirkonyum asidi.

zip code

posta kodu

zincum

Bkz. Zinc.

zincous

Çinkoya ait, çinkoya benzer, içinde çinko bulunan.

zinc sheet

çinko plaka (i)

zinc sheet

çinko levha

zinc plating

çinko kaplama (i)