ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

 

 

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

ESKİŞEHİR İRTİBAT BÜROSU:

Adres : Cumhuriye Mh. Cengiz Topel Cd. Tersel Sk. Ata İş Merkezi No:2  Kat:6  Tepebaşı ESKİŞEHİR

Çarşı Polis Karakolu yan sokağı, Arçelik bayi – Otopark sokağın a  girince sağdaki ilk bina ( Ata İş Merkezi )

Tel: 0 222 230 09 12. 0 222 221 07 83. Fax: 0 222 230 93 61

E-posta: akm-eskisehir [at] mmo.org.tr

 


TMMOB Makina Mühendisleri Odası – Asansör Kontrol Merkezi – Asansör Periyodik kontrolü ödeme yöntemleri

İletişim : MMO AKM Asansör Kontrol Merkezi – Cumhuriye Mh. Tersel Sk. No : 2 Ata İş Merkezi Kat : 6 Tepebaşı Eskişehir

( Cengiz Topel Cd. - Çarşı Polis Karakolu yan sokağı – Arçelik Bayii sokağı )

0 222 230 09 12– 0 222 221 07 83    WhatsApp : 0 533 565 76 78     E-mail : akm-eskisehir [at] mmo.org.tr

1 – Asansör Kontrol Merkezimize gelerek; makbuz karşılığı ödeme yapabilirsiniz

MMO AKM Asansör Kontrol Merkezi – Cumhuriye Mh. Tersel Sk. No : 2 Ata İş Merkezi Kat : 6 Tepebaşı Eskişehir

0 222 230 09 12– 0 222 221 07 83    WhatsApp : 0 533 565 76 78    

2 – Yapı Kredi bankasında hesabınız varsa, aşağıdaki işlemleri takip ederek ödeme yapabilirsiniz


 

3 – Farklı banka hesabınız varsa, aşağıdaki işlemleri takip ederek ödeme yapabilirsiniz

 

  

 

 

 


 

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL TEBLİGATI

SAYIN YÖNETİCİ                                                                                                                                                                                                                                        Tebliğ Tarihi:……../….…../201….

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 s) bendi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde 7 h) bendi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 35 l) bendi ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği Bina Sorumlusu/Kat Malikleri tarafından asansör/asansörlerinizin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretlerini ödemekten zorunlu tutulmuşlardır.

Anılan yönetmelik gereği, yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör/asansörler; kuruluşumuzca yapının bağlı bulunduğu ilgili idareye bildirilerek periyodik kontrolü yapılıncaya kadar mühürlenerek hizmetten men edilecektir. Kontrol sonucu kırmızı etiket iliştirilmiş güvensiz asansörler 30(otuz) gün sonra ve sarı etiket iliştirilmiş kusurlu asansörler 60(altmış) gün sonra raporda belirtilen asansörlere ait uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair muayene personelimizce ücret alınmaksızın takip kontrolü gerçekleştirilecektir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Takip kontrolü neticesinde güvensiz/kusurlu olduğu tespit edilen asansörler güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir.

Elinizdeki bu tebligatta belirtilen asansör kimlik numarası bilgisi ile birlikte TMMOB Makina  Mühendisleri Odası adına açılan T.İşbankası Bankası Ankara - Yenişehir Şb 4218-5994178 nolu hesaba ( IBAN TR TR330006400000142185994178 ) yukarıda belirtilen kontrol tarihinden itibaren en geç 6(altı) gün içerisinde .............………………………………………TL (KDV dahil) ücreti yatırmanız gerekmektedir. Ödeme dekontunu (0 222.)230 93 61. nolu faks numarasına veya  akm-eskisehir [at] mmo.org.tr  e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. Muayene raporlarını elden almak istediğinizde kontrol tarihinden sonraki 6 (altı) gün içinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Cumhuriye Mh. Cengiz Topel Cd. Tersel Sk. Ata İş Merkezi No:2  Kat:6  Tepebaşı ESKİŞEHİR adresine gelip banka ödeme dekontunu göstererek veya kontrol ücretini ödeyerek alabilirsiniz.

Kontrol ücreti 6(altı) gün içerisinde ödenmemesi durumunda Yönetmelik gereği fatura kesilerek rapor ile beraber bina sorumlusuna postayla gönderilir ve 30(otuz) gün içerisinde faturanın ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılacaktır.

 

Can ve mal güvenliği açısından yaşamsal önem taşıyan bu çalışmalarda göstereceğiniz yakın ilgi ve işbirliği için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

 

TMMOB

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

Bina Adı

 

 

Mahallesi

 

İlçe

 

 

İl

 

Cadde/ Sokak

 

Asansör Kimlik No*

 

Bina Sorum. Ad Soyad Cep Tel.

