ANKARA GERÇEĞİ SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 13 Mart 1999 Cumartesi - 16:00 - 14 Mart 1999 Pazar - 16:00
Yer: ANKARA

SONUÇ BİLDİRGESİ

Meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve uzmanların katılımı ile oluşan Ankara Kent Konseyi Girişimi, 13-14 Mart 1999 tarihlerinde düzenlenen üçyüz dolayında katılımcının olduğu "Ankara Gerçeği" başlıklı toplantının sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktadır.
1. Kentli hakları tanınarak, kent halkının; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş, mülkiyet ve statü ayrımı gözetmeksizin, kentli haklarına sahip olduğu bilinmelidir. Ve kent halkının bu bilinci geliştirmesi ve kullanması sağlanmalıdır.
2. Avrupa Kentsel Şartı tanınarak; insan hakları ve özgürlüklerinin vazgeçilmez olduğu bilinmelidir. İnsan yerleşimleri ve yaşam çevreleri, insan onuruna uygun yaşamak, sosyo-kültürel etkinliklerde bulunmak amacıyla oluşturulmalıdır. Doğal, tarihsel ve kültürel değerler korunmalıdır.
3. Kent mekanları, kentte yaşayan herkesin özgürce ve birbirlerinin haklarına saygı duyarak kullanabileceği özelliklere sahip olmalıdır.
4. Kent mekanları; başta çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler olmak üzere tüm kentlilerin gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir biçimde düzenlenmelidir.
Ankara‘da sokak çocukları sorunu olduğu gözardı edilmemeli, yerel yönetimler sorunun çözümü için çaba göstermelidirler.
5. Ankara gerçek bir kent planına sahip olmalıdır. Başta Nazım İmar Planı olmak üzere kente yönelik her karar ve proje bu plana dayandırılmalıdır.
6. Ankara‘nın ulaşım sorununun çözümünde noktasal projeler yerine Ankara Ulaşım Ana Planı çerçevesinde, toplu taşıma ağırlık veren projeler üretilmelidir.
7. Nazım Planlar doğrultusunda, Ankara açık yeşil alanlar sistemi oluşturulmalı, parçacı çözümler yerine kentin koridor dokusunu oluşturan uygulamalara gidilmelidir.
8. Ankara‘nın su ve kanalizasyon sorunları gelecekteki ihtiyaçları gözetilerek plan bütünselliği içerisinde çözülmelidir.
Atık toplama sistemi kurulması doğrultusundaki yasa ve yönetmelikler uygulanmalıdır.
9. Başkentimize yakışır bir yangın yönetmeliğinin ivedilikle çıkartılması ve uygulanması sağlanmalıdır.
10. Ankara‘daki kültürel mozağin Ankara kent kültürü çerçevesinde geliştirilmesi için yerel yönetimler çaba harcamalıdır.
11. Kentsel hizmetlerdeki ücret politikaları piyasa koşullarının ve belediye yönetimlerinin insafına terkedilmeden tüketici hakları korunarak tespit edilmelidir.
12. Yerel yönetimlerin çalışmalarında şeffaflık esas olmalıdır. Yerel yönetimler özerkleştirilerek, halkın doğrudan katılımı üzerinden tasarlanmalıdır.

Biz Ankara Kent Konseyi Girişimi olarak yukarıda anlatılan hedefler doğrultusunda yerel yönetim çalışmalarını izleyerek denetleyecek ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.