 

 

e-posta

 

Yetkili servis Adı

 

Servis Tel.No:

 

Yetkili servis Adresi

 

Servis Per.Cep No

 

*Asansör Kimlik No yapılan havale veya EFT işlemlerinde dekontun açıklama kısmına yazdırılacaktır.

Periyodik Kontrole İzin Verme Durumu

EVET

HAYIR(Nedeni:……………………………………………………………….)

 

 

 

KONTROL SONUCU ETİKET CİNSİ

 PERİYODİK KONTROL TARİHİ:

 

……./……../20……

 YEŞİL (UYGUN)

DÜZELTME SÜRESİ

YOK

 MAVİ (HAFİF KUSUR)

DÜZELTME SÜRESİ

12 AY/48 AY

 SARI (KUSURLU)

DÜZELTME SÜRESİ

60 GÜN

 KIRMIZI (GÜVENSİZ)

DÜZELTME SÜRESİ

30 GÜN

TAKİP İÇİN GELİNECEK KONTROL TARİHİ

 

………/…../20……

 TAKİP KONTROLÜ TARİHİ:

 

……/….…./20…….

 YEŞİL (UYGUN)

DÜZELTME SÜRESİ

YOK

MAVİ(HAFİF KUSUR)

DÜZELTME SÜRESİ

12 AY/48 AY

 SARI (KUSURLU)

DÜZELTME SÜRESİ

YOK

 KIRMIZI (GÜVENSİZ)

DÜZELTME SÜRESİ

YOK

Takip kontrolü sonucu kırmızı yada sarı etiket iliştirilen asansör İlgili İdare tarfından mühürlenir.

İlgili mevzuat gereği Asansör kimlik numarası etiketi kabin içine, bilgi etiketi(kırmızı, sarı, mavi, yeşil) kabin içine ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine yapıştırılmıştır. Bilgi etiketlerinin muahafaza edilmesine dair sorumluluk bina sorumlusuna aittir.

Bilgi etiketlerinin asansöre yapıştırıldığı, Asansör periyodik kontrol veya takip kontrolleri sonucu raporların 6 gün içerisinde yukarıda belirtilen yönetcinin cep telefonuna ve yetkili servise SMS mesajı olarak göderileceği ve Takip kontrol tarihi bina yöneticine ve yetkili servise iletildiğine dair bu tebligat muayene personeli, yetkili servis personeli ve bina sorumlu/görevlisi ile imza altına alınarak tebliğ edilmiştir.

 

Muayene Personeli

Yetkili Servis Personeli

Bina Sorumlusu/Görevlisi

Adı/Soyadı

 

 

 

İmza

 

 

 

Not 1: Bina sorumlusu periyodik kontrole izin vermediği durumda imzası alınır. İmza atmaktan imtina ettiğinde tebligata not düşülür ve mühürleme işlemi için ilgili idareye bildirim yapmak üzere birim sorumlusuna bilgi verilir.

Not 2: Yetkili servisin TSE-HYB belgesi olmadığında yada belge süresi dolduğunda veya Garanti kapsamında olan asansörler için coğrafi bölgede yetkili servisi olmayan firmalar Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere birim sorumlusuna bilgi verilir.

Not 3: Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Madde 24 gereği takip kontrolü sonucu güvensiz/kusurlu olan asansör güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenir.

Not 4: Tebligatın tüm nüshaları Bina Sorumlusu tarafından mavi mürekepli kalemle imzalanmalıdır.

Not 5: Yetkili bir servis ile sözleşmesi bulunmayan binalar Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere birim sorumlusuna bilgi verilir.

 

 

BİLGİLENDİRME

 

Asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair yasal bilgilendirme aşağıda belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu;

Madde 15 s) bendi gereği “(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.”

Ve

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu;

Madde 7 h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

Ve

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu;

Madde 35 l) “(Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.”

Ve

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği;

Bina sorumlusunun yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 18 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

(2) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılması ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.

İdari yaptırımlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Olarak ilgili mevzuatlarda belirtilmektedir.

 

 

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

 

 

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

ESKİŞEHİR İRTİBAT BÜROSU:

Adres : Cumhuriye Mh. Cengiz Topel Cd. Tersel Sk. Ata İş Merkezi No:2  Kat:6  Tepebaşı ESKİŞEHİR

Çarşı Polis Karakolu yan sokağı, Arçelik bayi – Otopark sokağın a  girince sağdaki ilk bina ( Ata İş Merkezi )

Tel: 0 222 230 09 12. 0 222 221 07 83. Fax: 0 222 230 93 61

E-posta: akm-eskisehir [at] mmo.org.tr